"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4408779
Đang truy cập:167

SỰ THẬT CỦA PHÚC ÂM-- The Truth Of The Gospel-

 -

Galati 2:5, 14, “Chúng tôi chẳng chịu dung nhượng thuận phục họ, đến nỗi một giờ nào cũng không, hầu cho lẽ thật của Tin Lành cứ ở với anh em.- Nhưng khi tôi thấy họ không bước đi ngay thẳng theo lẽ thật của Tin Lành thì tôi nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng: “Nếu ông là người Do-thái, mà cư xử như người Ngoại bang, không theo như người Do-thái, thì làm sao ông ép người Ngoại bang phải cư xử theo như người Do-thái ư?””
Galati 4:16; 5:7, “Vậy thì vì tôi nói sự thật với anh em, mà lại trở nên kẻ thù nghịch của anh em sao?-- Anh em từng chạy giỏi; ai ngăn trở anh em để không vâng phục lẽ thật ư?”
Cô-lô-se 1:5, “điều ấy do sự hi vọng để dành cho anh em ở các từng trời, là sự trước kia anh em đã nghe đến bởi lời lẽ thật của Tin Lành”.
-
Đề tài của tôi là “lẽ thật của tin lành”—hay là “sự thật của phúc âm”. Bạn nhớ rằng chữ “lẽ thật” có nghĩa đen là “sự thật” hay “thực tại”.
Phúc âm của Chúa là tin lành, tin mừng của Ngài. Nhưng sự thật của phúc âm, lẽ thật của tin mừng là gì? Đó là thực tại, là sự thật trong phúc âm đó. Khi các bạn rao lời phúc âm cho hội thánh vào mỗi sáng Chúa nhật, bạn có nói ra được sự thật của phúc âm không, hay các bạn rao giảng các phần tử phụ thuộc, các phó sản của phúc âm, không phải thực tại của phúc âm, là chính sản trong tin mừng của Đức Chúa Trời?
Vào thời kỳ Phao-lô viết ra các câu kinh văn trên đây, hội thánh tại Giê-ru-sa-lem có Gia cơ, em Chúa, và đãng cắt bì (Tít 1:10) nỗ lực rao giảng phúc âm lỗi thời, tụt hậu, rao những điều linh tinh đi cặp theo lẽ thật phúc âm của Chúa, như vâng giữ điều răn, làm phép cắt bì cho Cơ Đốc nhân ngoại bang, rao truyền nguyên tắc phân biệt với người ngoại bang đã tin Chúa vào hội thánh…Phao lô cự tuyệt những điều phụ đề đó cách tuyệt đối, hầu bảo vệ sự thật của phúc âm cho dân Chúa. Thực tại phúc âm thì Phao lô vui hưởng, năm lấy, rao truyền cách rộng rãi; còn thứ phẩm phúc âm, những phần tử râu ria của phúc âm thì Gia cơ duy trì và cổ xúy. Phi-e-rơ sợ hãi những người từ Gia cơ đến do thám, nên ông không dám ngồi ăn chung một bàn với các Cơ Đốc nhân ngoại bang, tại phòng nhóm của hội thánh tại An-ti-ốt, đến nỗi Phao-lô dầu nhỏ tuổi hơn, cũng đã mạnh dạn công khai sửa sai Phi-e-rơ và mọi người đang tuân thủ nguyên tắc truyền thống của dân Do thái -- là không tiếp xúc với người ngoại bang (xem Mác 7:, Công 10:28). Phi-e-rơ, và Gia cơ chưa thấy rõ lẽ thật của phúc âm là gì. Họ không ăn được cái nhân đầy chất dinh dưỡng của phúc âm, như cái nhân của trái cây sự sống, mà họ chỉ vui hưởng các phần bên ngoài như mùi hương, lá cây hay vỏ trái cây mà thôi. Đáng tiếc lắm!
-
Tôi đọc rất nhiều sách vở Cơ Đốc xuất bản trong những năm gần đây tại Việt Nam, lướt xem rất nhiều trang websites Cơ Đốc, coi rất nhiều bài báo trên mạng, tôi có nỗi trăn trở nặng nề về tình trạng nông cạn thuộc linh của dân Chúa ngày nay. Họ chưa nắm được sự thật của phúc âm.
Tôi đọc thấy nhiều bài vở luận về các vấn đề linh tinh như “cách chọn người phối ngẫu”, “cách ăn nói sao cho xứng đáng với danh nghĩa Cơ Đốc nhân, cách kết bạn”, … tuyệt nhiên rất ít bài nói về Đấng Christ, về thân vị và công tác cứu rỗi hữu cơ, bề trong của Ngài đối với tín đồ. Các bạn có tìm được những bài nói về sự nội cư của Chúa trong tín đồ, sự đổi mới tâm trí tín đồ, sự thánh hóa, sự biến đổi tâm tính tín đồ, chức vụ thuộc thiên hiện nay của Chúa Jesus là gì không?. Sự thật của phúc âm phải trình bày ra thân vị, công tác cứu rỗi hữu cơ của Chúa Jesus liên quan nếp sống Cơ Đốc của tín đồ để họ đạt đến tình trạng trưởng thành trong Chúa.
Phao lô đã chiến đấu với đãng cắt bì tại Jerusalem, để lẽ thật phúc âm vẫn còn ở với thánh đồ dân ngoại, hầu lẽ thật làm họ phong phú thuộc linh và giải phóng họ khỏi truyền thống chết của tôn giáo Cơ Đốc. Ngày nay cũng có nhiều phụ đề của phúc âm như qui tắc tiếp nhận tín đồ vào hội thánh, cách xét nhận ai là thành viên của hội thánh, cách nói cùng những khẩu hiệu vô hồn, cách làm theo những công thức vô cơ của một hệ phái nào đó.
Dân Chúa đang bị nhiều trở lực ngăn trở họ bước theo lẽ thật, sống theo sự thật của phúc âm, vì những ai rao lẽ thật phúc âm cho họ thì người rao giảng sẽ đối diện nhiều kẻ thù từ đãng cắt bì tân thời trong hội thánh.
Cầu Chúa cho chúng ta thấy được cái nhân của phúc âm, hiểu được giá trị của lẽ thật phúc âm, nắm lấy và bước theo sự thật của phúc âm của Đức Chúa Trời đến đời đời. Đừng chạy theo những chi tiết linh tinh, là phó sản của phúc âm nha các bạn.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2