"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4920654
Đang truy cập:277

CỦA LỄ THIÊU TRONG DỊP ÉP HỒN-


Tại sao trong lễ ép hồn chuộc tội,
Phải dâng lễ thiêu tới mấy lần?
Vì người sám hối ăn năn,
Hương thơm đời Chúa rất cần cho ta.
-
Bò, bảy chiên con và chiên đực,
Bột nhồi dầu cho thực nhuần rồi,
Con dê chuộc tội xong xuôi,
Cho người biết ép hồn tồi ăn năn.
-
Lễ thổi kèn báo rằng Chúa đến,
Giờ ép hồn phải tiến hành ngay,
Nếu không bị bỏ lại đây,
Trải qua đại nạn họa tai khổ nàn.
-
Hương thơm đời Chúa cần tìm kiếm,
Việc ép hồn mạnh chiếm thời gian,
Chúa thì thấy rõ tâm can,
Sẽ cho biến hóa vinh quang lên trời.
-
Nếu không ép hồn người quyết liệt,
Đừng mơ tưởng giờ được cất đi,
Chúa không chuẩn nhận bạn thì
Làm sao biến hóa đúng kì hoạch thu.
Hodos. 19.8.2020.
Dân số kí 29:7-11; Lê vi kí 23: 26-32.
"Nếu có người nào không ép (hồn) chính mình vào cùng ngày đó, người ấy sẽ bị cắt bỏ (cut off) khỏi dân mình".
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2