"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4421132
Đang truy cập:126

Thịt Thối Rửa Thuộc Linh-


-
Trong một nhà kho ở Rostock, nước Đức, có ít nhất hai tấn cá đã đã bị bắt giữ vì hết hạn sử dụng trong một thời gian dài. Theo công tố viên của toàn án Rostock, đó là cá hun khói và cá đóng hộp. Dữ liệu thời hạn sử dụng đã hết hạn một phần trong bảy năm. Không thể loại trừ rằng khối lượng cá đóng hộp hết hạn đó đã được xử lý và đưa ra thị trường từ trước rồi.
Chủ đề "thịt thối rửa" đã được thảo luận rộng rãi trên các phương tiện truyền thông tại Đức trong những tháng gần đây. Ngoài ra, trong lãnh vực thuộc linh, người ta lưu ý rằng "thịt thối rửa" thuộc linh đang lưu hành - gây hại cho mỗi Cơ Đốc nhân. Thông thường người ta không thể phân biệt thực phẩm thuộc linh xấu này bằng mắt thường với thực phẩm tốt. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho chúng ta một "hỗ trợ quyết định" - lời Kinh thánh của Ngài.
---Kiểm tra dựa trên Lời Chúa
Tín đồ ở thành Bê-rê cho chúng ta một gương mẫu tốt. Chúng ta đã đọc rằng họ "đều sẵn sàng mọi bề mà nhận lời, ngày ngày kê cứu Kinh Thánh để xem có phải vậy không" (Công 17: 11). Họ đã kiểm tra, sử dụng Lời Chúa, liệu thông điệp mà Phao-lô mang đến có phù hợp với tư tưởng của Đức Chúa Trời chăng. Chỉ sau đó họ mới có thể nhìn thấy hoặc sứ đồ Phao-lô đưa cho họ "thịt thối rửa" hay sự thật, lẽ thật của Chúa.
Sứ đồ Phao-lô viết cho các tín đồ trẻ ở Tê-sa-lô-ni-ca: "chớ khinh dể sự nói tiên tri; hãy thử nghiệm mọi việc, điều chi tốt đẹp thì giữ lấy"(1 Tê 5:20, 21) Điều đó cũng đúng với chúng ta. Vấn đề không phải là kiểm tra mọi thứ với tinh thần phê phán và tìm ra điểm yếu để bẻ cong và phá hủy lời giảng dạy của tôi tớ Chúa, mà là để kiểm tra, với sự giúp đỡ của Linh Đức Chúa Trời và Lời của Ngài, để coi những gì được nói hay viết ra đó có phải là trong tâm trí của Đức Chúa Trời chăng. Nếu sau đó chúng tôi nhận ra rằng điều này là tốt, thì chúng ta được kêu gọi phải giữ lấy những điều tốt đẹp.
--Chú ý: "thịt thối rửa" thuộc linh đang lưu hành!
Giống như trong cuộc sống tự nhiên, những người có thực phẩm hư hỏng cố gắng kiếm lợi nhuận một cách gian lận, vì vậy Sa-tan đang ồ ạt cố gắng giải phóng thực phẩm hủy hoại thuộc linh vào các hội thánh. Và thật không may, hắn thành công trên quy mô lớn.
Chúng ta càng phải làm theo lời mà sứ đồ Giăng viết trong lá thư đầu tiên của mình: " Hỡi kẻ yêu dấu, chớ tin mọi linh, nhưng hãy thử nghiệm các linh có phải ra từ Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã đến trong thế gian" (1 Giăng 4: 1)
--"Bằng cách này, bạn nhận ra ...
Những câu sau đây là một sự trợ giúp tuyệt vời trong việc nhận ra những giáo lí sai lầm: "Nhơn điều nầy anh em nhận biết Linh của Đức Chúa Trời: hễ linh nào thừa nhận Jêsus Christ đã đến trong xác thịt thì đều ra từ Đức Chúa Trời, còn hễ linh nào không thừa nhận Jêsus thì chẳng phải ra từ Đức Chúa Trời. Đó là linh của Antichrist, mà anh em đã nghe nó phải đến, và hiện nay đã ở trong thế giới rồi" (1 Giăng 4: 2, 3).
Bạn có thấy lời giảng phủ nhận thần tánh của Chúa Giê-su trên mạng không? Tôi thấy rất nhiều tín đồ kỉnh kiền tại Việt Nam đã ăn phải thịt thối rửa nầy rồi. Họ không còn tin rằng Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời.
Một loại thịt thối rửa khác là giáo lí nhóm lại vào ngày sa bát. Đó là sự ngụy biện nhằm xáo trộn cựu ước với tân ước, khi họ tuyên bố rằng Chúa Giê-su chết vào ngày thứ tư và sống lại vào ngày thứ bảy.
Một lí thuyết tà giáo của giáo phụ Tertullian (155-240 AD). Ông dạy: “Đức Chúa Trời đã trở thành con người, để con người trở thành Đức Chúa Trời”. Một giáo hội kia nhiệt thành dùng câu nói đó làm lời nhật tụng, mong đạo hữu mình trở thành God hay God-man. Đó là thịt thối rửa.
Giáo hoàng La mã tự xưng mình là Pontifex Maximus, là thầy tế lễ tối cao của Đức Chúa Trời. Trong giai đoạn suy thoái, một vị giáo chủ cũng ngầm ý mình là sứ đồ của trái đất, nên ông tổ chức hội thánh hoàn vũ, thống nhất mọi chi hội trong hệ phái của ông thành một hệ thống La mã nhân tạo tái sinh. Trong thời sứ đồ Phao-lô, mọi hội thánh các dân ngoại “quy tụ” trung tâm An-ti-ốt, mọi hội thánh của Cơ Đốc nhân Do thái “quy phục” trung tâm Jerusalem. Không thể chỉ có một thủ đô tôn giáo độc nhất được.
Bạn ơi, ngàu sau rốt đến rồi, nên Sa-tan cho tuồng ra thị trường tôn giáo Cơ Đốc vô số loại thịt thối rửa. Bạn có thấy không?
Chỉ với sự giúp đỡ của Lời Đức Chúa Trời và thông qua sự hướng dẫn của Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể thấy nếu chúng ta đang nắm "thịt thối rửa" hay sự thật thần thượng. Lời Đức Chúa Trời là kim chỉ nam mà chúng ta nên áp dụng cho mọi giáo huấn, nhưng không phải theo lẽ thường, nhưng qua lời cầu nguyện và sự hướng dẫn của Linh Đức Chúa Trời, Đấng muốn "dẫn chúng ta vào toàn bộ sự thật" (Giăng 16:13).
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2