"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134351
Đang truy cập:176

SỰ NHƠN TỪ CHÚA CÒN ĐẾN ĐỜI ĐỜI

buy amoxicillin australia

buy amoxicillin uk

buy amoxicillin australia

amoxicillin online patemery.azurewebsites.net amoxicillin without prescription

buy elavil uk

buy amitriptyline

buscopan

buscopan forlaget-ave-maria.dk

antidepressants and drinking alcohol

side effects of alcohol and antidepressants crownlimos.ca

 

 Xin đọc Thi Thiên 136
 
          Thi Thiên này có hai mươi sáu câu cũng là hai mươi sáu lần tác giả khẳng định: “Sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời”. Việc lặp đi lặp lại nhiều lần, diễn tả nỗi xúc cảm của tác giả khi nhìn thấy các việc quyền năng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm. Ngài là thiện, Ngài là Chúa của các thần, là Chúa của muôn chúa; là Đấng dựng nên các từng trời, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao…Đức Chúa Trời giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai-cập, Ngài rẽ Biển Đỏ, đánh bại kẻ thù, dẫn họ vào Đất hứa, ban thực phẩm cho mọi sinh vật …
           Khi nhìn lại từng việc Chúa đã làm trong quá khứ, từng bước đi của Ngài trên thời gian, tác giả không khỏi cảm thán thốt lên, ấy là: “Vì sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời !”.  Khi nhìn thấy bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều phải thừa nhận: “Sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời”.
            “Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương, là Đấng Tạo hoá dựng nên vũ trụ này trong đó có con. Con xin ngợi khen và tôn vinh Ngài vì tất cả công việc Ngài đã làm, qua đó bày tỏ “Sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời”. Xin Chúa  gìn giữ con, cho con tiếp tục bước đi trong sự nhơn từ, bước đi trong ân điển và sự thương xót của Chúa. Xin Chúa cho con biết Chúa  nhiều hơn,  kinh nghiệm ơn thương xót của Ngài càng hơn. Con xin cảm tạ và tôn vinh Ngài ! Amen".
 
        -Olive-
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2