"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4408645
Đang truy cập:91

Thập tự giá và chức vụ-


Bức thư thứ hai (gửi Cô-rinh-tô), như chúng ta biết, là bức thư của các người cung phụng Lời! Nó cho chúng ta biết một người cung phụng là gì theo quan điểm của Đức Chúa Trời khi Thập giá thực hiện công việc của nó. Môi-se, người cung phụng của Đức Chúa Trời, được đưa vào tầm ngắm rất nhiều, cung phụng trong giao ước cũ, tuyên bố các tư tưởng của Đức Chúa Trời, tiết lộ tâm trí của Đức Chúa Trời. Người cung phụng là vậy. Theo lời này, một người cung phụng là người thể hiện những tư tưởng của Đức Chúa Trời, người biểu lộ tâm trí của . Khi Môi-se đọc luật pháp, khuôn mặt ông rạng ngời, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được thể hiện qua việc ông là tôi tớ Chúa, người cung phụng của Đức Chúa Trời. Xin lưu ý bạn rằng, theo giao ước cũ, giao ước của các biểu hiệu, giao ước của các tiêu biểu, các hình bóng; vâng, và một chức vụ về sự chết và sự lên án: và, Sứ đồ nói, chúng ta có một chức vụ khác, và chức vụ là sự sáng ngời của Đức Chúa Trời trước mặt Chúa Giê-su Christ trong lòng chúng ta. Người cung phụng là thế; và hãy để tôi nói điều đó một cách đơn giản, rõ ràng.
 
Trong Tân Ước không có điều gì được coi là một chức vụ chính thức như vậy. Đức Chúa Trời chưa bao giờ, trong thời kỳ này, bổ nhiệm các người cung , như vậy, làm người cung phụng. Chức vụ là vấn đề về sự mặc khải của Đức Chúa Trời khi đối mặt với Đức Chúa Jêsus Christ trong trái tim tỏa sáng, và điều khiến người này trở thành một người cung phụng hơn người khác, là thước đo sự mặc khải của Đấng Christ trong đời sống; và tất cả chúng ta nên sẵn sàng để nhường chỗ cho điều đó. Đó phải là sự mặc khải về Đức Chúa Trời trong lòng bạn, trong trái tim tôi, tạo chúng ta trở thành những người cung phụng của Đức Chúa Trời.
Các giấy ủy nhiệm của chức vụ là sự sáng chói vinh quang của Đức Chúa Trời trước mặt Chúa Giê-su Christ trong lòng chúng ta, và bất kỳ ai có điều đó đều có thể trở thành một người cung phụng mục sư; và bất kỳ ai không có quyền đó không có quyền tự xưng là người cung phụng. Thập tự giá phải đánh vào tất cả các ý tưởng nào cho rằng chức vụ chỉ đơn thuần là chuyên môn, nhà nghề mà là bất cứ điều gì khác ngoài về mặt thuộc linh. Những ân tứ thuộc linh, sự mặc khải thuộc linh, kiến ​​thức thuộc linh, tài nguyên thuộc linh, sự giàu có thuộc linh, chỉ những món quà này đã tạo thành những người cung phụng chúng ta.
 
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2