"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544606
Đang truy cập:151

Các nguyên tắc của sự cầu nguyện-5

viagra price

buy viagra online uk

 

 
Phần 5-
Đức Chúa Trời nói, "Abraham, Ta đã có đủ lí do đối với Sô đôm và Gô-mô-rơ. Ta sẽ tiêu diệt chúng." Abraham nói: "Vậy tại sao Ngài đến với con làm chi?" "Bởi vì Ta cần một con người. Ta cần một ai đó để cho Ta được phép làm việc." Sau đó, Abraham tạo ra một thỏa thuận với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã phối hợp với thỏa thuận này.

Đức Chúa Trời nói: "Môi-se, Ta đã nghe tiếng kêu la của dân Ta. Ta đã đến để giải cứu họ." Môi-se nói: "Vậy tại sao Chúa đến với con chi nữa?" Đức Chúa Trời nói, "Bởi vì con là một con người, Môi-se. Tôi cần sự cho phép của con". Cầu nguyện không phải là một lựa chọn. Đó là một điều cần thiết. Chủ đề của hội nghị này là "sự can thiệp siêu nhiên ». Và cách duy nhất để Chúa can thiệp cách siêu nhiên, là Ngài cần một con người. Và Giêsu nói: "con người phải cầu nguyện luôn và không bao giờ mệt mỏi."

Và Chúa Giêsu đã nói, "Tôi đã trao cho ngươi các chìa khoá của vương quốc". Sau đó, Ngài nói, "Ở đây họ đang có, bất cứ điều gì mà các ngươi buộc dưới đất, thì trời có thể buộc theo. Và bất cứ điều gì ngươi mở trên trái đất, khi đó trời có thể mở ra nữa.

Cơ thể của bạn là điều quan trọng nhất đối với Đức Chúa Trời. Phải không? Đó là lý do tại sao khi bạn mất nó, bạn phải để nó lại. Khi cơ thể của bạn ngừng hoạt động, bạn phải ra đi. Bởi vì lúc bấy giờ bạn bất hợp pháp.

Vấn đề thực tế, Đức Chúa Trời đã thật phó thác cho cơ thể của bạn như vậy, Ngài đã cung cấp một chương trình gọi là "sự chữa lành". Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho bạn tối nay bởi vì Ngài cần cơ thể của bạn. Không phải vì Ngài muốn làm cho bạn cảm thấy tốt hơn. Tôi nói, Đức Chúa Trời sẽ khôi phục bạn đêm nay, không phải vì Ngài muốn bạn cảm thấy tốt nhưng vì Ngài cần cơ thể hầu bạn  sống trong cơ thể đó.

Vì vậy, Kinh Thánh không bao giờ nói rằng Giêsu thực sự đã chết. Lời Chúa trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là Ngài đã trút hơi thở. Đấng Christ không bao giờ chết, chỉ có Giêsu chết mà thôi. Vì vậy, Kinh Thánh nói, "Đấng đã khiến cho Christ Jêsus từ kẻ chết sống lại cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống động” (Rô 8:11).

Hãy cẩn thận lắng nghe tôi. Nên khi Giêsu ở trên thập tự giá, chết. Đấng Christ đã đi xuống âm phủ, bước vào trong ngục tối. Ngài đá bung cánh cửa của sự chán nản và đã nhìn thấy Lucifer ngồi trên ngai vàng trị vì bằng sự bịp bợm, và Đấng Christ bước tới Lucifer và nói: "Ta đến để nhặt một vài thứ." và Lucifer nói: "Ông không thể đi xuống đây. Ông cần phải chết 'để đi xuống đây". Và Đấng Christ đã nói, "Ta đã chết rồi, cơ thể của Ta ở trên mặt đất". Lucifer nói, "Vâng, Ông không thể đến đây. Chỉ có tội lỗi có thể giết chết một con người". Đấng Christ đã nói," cơ thể đó ở trên mặt đất đã được đổ đầy với tất cả tội lỗi của họ, đó là những gì đã giết chết cơ thể đó. Ta đã đến cho một cái gì đó". Ngài bước tới Lucifer, Ngài đặt tay của mình trên thắt lưng hắn và Ngài đặt tay của Ngài trên  3 chìa khóa, và Ngài đã kiểm tra chúng.

Sự chết, địa ngục, Mồ mả. Ngài đã kéo chúng ra. Áo choàng của hắn đã rớt ra và Lucifer trần truồng, Đấng Christ quay lại và nói, "Ta còn sẽ quay lại." Ngài đã bước ra ngoài với với ba chìa khóa của sự chết, địa ngục và mộ phần. Ngài đá bung cửa ngục tối. Ngài mở các phòng giam của những người bị hư mất mà đã bị trói buộc trong nhiều năm.

Ngài nói, " Áp-ra-ham ơi, tiến lên, Giô-sép ơi, tiến lên, Môi-se ơi, tiến lên, Gia-cốp ơi, tiến lên, hãy tiến lên theo Ta. Và Kinh Thánh nói Ngài dẫn các tù binh. Ngài mang lên thiên đường, ký thác họ trước mặt Cha. Và Ngài nói: "Ta chưa  hòan thành mọi việc Ta sẽ trở lại trái đất." (ý kiến tác giả bài nấy là Lạc viên trong âm phủ được dời lên thiên đàng—tôi không đồng ý)

Ta có thể nghe Gáp-ri-ên nói, "Vâng, Ngài không thể đi xuống đó. Bởi vì Ngài không có cơ thể”. Và sau đó Ngài nói," Tôi có một cơ thể rồi, nằm trong mộ đá". Và Đấng Christ trở lại trái đất. Đã đi vào bên trong cơ thể của Giêsu. Và Giêsu nói, "Cảm ơn Ngài rất nhiều, tôi nghĩ Ngài đã quên tôi." Ngài nói, "Đây chúng ta đi" .
 
Ngai đá bung cửa ngục tối đó, bước ra trong quyền năng phục sinh. Ngài gặp các môn đồ mình, Ngài nói: "Bây giờ Ta phải đi rồi." Giêsu đã hoàn thành công việc của Ngài, Ngài đã phải ra đi. Chính Giêsu nầy, Đấng mà bạn nhìn thấy, đã ra đi, Ngài sẽ trở lại một ngày nào đó, nhưng Ta sẽ trở lại ngay lập tức. "phải, nhưng Ngài đã không có cơ thể, Đấng Christ. Hỡi Đấng Christ, Ngài bất hợp pháp. Ngài đã không có cơ thể. "Và Đấng Christ nói:" Tôi đã sắp xếp rồi. Ta đã có một Cơ Thể,  không phải bằng 2 chân, 2 tay và 2 mắt. Đó là hàng triệu bàn tay, hàng triệu đôi chân. Ta vẫn còn có một Cơ Thể. Ta vẫn còn hợp pháp. Đó là lý do tại sao các hội thánh không bao giờ được gọi là "Thân Thể của Giêsu".
- ( Ts Myles Munroe)
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2