"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4421112
Đang truy cập:108

BỐN LOẠI TÌNH YÊU-


Trong kho tàng từ ngữ Hi lạp có 4 chữ mà tiếng Anh có thể dịch là love. Tiếng Việt phong phú hơn tiếng Anh nên có thể có các từ ngữ tương đương như: ái, yêu, thương, yêu mến, cảm mến…Trong 4 từ ngữ Hi lạp đó có hai từ ngữ được dùng trong Kinh thánh Tân ước, còn hai chữ kia chỉ xuất hiện trong văn chuơng Hi lạp:
1.Storge- Affection love- Tình yêu thân ái
2.Eros- Romantic love- Tình yêu lãng mạn
3.Phileo-- Friendship love- Tình yêu huynh đệ
4.Agape—Divine love- Thần ái, tình yêu thần thượng
# Về tình yêu huynh đệ, sứ đồ Phi e-rơ dạy dỗ: “Vì anh em đã làm trong trắng hồn của anh em bằng sự tuân theo lẽ thật vì tình thương huynh-đệ thành-thật, một cách nồng-nhiệt yêu thương (agapao) lẫn nhau từ trái tim” (1 Phi 1:22)..Tình yêu thương huynh đệ là nấc thang thứ 7 trong tiến trình 8 bậc của nếp sống Cơ Đốc nhân hoàn hảo “Chính vì cớ ấy anh em hãy ân cần mọi bề mà thêm cho đức tin mình đức hạnh, cho đức hạnh tri thức, cho tri thức tiết chế, cho tiết chế nhẫn nại, cho nhẫn nại kỉnh kiền, cho kỉnh kiền tình kính mến anh em, cho tình kính mến anh em lòng thương yêu”( 2 Phi 1:5-7)
# Về thần ái (agape), tình yêu thần thượng, Phao lô dạy,“Hỡi các người chồng, hãy thương-yêu (agapao) vợ của mình y như Christ cũng đã thương-yêu (agapao) hội thánh và đã tự nộp chính Ngài vì hội-thánh” (Eph. 5:25).
Tín nhân không bao giờ có thần ái hay có thể agapao (ái), thương yêu ai như cách Đấng Christ đã yêu họ. Nhưng sứ đồ Giăng nhấn mạnh,"Hỡi kẻ yêu dấu, chúng ta hãy thương yêu (Agapao) lẫn nhau; vì sự thương yêu đến từ Đức Chúa Trời, hễ ai thương yêu (Agapao) thì sanh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời- Ví có ai nói rằng: “Tôi (Agapao) thương yêu Đức Chúa Trời,” mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng thương yêu (Agapao) anh em mình là người mình đã thấy, thì thể nào thương yêu (Agapao) Đức Chúa Trời là Đấng mình chẳng từng thấy được ư? Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: ai thương yêu (Agapao) Đức Chúa Trời cũng phải thương yêu (Agapao) anh em mình nữa” (1 Giăng 4:7, 20-21)
Thần ái là thuộc tính của Đức Chúa Trời. Chúa là sự sống đời đời (zoe) và từ sự sống ấy phát sinh thần ái. Tín nhân không có khả năng agapao Chúa hay agapao ai cả, trừ khi anh có dồi dào sự sống của Chúa trong mình.
# Về tình yêu Storge- Affection love- Tình yêu thân ái. Đây là tình yêu thiên nhiên của loài người.
Nhiều hội thánh thực hành nếp sống hội thánh Philadenphi—hội thánh tình yêu thương huynh đệ- nhưng không có khả năng phát huy tình yêu thương huynh đệ được, mà chỉ thấy sự ghen ghét, đố kị nhau ngấm ngầm, hoặc tỏ tường. Nhiều tín đồ lạm dùng nhãn hiệu tình yêu thương huynh đệ như cái bình phong để che đậy sự thực hành tình yêu storge, tình thân ái vô độ của xác thịt. Sứ đồ Phao lô rất già dặn nên ông căn dăn: hay coi “trai trẻ như anh em, đờn bà có tuổi như mẹ, gái trẻ như chị em, song phải thanh sạch mọi bề”. Tôi thấy giờ ăn tiệc yêu thương trong hội thánh , có nơi, như sân chời khả ố. Ho đang thực hành tình thân ái thiên nhiên, chớ không phải tình yêu huynh đệ thánh sạch.
# Về tình yêu Eros- Romantic love- Tình yêu lãng mạn. Từ ngữ nầy không xuất hiện trong Kinh thánh Tân ước, nhưng tôi thấy thực tế của nó xuất hiện trên mạng, nhất là facebook của Cơ Đốc nhân. Giữa thế nhân, tình yêu lãng mạn, buông lung là chuyện bình thường. Điều cũng bình thường là tôi thấy nhiều Cơ Đốc nhân cũng thực hành. Xin Chúa giải cứu chúng ta khỏi mồi nhử của sa tan là tình yêu lãng mạn kẻo chúng ta sẽ sa vào cạm bẫy của hắn.. Sứ đồ Giăng dạy “Anh em đừng yêu mến thế giới và các điều có trong thế giới . Nếu ai yêu mến thế giới, thì lòng mến của Cha không có trong kẻ ấy. Vì mọi sự có trong thế giới,-- đam mê của xác thịt đam mê của con mắt, và kiêu hãnh về của cải -- (các điều ấy) không do tự Cha, nhưng là do tự thế giới mà có. Và thế giới đang qua đi và đam mê của nó; còn kẻ làm theo ý Thiên Chúa thì lưu tồn vạn đại” (Giăng 2:15-17).
MK. 3-6-2020
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2