"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4678379
Đang truy cập:184

Sau-lơ Và Cây Giáo Của Mình-

 


2 Cô-rinh-tô 10: 3-4; 1 Sa-mu-ên 13:22; 1 Samuel 17,45-47;
Điều đáng chú ý là người ta nhìn thấy Sau-lơ thường có một cây giáo trong tay. Khi không có nhiều gươm giáo được tìm thấy ở Y-sơ-ra-ên, qua sự đàn áp của kẻ thù, vẫn còn một số gươm giáo trong tay Sau-lơ và Giô-na-than (1 Sam 13:22).
Nhưng trong cuộc chiến chống lại Gô-li-át của Đa-vít, Sau-lơ đã nghe lời của đức tin từ Đa-vít nói:
"Và Đa-vít nói với người Phi-li-tin,"“Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Y-sơ-ra-ên mà ngươi đã thách thức. Hôm nay, Đức Giê-hô-va phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ban thây của đạo quân Phi-li-tin làm mồi cho chim trời và thú rừng. Khắp thế giới sẽ biết rằng có một Đức Chúa Trời trong dân Y-sơ-ra-ên, và toàn thể hội chúng nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, Ngài sẽ phó các người vào tay chúng tôi” (1 Sam 17: 45-47).
-
Nhưng Sau-lơ có thừa nhận lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời rằng không phụ thuộc vào vũ khí không?. Ông ta không tin cậy Đức Chúa Trời - nhưng, về mặt đạo đức, anh ta lấy cây giáo của Gô-li-át. Vì vậy, chúng ta tìm thấy ông ta liên tục để cây giáo trong tay mình, để cây giáo gần bên mình:
-
• Sau-lơ muốn đâm Đa-vít vào tường bằng cây giáo của mình. (1 Sa-mu-ên 18:10)
• Sau-lơ muốn giết Đa-vít lần nữa bằng cây giáo. (1 Sam 19: 9, 10)
• Sau-lơ muốn giết Giô-na-than bằng cây giáo. (1 Sam 20:33)
• Sau-lơ ngồi với cây giáo trong tay dưới bóng cây liễu. (1 Sam 22: 6)
• Sau-lơ sai người lấy lại cây giáo bị lấy đi. (1 Sam 26: 11)
• Sau-lơ tựa vào giáo của mình - ông ta tựa mình vào nó ngay trước khi chết. (2 Sam 1: 6).
-
Sau-lơ là một con người xác thịt, và vì vậy ông dựa vào vũ khí của xác thịt.
Nhưng ngay cả con người đức tin, Đa-vít, cũng không thoát khỏi nguy hiểm này. Trong một giai đoạn tồi tệ trong đời sống đức tin của mình, ông chộp lấy thanh gươm của Gô-li-át (1 Sam. 21: 9).
Chúng ta không nên làm như thế. Sự tin cậy của chúng ta chỉ có thể hướng đến Chúa, chúng ta không cần đến "ngọn giáo của xác thịt". Có một tôi tớ Chúa tự khoe mình là người tay thước.
-
"Chúng tôi dù sống trong thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ " (2 Cor 10:3-5).
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2