"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544602
Đang truy cập:152

Lời Cầu Nguyện Của Gia-bê-

 1 Sử kí 4:9.10 “Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình; mẹ ông đặt tên là Gia-bê, vì nói rằng: “Ta sinh nó trong sự đau đớn.” Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng:“Ôi, xin Chúa ban phước dồi dào cho con, mở rộng bờ cõi con. Nguyện tay Chúa phù hộ con, giữ con khỏi mọi điều ác, để con thoát cơn khốn khổ!” Đức Chúa Trời ban cho đúng như điều ông cầu xin”.

 

Giữa một danh sách dài tên họ nhiều người trong sách 1 Sử kí,  tên Gia-bê xuất hiện. Nhưng không chỉ tên của ông được đề cập, nhưng ông cũng nói với chúng ta đồi lời về anh em và mẹ của mình, sự ra đời của mình và về tất cả các lời cầu nguyện ngắn của mình mà Đức Chúa Trời đã trả lời. Vài dòng về Gia-bê  trong cuốn 1 Sử kí cung cấp cho chúng ta rất nhiều thức ăn để suy nghĩ!

 

Gia-bê được tôn trọng hơn anh em của mình. Nhưng sự ra đời của ông trông không có vẻ sáng sủa. Mẹ ông rất đau đớn, nên đặt cho con trai mình cái tên Gia-bê (đau đớn). Sự đau đớn có là chương trình cho cuộc sống của ông không? Không, không phải đau đớn, nhưng phước lành!

 

Phước lành đến qua lời cầu nguyện. Gia-bê kêu cầu Đức Chúa Trời, Đấng đã chứng tỏ chính mình là có quyền năng cho dân Y-sơ-ra-ên  của Ngài, và là Đấng sẵn sàng nghe Gia-bê  cầu xin. Yêu cầu của Gia-bê nhiều gấp 4 lần:

 

-Các phước lành dồi dào

-Mở rộng biên giới

-Bàn tay giúp đỡ của Đức Chúa Trời

-Bảo tồn khỏi điều ác và sự đau đớn

 

Gia-bê cầu nguyện cho các phước lành phong phú. Là một người Y-sơ-ra-ên, dân thuộc đất, ông chỉ nghĩ về những vụ thu hoạch phong phú và sự gia tăng quyền sở hữu đất đai của mình. Ngược lại, các Cơ Đốc nhân, là dân thuộc thiên, được ban cho mọi phước lành thuộc linh ở những nơi trên trời (Ê-phê-sô 1: 3). Chúng ta nên cầu nguyện hầu chúng ta hiểu và tận hưởng nhiều phước lành thuộc thiên này.

 

Gia-bê cầu nguyện hầu tay của Đức Chúa Trời ở với ông. Là một yêu cầu tốt cho các Cơ Đốc nhân bắt chước. Là những người yếu đuối, chúng ta cần bàn tay mạnh mẽ này để giúp chúng ta. Nếu chúng ta không nhận được sự giúp đỡ của Ngài, làm thế nào chúng ta có thể hưởng các phước lành của mình? Chúng ta có thể làm gì với vinh quang của Đức Chúa Trời?

 

Gia-bê không cầu nguyện cho đến khi ông ta bị những điều tiêu cực ràng buộc. Ông muốn được cứu khỏi điều ác và bất hạnh và do đó sẽ thoát khỏi đau đớn. Chúng ta cũng cầu nguyện cho sự bảo vệ. Đặc biệt là để bảo vệ khỏi bất cứ điều gì có thể gây tổn hại cho chúng ta về mặt tâm linh, chẳng hạn như những mũi tên lửa của ác linh hoặc những việc xấu xa của những người không tin đem đến (Eph 6:16, 2 Tim 4:18).

Gia-bê đã không bắt đầu lời cầu nguyện của mình với chữ "nếu," như Gia-cốp đã làm: "Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi…và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi" (Sáng 28: 20-22). Gia-bê không nói những lời như vậy.

 

Bất cứ ai nhìn thấy Đức Chúa Trời là Đấng Ban Cho đầy lòng thương xót đều phải từ chối mọi ý tưởng về một cuộc mua bán mặc cả với Ngài. Cuối cùng, Gia-bê kinh nghiệm Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện của mình. Đức Chúa Trời ban phước cho ông một cách rõ ràng, và Gia-bê được danh dự là điều mà chắc chắn ông đã không tìm kiếm. Hãy xem 1 Các vua 3:13 về sự cầu nguyện của vua Sa-lô-môn.

 

Chúng ta phải tin tưởng cầu xin các phước lành dồi dào, sự giúp đỡ và bảo tồn, dựa vào ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy mở rộng miệng mình để Đức Chúa Trời đổ đầy (Thi. 81:11)! Đôi mắt của chúng ta không nên nhìn lại nỗi đau của quá khứ, nhưng nhìn lên Đấng có thể làm dư dật vượt quá mọi sự chúng ta cầu xin và suy tưởng  (Ê-phê-sô 3:20)   

ST

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2