"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544467
Đang truy cập:237

Động Lực Chia Sẻ Phúc Âm-


Khải Huyền 22:12, "Kìa, ta đến mau chóng, đem tiền công theo để trả cho mỗi người tuỳ công việc của họ
--Động lực: Tiền công đang chờ chúng ta.
Khi đã được “mua bằng một giá”, chúng ta không còn thuộc về chính mình nữa (1 Cô 6:19, 20). Chúng ta thuộc về Chúa của chúng ta. Đấng ấy có đầy đủ quyền đối với chúng ta. Sau đó, khi Ngài ra lệnh cho chúng ta và chúng ta thực hiện chúng, điều đó không phải là Ngài tự vỗ về chúng ta. Thái độ của chúng ta nên là: “Chúng con là những đầy tớ vô dụng; chúng con đã làm những gì chúng con phải làm ”(Lu. 17:10).
Tuy nhiên, chúng ta không phải đối phó với một Đấng là người đàn ông cứng rắn, người chỉ đòi hỏi và tạo gánh nặng cho chúng ta với nhiệm vụ. Đối với tất cả những gì chúng ta đã làm ở đây với lòng trung thành và tình yêu thương dành cho Ngài, thì Ngài đã có một phần thưởng xứng đáng. Đó không phải là động lực chính của chúng ta để phục vụ Ngài, nhưng chúng ta cũng không nên coi thường. Đặc biệt liên quan đến sự xấu hổ, nỗ lực, từ bỏ hoặc mất mát mà đã chịu đựng, chúng ta có thể cho phép mình được phần thưởng xuất sắc thúc đẩy để tiếp tục truyền phúc âm. “Nhưng ai mất mạng sống mình vì cớ ta và vì phúc âm, thì sẽ cứu được mạng sống đó,” Chúa nói trong Mác 8,35 (xem thêm cả Chương 10,29). “Vì lợi ích của phúc âm” không chỉ liên quan đến việc tiếp nhận phúc âm mà còn phải chia sẻ nó. Cả hai đều được ban thưởng.
--Hãy xem xét một số khía cạnh của tiền công:
Đối với mọi mất mát mà chúng ta phải gánh chịu vì nước Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được đền đáp một lần đủ cả - bây giờ và mai sau -Lu ca 19: 28-30; 1Cor 3:14-.
Chúa là Đấng ban thưởng. Đó là phần thưởng của Ngài (Khải 22:12).
Phần thưởng dành cho cá nhân. Mọi người sẽ nhận được phần thưởng của riêng mình -1 Cô. 3: 8-
Mọi người đều nhận được phần thưởng, kể cả những người có thể chỉ hầu việc Chúa trong một thời gian ngắn (Math 20: 1–16).-- giờ mưới một..
Tiền công về cơ bản là tương lai và do đó vẫn còn vô hình. Trong Thiên niên kỷ tới, Chúa Jêsus sẽ cho phép chúng ta tham gia vào triều đại của Ngài như một phần thưởng - điều này sau đó sẽ được hiển thị cho tất cả mọi người.
Ngay cả khi chúng ta bị “chỉ” cười cợt, bị chê bai, bị ghét bỏ và bị vu khống vì chúng ta tuyên xưng Chúa chúng ta, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận được “phần thưởng lớn” cho điều này ( Lu 6: 23).
Điều đó không phụ thuộc vào quy mô việc làm của chúng ta, mà phụ thuộc vào lòng trung thành của chúng ta (Math 25:21, 23). Chỉ một mình Chúa quyết định điều gì là “lớn” hay “nhỏ”.
Ngay cả những việc được cho là “nhỏ nhặt”---chén nước lạnh-- mà chúng ta không thấy đáng nói cũng được ban thưởng (Math. 10:42).
Cuối cùng, chúng ta đã không xứng đáng nhận được phần thưởng mà chúng ta nhận được - đó là một hành động của ân điển tối cao của Đức Chúa Trờ (Math 20: 1–16).
Đặc biệt khi chúng ta nhìn vào “sự kinh hãi của Chúa” và “tình yêu của Đấng Christ”, chúng ta có thể thấy một “sự cứu rỗi vĩ đại” mà chúng ta đã trải qua là như thế nào. Càng nghiên cứu về sự cứu rỗi này, chúng ta càng có động lực để chia sẻ phúc âm hầu tạ ơn Gô-gô-tha. Như ai đó đã từng nói, "Được cứu tạo ra một cảm giác được cứu." Một ví dụ điển hình về điều này là người bị quỷ ám ảnh trong Mác 5, người mà Chúa đã giải cứu khỏi nhiều quỷ dữ. Sau khi được cứu, người này nhận được một ủy nhiệm từ Chúa: "Hãy đi ... và loan báo ... Chúa đã làm cho anh biết bao nhiêu và Ngài đã tỏ lòng thương xót anh như thế nào" (câu 19). Chúng ta cũng muốn làm điều đó: công bố những gì Chúa đã làm cho chúng ta.-
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2