"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4408824
Đang truy cập:171

XỬ LÝ VỚI NHỮNG TƯ TƯỞNG BẢN THÂN-


-
Câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể chiến thắng những tư tưởng của mình?
Trả lời: Satan biết chúng ta nhiều hơn chúng ta biết chính mình. Những lời nói và hành động của chúng ta bắt nguồn từ những suy nghĩ của chúng ta. Nhiều người nói rằng lời nói của họ là vô ý. Trên thực tế, tuy nhiên, tất cả mọi thứ chúng ta nói là cố ý, nhưng ý định có thể được ẩn giấu trong trái tim. Những ý nghĩ tồn tại bên trong cuối cùng sẽ được diễn tả bằng lời (Ma-thi-ơ 12: 34-35). Nếu một Cơ đốc nhân không thể kiểm soát suy nghĩ của mình, ông đã thất bại rồi. Có rất ít tín đồ đã chiến thắng suy nghĩ của họ. Mọi cám dỗ trước tiên phải được chuyển thành một ý nghĩ trước khi nó sẽ nằm trong một người. Để từ chối những cám dỗ, trước tiên chúng ta phải từ chối những suy nghĩ.
-
Làm thế nào chúng ta có thể chiến thắng những suy nghĩ của mình? Đầu tiên, chúng ta phải, như Rô-ma 8: 6 nói, đặt tâm trí cách tích cực vào những điều thuộc linh. Thứ hai, chúng ta phải từ chối tất cả những suy nghĩ lang thang. Nếu chúng ta không từ chối những suy nghĩ lang thang, cuối cùng chúng sẽ trở thành những suy nghĩ tội lỗi. Những suy nghĩ của chúng ta có xu hướng đi lang thang khi chúng ta cầu nguyện, nhưng vào những lúc khác, chúng cũng đi lang thang. Một anh em hỏi tôi nên làm gì khi thấy suy nghĩ của mình đi lạc và khi anh không thể tập trung tư tưởng khi cầu nguyện. Tôi hỏi liệu suy nghĩ của anh ấy có lang thang khắp thế giới khi anh ấy không cầu nguyện không. Anh thừa nhận rằng các suy nghĩ của anh đã làm như vậy. Đây là chỗ có nan đề. Nếu những suy nghĩ của chúng ta luôn đi lang thang, thì sẽ khó giữ cho những suy nghĩ của mình không đi lạc và khó tập trung khi cầu nguyện.
-
Để đối phó với những suy nghĩ lang thang, trước tiên chúng ta phải cầu xin Chúa che đậy những suy nghĩ của chúng ta bằng dòng máu quý giá của Ngài. Chúng ta nên áp dụng vũ khí được đề cập trong Ê-phê-sô 6. Nhiều người không đội mũ bảo hiểm trên đầu. Kết quả là suy nghĩ của họ có xu hướng đi lang thang. Toàn bộ thân thể của chúng ta cần được trang bị, nhưng chúng ta cần trang bị trên đầu của mình nhiều hơn bất kỳ phần nào khác. Một chiếc mũ cứu rỗi không thể được sử dụng làm vũ khí, nhưng nó có thể bảo vệ đầu chúng ta khỏi các cuộc tấn công. Tuy nhiên, có một nan đề khác. Một số người nói, "Tôi càng từ chối những suy nghĩ lang thang, chúng càng đến và tôi càng bối rối. Tôi nên làm gì?" Khi điều này xảy ra, chúng ta không được nản lòng.
-
Hãy nhớ rằng Satan sẽ không dai dẳng. Khi Môi-se đến cùng Pha-ra-ôn, có hai pháp sư Ai Cập (2 Tim 3: 8). A-rôn đã biến một cây gậy thành một con rắn và hai pháp sư đã làm điều tương tự. A-rôn biến nước thành máu và họ cũng làm như vậy. A-rôn đã khiến ếch nhảy lên đất Ai Cập và họ cũng làm như vậy. Nhưng khi A-rôn đánh bụi và biến nó thành chấy rận, họ không thể làm điều tương tự. Những cám dỗ của Satan không tồn tại lâu. Nếu chúng ta kiên trì và không nản lòng, Sa-tan sẽ sớm bị tước mất quyền lực.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2