"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6467822
Đang truy cập:113

LÀM THEO LỜI CHÚA—


“Vì thời hầu đến, người ta không chịu lời thuần chánh (lành mạnh) nữa, nhưng vì họ ngứa tai nên theo tư dục mình mà tập họp những giáo sư cho mình, xây tai khỏi lẽ thật mà tẻ hướng về chuyện hoang đàng” (2 Timothe 4:3-4).
 
-
Vào thời quan xét Hê-li,
Kinh văn, khải thị hiếm khi dồi dào,
Thánh dân u tối lao đao,
Các thầy tế lễ ngôi cao sống hèn,,
Sa-mu-ên được dấy lên,
Rao ra lời Chúa năng quyền khắp nơi,
Hôm nay cũng vậy mà thôi,
Thiếu lời sấm ngữ kịp thời cho dân,
Kinh văn, bài giảng đầy tràn,
Còn lời mặc khải ngày càng hiếm hoi;
Lời lành, sữa ngọt dư rồi,
Những lời trí tuệ ít người hưởng vui;
Tạ ơn Chúa,- chẳng thiếu lời,
Là lời văn tự khắp nơi dư đầy,
Bạn ơi: tôi nói lời nầy:
Giô-suê làm đúng lời Ngài đã rao;
Bạn nghe lời Chúa thế nào?
Nghe lời đã ngứa dường nào lỗ tai?
Khen người giảng có năng tài,
Đờn hay, hát giỏi khó ai sánh bằng!
Bạn nghe nhưng có làm chăng?
Soi gương, xem mặt rõ ràng,
Quên không rửa mặt, không màng vết nhơ;
Bạn đang lừa dối phỉnh phờ,
Tự mình lừa gạt mình ngờ hay không?
Hãy làm theo đạo thật lòng,
Cất nhà vầng đá tố giông ra gì?
Mấy lời khuyên bạn nhớ ghi:
Làm theo Lời Chúa phước thì vô biên./.
bxl
 
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2