"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4408805
Đang truy cập:168

Chức Vụ Của Đức Thánh Linh -

 

Lu-ca nói nhiều về chức vụ của Đức Thánh Linh trong hai cuốn sách mà ông đã viết. Trên thực tế, đây là một trong những điểm nhấn mạnh chính yếu của ông ấy. Hãy xem những ví dụ này trong phúc âm này:
Giăng Báp-tít sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ trong lòng mẹ (Lu-ca 1:15). Ma-ri sẽ có Đức Thánh Linh ngự trên bà (Lu-ca 1:35). Elizabeth và Zacharias được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Lu-ca 1:41, 67). Simeon có Đức Thánh Linh trên mình, ông nhận được sự mặc khải từ Đức Thánh Linh và được Thánh Linh dẫn đến đền thờ (Lu-ca 2: 25–27). Chúa Giê-su làm phép báp têm cho chúng ta trong Đức Thánh Linh (Lu-ca 3:16). Chúa Giê-su, khi Ngài chịu báp têm, đang cầu nguyện (rõ ràng là để được xức dầu của Đức Thánh Linh) và Thánh Linh đến trên Ngài ngay lập tức (Lu-ca 3:21, 22). Chúa Giê-su đầy dẫy Thánh Linh và được Thánh Linh dẫn vào đồng vắng và trở lại trong quyền năng của Thánh Linh (Lu-ca 4: 1, 14). Chúa Giê-su tuyên bố rằng Đức Thánh Linh ở trên Ngài (Lu-ca 4:18). Đức Thánh Linh được ban cho những ai cầu xin Ngài (Lu-ca 11:13). Chúa Giê-su ra lệnh cho các môn đồ của Ngài chờ đợi quyền năng của Đức Thánh Linh (Lu-ca 24:49).
Trong Công vụ, Lu-ca đề cập đến Đức Thánh Linh hơn 50 lần. Không nghi ngờ gì nữa, Lu-ca là một người đầy dẫy Thánh Linh và vui mừng về cuộc sống trong giao ước mới này, mà đã được thực hiện nhờ ân tứ của Đức Thánh Linh. Tôi tự hỏi có bao nhiêu Cơ đốc nhân phấn khích như anh ấy. Phép báp têm trong Đức Thánh Linh được đề cập ở phần đầu của mỗi cuốn trong số năm cuốn sách đầu tiên của Tân Ước. Điều này dạy chúng ta tầm quan trọng to lớn của chức vụ Đức Thánh Linh trong thời đại giao ước mới này. Vì vậy, nếu có một điều mà ma quỷ sẽ tìm cách làm giả, thì đó sẽ là báp têm trong Đức Thánh Linh; và chúng ta thấy rất nhiều hàng giả ngày nay.
Làm thế nào ma quỷ bảo đảm rằng những người tin Chúa sẽ không bao giờ được báp têm trong Đức Thánh Linh? Trước hết, bằng cách cho một số người trong số họ có kinh nghiệm về mặt thể chất hoặc cảm xúc. Họ thiếu sức mạnh để chiến thắng tội lỗi và hầu việc Chúa. Nhưng Sa-tan đảm bảo với họ rằng họ đã được làm báp têm trong Đức Thánh Linh. Những tín đồ như vậy sẽ không bao giờ lại tìm kiếm báp têm trong Đức Thánh Linh nữa, bởi vì họ tin chắc rằng họ đã lãnh nhận rồi. Có hàng triệu Cơ đốc nhân như thế này ở khắp mọi nơi. Họ bị tội lỗi đánh bại, họ ham tiền và họ sống cho thế giới. Nhưng họ nói một số thứ tiếng lắp bắp vô nghĩa mà họ gọi là “tiếng lạ” và tuyên bố rằng mình đang có những trải nghiệm như thấy khải tượng và thể chất khác thường. Thứ hai, Sa-tan khiến một số tín đồ khác (những người ở cực đoan ngược lại theo lý thuyết về báp têm của Thánh Linh) phản ứng chống lại những sự giả mạo rõ ràng này và do đó tránh xa báp têm của Thánh Linh cách hoàn toàn. Do đó, sa tan đã thành công trong việc đảm bảo rằng cả hai nhóm tín đồ trên (và hai nhóm đó chiếm phần lớn các tín đồ) không bao giờ nhận được quyền năng thực sự của Đức Chúa Trời và báp têm trong Đức Thánh Linh. Hãy cẩn thận và tránh cả hai nhóm này.
Làm thế nào mà Giăng Báp-tít được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi lọt lòng mẹ? Anh ta có chờ đợi Thánh Linh khi còn là một bào thai không? Ai đó đã khuyên anh ta cầu nguyện trong bụng mẹ? Không. Chúa đã đổ đầy anh ta. Công việc của Đức Chúa Trời là đổ đầy Đức Thánh Linh cho bạn. Nếu chúng ta thuận phục Ngài, Ngài sẽ đổ đầy chúng ta. Đây là điều gì đó sẽ kích thích đức tin của bạn: Nếu Đức Chúa Trời có thể đổ đầy một thai nhi bơ vơ trong lòng mẹ bằng Đức Thánh Linh, thì tại sao Ngài không thể đổ đầy bạn? Đừng hài lòng với bất kỳ hàng giả rẻ tiền nào. Khi còn trẻ, tôi đã thưa với Chúa rằng tôi sẽ không bao giờ hài lòng với hàng giả và sẵn sàng đợi mười năm nếu cần, để có được trải nghiệm thực sự. Thật đáng công chờ đợi. Khi bạn thực sự chịu báp têm trong Thánh Linh, điều đó sẽ thay đổi toàn bộ lối sống của bạn. Khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Giăng đã trở nên vĩ đại trước mặt Chúa (Lu-ca 1:15). Đây là điều mà Thánh Linh cũng muốn làm cho chúng ta -- vĩ đại trước mắt Đức Chúa Trời, không phải trước mặt con người.
Zac Poonen
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2