"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6334808
Đang truy cập:30

Tổng Hợp Một Số Bài Thơ-- 3-

 NGÔI SAO SÁNG-

Chúa là Mặt Nhật ẩn mình,
Mặt trăng, hội thánh đẹp xinh hiện rồi,
Trăng nầy thay Chúa rạng soi
Đêm đen trần thế cho người bước đi;
Trăng rằm, trăng khuyết lắm khi,
Làm cho nhân thế hồ nghi, hiểu lầm;
Bảy sao sáng chói Chúa cầm,
Thay trăng chỉ lối thiên dân ngày tàn,
Không là chức sắc hiên ngang,
Lắm khi sao chỉ là nàng mồ côi,
Ê-xơ-tê đã rạng soi;
Cuộc đời của bạn rạng ngời ánh quang?
Hôm nay nhân loại điêu tàn,
Ước mong chính bạn huy hoàng sáng lên.
Minh Khải- March 2, 2023.
(Sáng 1:14-18; Ê-xơ-tê 2:5-7; Nhã. 6:10; Khải. 1:16, 20)
-
HAI ĐẤNG CHĂN CHIÊN-
Antichrist kẻ chăn ác độc,
Hiện ra phỉnh gạt Israel,
Đấng Chăn Chiên trưởng sớm hiển lộ,
Với vinh quang và cả năng quyền.
MK.Mar.2,2023.
(Xa.11:15-17; 1 Phi.5:4)
-
THẾ HỆ NÀO GẶP CHÚA?
Israel phục quốc,
Mười chín bốn tám mà,
Thế hệ nào Chúa hứa 
Sẽ thấy Ngài hiện ra?
Thi thiên chín mươi nói,
Thế hệ tám mươi năm,
Phải chăng Chúa gần tới?
Tuổi họ đã bảy lăm?
Cây vả Giu đa phát,
Do thái giáo sôi trào,
Phải chăng Chúa đang đến,
Chúng ta còn sống hay sao?!
MK.Mar.2, 2023.
(Math.24: 32-34, Thi.90:10)-
-
TÍN NHÂN GÕ CỬA KHIẾU NẠI-
Ai dám kể công lao với Chúa?
Ai khiếu nại, kèn cựa với Ngài?
Ai mà gõ cửa khẩn nài?
Tín nhân chân thật, người ngoài dám đâu?!
-
Người vô tín nào đâu gần Chúa,
Khi Ngài hiện ra nữa tại đây;
Âm ti tạm giữ họ nay,
Bao giờ gõ cửa van nài điều chi?
-
Nước ngàn năm vào khi kết thúc,
Dân vô tín lục tục hầu tòa,
Không hề mở miệng ba hoa,
Ngậm mồm nhận tội, phần là hồ diêm.
Minh Khải- Mar.1,2023.
(Mat.7: 22-23;20: 9-15; 25:11-12; Rô.3:19; Khải. 20: 11-15).
-
TÍN NHÂN XÁC THỊT-
Xác thịt không mất ân cứu chuộc,
Người không vào vương quốc ngàn năm.
Bạn ơi, đừng có nghĩ thầm:
"Anh nầy không hưởng cứu ân Chúa Trời".
M.K.Feb.28,2023.
(Galati 5:21)-
-
MẤT SỰ CỨU RỖI?
Sau-lơ có mất cứu ân,
Thánh Linh lìa bỏ, không gần gũi ông?
Người đầy tớ một ta-lâng,
Mất ân cứu rỗi, tấm thân chịu hình?
Đồng trinh dại cách Chúa mình,
Phải là ân cứu thuộc linh mất rồi?
Và nhiều chỗ khó trong Lời,
Phải là ân cứu mất rồi hay sao?
Cứu ân bất diệt nhiệm mầu,
Chúa không lấy lại khi trao cho người.
MK. Giăng 10:28-29.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2