"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6467755
Đang truy cập:93

SỰ HÀ HƠI CỦA KINH THÁNH TÂN ƯỚC-


Chủ đề sự hà hơi từng lời nói có tầm quan trọng lớn cho đến ngày nay. Kèm theo một câu hỏi và một câu trả lời về chủ đề này sau đây.
--Câu hỏi:
Tôi có một câu hỏi về 2 Ti-mô-thê 3:16. Có chính xác thế nào khi có ai đó thể suy luận từ đoạn văn này rằng Tân Ước cũng được hà hơi, hoặc Phao-lô ngụ ý chính xác như vậy về các tác phẩm mà chúng ta có trong Kinh Thánh tân ước ngày nay, như vẫn luôn được tuyên bố?
--Trả lời:
Từ thời điểm này, trước hết tôi sẽ đọc rằng Lời Đức Chúa Trời là gì = tất cả Kinh thánh thực sự được Đức Chúa Trời hà hơi. Trong các câu 14-16, Phao-lô rõ ràng nói về các tác phẩm của Cựu Ước. Ti-mô-thê hầu như không biết bất kỳ tác phẩm nào khác, ít nhất là từ thời thơ ấu. Và từ đây anh ta tạo ra một nguyên tắc chung.
Làm thế nào bạn có thể suy luận điều này từ Tân Ước? 2 Phi-e-rơ 3:15 - 16 giúp đỡ ở đây. Câu đó đề cập đến các bức thư của sứ đồ Phao-lô, "giống như các tác phẩm khác" (và bị giải nghĩa sai ở đây). Các thánh thư còn lại - Thánh thư là một thành ngữ liên tục có nghĩa là lời của Đức Chúa Trời, lời được Đức Chúa Trời ban cho, trong Kinh thánh. Các phông chữ khác có thể là phông chữ C. U và hoặc T. U. Và các tác phẩm của Phao-lô được đặt ngang hàng với thánh thư Cựu ước, tức là trên cùng một cơ sở được hà hơi. Điều đó mang lại sự an toàn. Rõ ràng, những người tiếp nhận đã biết ngay từ đầu rằng thánh thư gửi cho họ thực sự được Linh của Đức Chúa Trời hà hơi. Do đó, Phao-lô có thể nói về những lời của Môi se là "Kinh thánh" trong 1 Ti-mô-thê 5:18. Vì 1 Ti mô thê 5:18 trích dẫn từ Phục truyền 25:4 và Lê vi kí 19:13. Rõ ràng ngay từ đầu rằng văn bản này là "Lời của Đức Chúa Trời", nghĩa là chữ viết.
Kinh thánh không được một hội nghị nào đó "kết hợp" và được thông qua như là Lời của Đức Chúa Trời. Nó được đặt cùng nhau bởi vì các Cơ Đốc nhân ngay lập tức nhận ra rằng những thánh thư này là Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng "tuyên bố" sau đó đã diễn ra một khi hội đồng xác nhận việc biên soạn này đối với mọi người.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2