"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4678398
Đang truy cập:183

Những Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ-


-
Một ngôi nhà phải có nền móng vững chắc mới vững lập trước giông bão nhiều thế hệ. Cây lúa chỉ cần hai tháng sinh trưởng là có thể trổ bông. Cây dừa cần chừng 6 hay 7 năm trước khi ra trái; cây sầu riêng hay măng cụt cần trên 15 năm mới ra quả lần đầu.
Chúa dùng 40 năm huấn luyện Môi se trong trường sa mạc. Ngài đưa Đa vít qua gần 20 năm trên con đường thập giá, chịu Sau lơ bắt bớ cay nghiệt, để ông làm vua. Thế mà Đa vít và Môi se vẫn còn để lộ ra những khuyết điểm thiên nhiên của mình sau nầy.
Thế thì tại sao Chúa quá vội vã huấn luyện Sau lơ để làm vua. Vì ông không có đủ thời gian để được cấu tạo những mĩ đức thuộc linh cơ bản. Tôi nghĩ đó là cách Chúa dạy dỗ dân Chúa ngày nay trong việc chọn lựa và chấp nhận người chăn dắt non nớt của mình trong nhà Chúa.
-
Vào thời Sau-lơ mọi người Israel từ Đan cho đến Bê e sê ba ai cũng biết Sa mu ên là tiên tri của Chúa, và môi miệng ông có lời hằng sống của Đức Chúa Trời, thế mà khi đi kiếm hai con lừa cùng người đầy tớ thuộc linh hơn Sau lơ, ông lại không hề biết Sa mu ên là ai, khi hai người đến gần thành phố của Sa mu ên.
-
1/. 1 Sa mu ên 9: 22-24- “Sa-mu-ên dẫn Sau-lơ và kẻ tôi tớ người vào phòng, rồi mời ngồi chỗ thứ nhứt trong các người dự tiệc, số chừng ba mươi người. Bấy giờ, Sa-mu-ên nói cùng đầu bếp rằng: Hãy bưng phần ta đã trao cho ngươi, và ta đã dặn để riêng ra. Đầu bếp lấy chả vai và miếng bọc chung quanh, đem dọn cho Sau-lơ. Sa-mu-ên tiếp rằng: Kìa, miếng đã để dành cho ngươi ở trước mặt ngươi; hãy ăn đi, từ khi ta định mời dân sự, ta đã giữ nó lại về tiệc nầy. Vậy, trong ngày đó, Sau-lơ ăn bữa cùng Sa-mu-ên”.
Cái đùi trước của con sinh còn được gọi là miếng chả vai, vốn là phần của lễ dâng giơ lên. Tại sao Sa mu ên để dành miếng chả vai con sinh cho Sau lơ? Qua Sa mu ên Chúa muốn Sau lơ gánh vác trọng trách trong vương quốc. Sau lơ đủ sức gánh vác không?
-
2/ 1 Sa mu ên 10: 2- “anh sẽ gặp hai người gần bên mộ Ra-chên, trong lãnh thổ Bên-gia-min, tại Xết-sa”.
Sau lơ là hậu tự của Bên gia min. Khi đến mộ Ra chên chắc chắn Sau lơ phải nhớ câu chuyện sinh nở nguy hiễm của Ra chên, tổ mẫu của mình. Bên gia min có hai tên- Bê nô ni : “con trai sự đau đớn tôi” và Bên gia min “con trai của tay phải tôi”. Chúa muốn Sau lơ trở thành con trai tay hữu trong thời gian cấp bách. Sau lơ có được không?
-
3/. 1 Sa. 10:3-4; “Từ đó đi xa hơn nữa, đến cây sồi ở Tha-bô, anh sẽ gặp ba người đi lên Bê-tên để thờ phượng Đức Chúa Trời: một người đem ba con dê con, một người đem ba ổ bánh,và người thứ ba đem một bầu da rượu. Họ sẽ chào và cho anh hai ổ bánh, và anh sẽ nhận lấy từ tay họ”.
Bê tên tượng trưng nhà của Đức Chúa Trời, những người thờ phương Chúa tại Bê tên rất giàu có thuộc linh. Họ san sẻ cho Sau lơ một phần những gì họ đang vui hưởng. Thờ gian hối thúc, Sau lơ có tiếp nhận được gì không?
-
4/ 1 Sa 10: 5-6: “Sau đó, anh sẽ đến Ghi-bê-a Ê-lô-him, nơi có một cái đồn của người Phi-li-tin. Khi đã vào thành rồi, anh sẽ gặp một đoàn tiên tri từ nơi cao xuống, có đàn lia, trống cơm, ống sáo, đàn hạc đi trước và họ sẽ nói tiên tri. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ tác động mạnh trên anh, và anh sẽ nói tiên tri với họ, rồi anh sẽ được biến đổi thành một người khác”.
Khi chia tay Sau lơ, Sa mu ên đã xức dầu cho ông, nhưng đến đây Linh của Đức Chúa Trời mới khởi sự giáng trên Sau lơ. Sau lơ sẽ được biến đổi thành một người khác.
Trải rất nhiều năm, tôi thấy nhiều người vui hưởng bảy Linh tổng bao hàm, Linh ban sự sống—là lẽ thật khó hiểu với tín đồ nói chung—nhưng không thấy họ thay đổi thành người khác vì chưa đủ thời gian hấp thụ Đức Thánh Linh.
Hội thánh ngày nay cũng có nhiều loại huấn luyện viên chức cấp tốc. Tôi thấy vài kẻ sau khi học Kinh thánh chừng ba tháng, về lại hội thánh nhà, liền có lối sống vênh váo, ngạo mạn coi tôi tớ Chúa ở địa phương mình là lạc hậu, là người ở ngoài dòng chảy thuộc linh. Sau hai năm mài ghế trường kinh thánh nước ngoài, kẻ kia đã cho các địa phương khác phải hiểu rằng anh ta là “sứ đồ”.
-
Chúa không bao giờ bừa bãi hay bất cẩn khi huấn luyện Sau lơ cấp tốc như vậy, nhưng Kinh thánh đã chép lại lịch sử thất bại của Sau lơ để vạch trần những tôi tớ thiếu căn băn và non nớt thuộc linh trong hội thánh của Ngài hôm nay.—những thùng rỗng tự kỉ ám thị và làm vang ầm tiếng nói của mình như chập chỏa vang tiếng.
Bi thảm thay!
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2