"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6334861
Đang truy cập:83

TAM VỊ NHẤT THỂ THẦN THƯỢNG-


Từ ngữ “ba ngôi- tam nhất” không được tìm thấy trong Thánh Kinh, nhưng nó được sử dụng để mô tả một sự thật quý giá được hé mở trong cả kinh Cựu ước và Tân ước. Bản thân từ ngữ này có nghĩa là gấp ba hoặc ba trong một.
Giáo lý về Tam vị nhất thể cho thấy về thể yếu, Đức Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh là một Đức Chúa Trời. Người ta đã khẳng định rằng, "Có một Thiên Chúa không phân chia trong sự hợp nhất của các Ngôi vị, và có ba Ngôi vị không lẫn lộn trong sự hiệp nhất của thể yếu"
Bây giờ, bất kỳ nỗ lực nào để xác định Chúa Tam nhất đều sẽ thất bại, vì trí tuệ của con người không đủ cho một nhiệm vụ như vậy, vì vậy chúng ta sẽ chỉ xem xét một vài đoạn Kinh thánh nổi bật trong đó sự thật này được bày tỏ.
Tuyên bố tuyệt vời đầu tiên của Kinh Thánh, “Ban đầu, Đức Chúa Trời (Elohim, một danh xưng của Đức Chúa Trời) đã tạo ra trời và đất” (Sáng 1: 1), gợi ý về nhiều Ngôi; trong khi đó, trong một hành động được diễn tả bằng động từ “đã tạo ra” thuộc số ít, chúng ta thấy Chúa Ba Ngôi hành động đồng loạt bằng một lực duy nhất. Trong sách cuối cùng của Môi-se, Sách Phục truyền, có một giáo lý rõ ràng bày tỏ về ba ngôi của các Ngôi vị trong Thần Cách (Godhead). Hãy chú ý cẩn thận câu nói, "Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta là một Chúa" (Phục truyền 6: 4). Trong câu này, Chúa (Đức Giê-hô-va) được tuyên bố là một Chúa; theo cách tương tự, Đức Chúa Trời (Elohim, tên biểu thị số nhiều trong Thần Cách) được tuyên bố là một Chúa. Từ ngữ “một” có nghĩa là một hiệp nhất tổng hợp và được sử dụng để kết nối với một tập thể. Không có gì có thể rõ ràng hơn về chủ đề tuyệt vời này.
Sự chúc phước gấp ba lần của vị tư tế thượng phẩm trong chức tư tế A- rôn chỉ có một cách giải thích, "Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi! ”(Dân-số Ký 6: 24-26). Lời chúc phước truyền đạt sự hiểu biết rằng các phước lành của Chúa trên những người yêu dấu của Ngài là từ Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Cũng cần lưu ý rằng các tước vị thường dùng cho Chúa Cha, cũng được dùng cho Chúa Con, chẳng hạn như, “Nhưng đối với Con, Ngài phán rằng: “Hỡi Chúa, ban đầu Chúa lập nền trái đất,Các từng trời cũng là công việc của tay Chúa” (Hê-bơ-rơ 1: 😎. Theo cách tương tự, chúng được dùng cho Đức Thánh Linh. Sự thật này được thể hiện rất rõ ràng khi nhận thấy rằng lời nói dối với Đức Thánh Linh về phần A-na-nia là lời nói dối với Đức Chúa Trời (Công vụ 5: 3-4).
Có một sự tiết lộ đáng chú ý khác về cùng sự thật qua ngòi bút của Tiên tri Ê-sai, “Vả, bây giờ, Chúa Giê-hô-va, và Linh của Ngài, sai Ta đến” (Ê-sai 48:16). Không nghi ngờ gì nữa, đại từ “Ta” ám chỉ Đấng Christ; “Thánh Linh của Ngài,” cho Đức Thánh Linh; và sau đó, tất nhiên, danh xưng "Đức Chúa Trời" bao hàm ý tưởng của Chúa Cha.
Trong sự hợp nhất, Tam Vị nhất thể được thể hiện trong các công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Con người được tạo ra theo hình ảnh và giống với Đấng Tạo Hóa của mình; con người là một hữu thể ba phần bao gồm tâm linh, tâm hồn và thể xác (1 Tê. 5:23). Trong khí quyển có không gian theo ba chiều: chiều cao, chiều rộng và chiều dài; còn có ánh sáng, sự kết hợp của các tia đỏ, vàng và lam, ba màu cơ bản. Mặc dù Đức Chúa Trời vượt trên cõi sáng tạo của Ngài, nhưng Ngài đã bày tỏ chính Ngài trong đó qua những điều kỳ diệu của thiên nhiên. “Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã bày ra trong họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Vì những sự của Ngài mà mắt không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế đã thấy rõ, nhờ các vật dựng nên mà nhận biết được”(Rô-ma 1: 19-20). Tuy nhiên, tất cả các phép loại suy và minh họa đều không hoàn chỉnh trong bất kỳ nỗ lực nào để mô tả bản chất của Tam vị nhất thể.
Sự kiện đáng kinh ngạc này về sự mặc khải thần thượng được đan xen trong khung tác phẩm của Tân Ước. Mathio trong Tin Mừng của ông cho chúng ta mệnh lệnh của Chúa liên quan đến phép báp têm của Cơ đốc nhân, cũng như công thức để sử dụng khi thực hiện báp têm, “hãy đi môn đồ hóa muôn dân, làm phép báp têm cho họ vào trong danh Cha, Con, và Thánh Linh” (Math 28:19)..
Toàn bộ Thư tín Ê-phê-sô dựa trên nền tảng giáo lý nầy về sự kiện Tam vị nhất thể. Lấy ví dụ, chương 1 và thành ngữ xuất hiện trong đó ba lần rõ ràng, “Sự ngợi khen sự vinh hiển của Ngài.” Sự bùng nổ đầu tiên của sự ngợi khen đối với Chúa Cha dấy lên vì sự lựa chọn và tiền định của Ngài đối với chúng ta trong Đấng Christ trước khi sáng thế (câu 4-6). Điều thứ hai, vì sự hoàn thành to lớn của Chúa Con trong việc giải cứu và giải thoát chúng ta, và tha tội cho chúng ta (Câu 7-12). Ân điển của Ngài thật phong phú làm sao! Điều thứ ba, là kết quả của công việc của Đức Thánh Linh trong việc đóng ấn chúng ta như dấu hiệu của quyền sở hữu của Đức Chúa Trời, và trong việc chiếm lấy sự cư trú của Ngài trong lòng chúng ta như là lời cam kết chúng ta sẽ được tận hưởng Đức Chúa Trời mãi mãi trong Đấng Christ (Câu 13-14) .
Sự chúc phước tuyệt vời từ cây bút của Sứ đồ Phao-lô, trong đó ông cho chúng ta một bản tóm tắt của toàn bộ Thư tín gửi hội thánh Cô-rinh-tô, là một thơ trong đó liên kết Ba Ngôi với nhau trong Thần Cách, “Nguyện ân điển của Chúa Jêsus Christ, sự thương yêu của Đức Chúa Trời, và sự cảm thông của Thánh Linh ở với anh em hết thảy! ”(2 Cô 13:14)
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2