"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4408850
Đang truy cập:162

NGUỒN SỨC LỰC TIỀM ẨN

 

Kinh Thánh Thi Thiên 46:1-11
1 Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi,
Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.
2 Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải,
Núi lay động và bị quăng vào lòng biển;
3 Dầu nước biển ầm ầm sôi bọt,
Và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó.
4 Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời,
Là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí cao.
5 Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy; thành ấy sẽ không bị rúng động.
Vừa rạng đông Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó.
6 Các dân náo loạn, các nước rúng động;
Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy.
7 Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi;
Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi.
8 Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va,
Sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào!
9 Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất,
Bẻ gảy các cung, chặt các giáo ra từng miếng, Và đốt xe nơi lửa.
10 Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời;
Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.
11 Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi;
Đức Chúa Trời Gia-cốp, là nơi nương náu của chúng tôi.
-
Triết gia theo phái Bất khả tri, H.G.Wells nói rằng: “Khi chúng ta gặp gian truân cần sự giúp đỡ kịp thời, thì đó là lúc Đức Chúa Trời thường vắng mặt!” Ông đã lầm. Thi Thiên 46-48 là kết quả cảm hứng của tác giả về một phép lạ diệu kỳ trong lịch sử Y-sơ-ra-ên! Ê-xê-chia làm vua dân Giu-đa khi quân A-si-ri đến xâm chiếm xứ! Ông đem nguy biến này trình dâng cho Đức Chúa Trời, và Ngài đã bảo vệ dân Y-sơ-ra-ên! Trong một buổi sáng, có đến 185.000 quân đã bị tiêu diệt bởi tay thiên sứ của Đức Chúa Trời! Cũng vậy, chúng ta có thể đứng vững nhờ vào nguồn sức lực thiên thượng do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta!
Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta, vì thế chúng ta chẳng phải sợ hãi gì (c.1-3). Ngài luôn hiện hữu, rất gần gũi và sẵn lòng cứu giúp chúng ta trong gian truân! Dân sự Đức Chúa Trời thường phải trải qua gian truân! Điều đó xảy ra đôi lúc là tại chúng ta bất tuân với Chúa, lại có khi vì cớ chúng ta vâng lời Ngài và thỉnh thoảng là do Chúa biết chúng ta cần được thêm sức và cần được giúp đỡ! Bạn đã chạy trốn đến nơi nương náu cho mình chưa? Hãy nương mình trong Chúa để được Ngài bổ lại sức và nhận lãnh từ Ngài những ơn phước mà bạn cần để bạn có thể trở lại gánh vác những trách nhiệm và các công việc mình!
-
Đức Chúa Trời là sức lực của chúng ta vì thế chúng ta chẳng cần phải e ngại (c.4-7).
Chúng ta đi từ biển cả đang gầm thét dữ dội trong câu 2 đến một dòng sông yên tĩnh trong câu 4. Thành Giê-ru-sa-lem không được xây dựng bên cạnh một dòng sông! Bù lại, vua Ê-xê-chia cho xây dựng một hệ thống ngầm dẫn nước vào nội thành! Tương tự như thế, chúng ta cần dựa vào nguồn sức lực tiềm ẩn để sống! Chúng ta không thể phụ thuộc vào thế giới xung quanh chúng ta hay người khác! Khi bạn tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Rỗi, Đức Chúa Trời liền ban cho bạn giếng Nước Hằng Sống tuôn trào trong bạn! Giữa lúc thế gian này chỉ chứa đựng những bể nước đã bị vỡ thì Nguồn Nước Sống ấy lại hóa thành một Dòng Sông! Dòng Sông này phát nguyên từ Đức Chúa Giê-xu, là nơi chúng ta có thể nhận lãnh được nguồn sức lực thuộc linh mà chúng ta cần! Hiện tại, có phải bạn đang uống nước của Dòng Sông ấy? Bạn hãy rời mắt mình khỏi thế gian đang chìm đắm này và nhớ cho rằng Đức Chúa Trời luôn là sức lực của bạn!
-
Đức Chúa Trời là Đấng hay giúp đỡ, vì vậy chúng ta chẳng phải lo lắng gì (c.8-11).
Lời dạy bảo của Đức Chúa Trời: “Hãy yên lặng” còn có nghĩa là: “Con hãy buông tay mình ra và để Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời.” Thường thì chúng ta hay băn khoăn về sự ấn định thời điểm và cách thức hành động của Đức Chúa Trời! Sự băn khoăn lo lắng này sẽ làm cho chúng ta dễ bị ma quỷ tấn công! Chúng ta nên ở trong sự yên lặng, hãy đứng yên lặng và ngồi yên lặng!
Đời sống bạn tùy thuộc vào nguồn sức lực tiềm ẩn mà Đức Chúa Trời ban cho bạn! Bạn không cần phải e ngại hoặc sống trong sự lo lắng sợ hãi! Hiện tại, có lẽ bạn cảm thấy ma quỷ đang tấn công bạn hoặc bạn đang phải vượt qua một thử thách nào đó chăng? Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ nhận lãnh được sức mạnh và chất dinh dưỡng từ nguồn lực thuộc linh của Đức Chúa Trời! Ngài là nơi nương náu và là sức lực của bạn!
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2