"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4408892
Đang truy cập:158

Chết Như Một Kẻ Ngu-

 

 Tất cả chúng ta đều có một cuộc hẹn với cái chết, và nó sẽ giữ lời (Hê-bơ-rơ 9:27). Người nào có thể sống và không nhìn thấy cái chết? (Thi thiên 89:48).
Chúng ta sẽ chết trong trạng thái nào? Hầu hết sẽ chết trong tội lỗi, nhưng chúng ta có thể chết trong Đấng Christ như người công bình. Một tuyên bố thú vị nhất được đưa ra trong 2 Sa-mu-ên 3:33. Đa-vít đã nói về cái chết của Áp-ne như “một kẻ ngu”. Chúa Giê-su gọi một người là kẻ ngu hàng giờ trước khi hắn chết (Lu-ca 12:20). Hãy suy ngẫm về ý nghĩ chết như một kẻ ngu theo những cách sau
.


--Chết mà không bao giờ vâng lời Tin Mừng. Ma-thi-ơ 7: 24-27 nói về người khôn ngoan và kẻ ngu ngốc. Người khôn ngoan tuân theo mệnh lệnh của Chúa và kẻ ngu ngốc không tuân theo (Rô-ma 6: 17-18). Những người không vâng lời sẽ bị trừng phạt mãi mãi (2 Tê-sa- 7: 9 .9). Bạn chắc chắn có kế hoạch lắng nghe ý Chúa, tin vào điều đó, ăn năn tội lỗi, xưng tội với Chúa Giê-su trước mặt những người khác và chịu phép báp têm không. Thời gian và cơ hội có thể bị hạn chế. Đừng chết như một kẻ ngốc. Đó là cái chất của kẻ vô tín.

--Chết trong một tình trạng bất trung . Galati 3: 1 đề cập đến những người sống trong tình trạng không trung thành là ngu ngốc (xem 2 Phi-e-rơ 2: 20-22; Ma-thi-ơ 13: 41-43). Tại sao bạn rời bỏ Chúa? Có phải Ngài vẫn không xứng đáng với sự phục vụ và thờ phượng của bạn? Ở trạng thái này, bạn trật khỏi ân sủng (Galati 5: 4). Hãy ăn năn, thay đổi và được phục hồi (Công 
8: 22 -24) trước khi cái chết đòi mạng sống bạn. Cái chết nầy giống như cái chết của vua Sau-lơ, cũng là tín đồ.

--Chết trong sự bất kỉnh. Chắc chắn sẽ là ngu ngốc khi một người chết trong tình trạng bất kỉnh. Tội lỗi ngăn cách con người với Đức Chúa Trời (Ê-sai 59: 1-2). Người ta không thể đến nơi Chúa ở trong Thiên hi niên nếu người đó chết trong tội lỗi (Giăng 8:21; 1 Cô-rinh-tô 6: 9-10; Galati 5: 19 -21). Phúc cho những người trong sạch và thánh thiện, vì họ sẽ được nhìn thấy Chúa trong vương quốc ngàn năm (Ma-thi-ơ 5: 8; Hê-bơ-rơ 12:14).. Đây là cái chết của tín đồ

Chết trong khi chỉ sống cho hiện tại. Người nông dân giàu có (Lu-ca 12) và người đàn ông giàu có (Lu-ca 16) chỉ sống cho hiện tại. Thật ngu ngốc khi không chuẩn bị cho sự vĩnh hằng. Hai người nầy tiểu biểu cho những tín nhân xác thịt, chỉ sống cho hiện tại.  Có thể người nông dân là tín đồ, còn người nhà giào là người vvo6 tín.
 
Chết trong trạng thái thờ ơ. Năm trinh nữ được gọi là ngu ngốc vì họ không chuẩn bị đầy đủ (Ma-thi-ơ 25: 1-13). Người Lao đi xê, người Ê-phê-sô và những người ở Sạt đe đều được kêu gọi thay đổi sự thờ ơ lãnh đạm của họ. Sự thờ ơ sẽ khiến nhiều người mất mát đi rất nhiều, du họ không vào hồ lửa.
 
Bạn sẽ chết! Xin đừng ở trong bất kỳ tình trạng nào trên đây nào.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2