"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4949194
Đang truy cập:189

CÂY VẢ VÀ CÁC CÂY KHÁC—


Hãy xem cây vả đâm chồi,
Trải gần bảy thập niên rồi, bạn ơi,
Tượt cây khác cũng nứt rồi,
Chúa kêu ta chú ý coi kỹ càng;
Đa-ni-ên giảng rõ ràng,
Nê-bu-cát-nết-sa dường cây cao,
Sau mùa ra trái dồi dào,
Thiên thần đốn gốc ngã nhào nhục thay;
Cây Ai-cập vút tầng mây,
Vào ngày đổ xuống đổi thay địa cầu;
Mấy cây phát triển từ lâu,
Thế cờ quốc tế nhiệm mầu ai hay?
Mấy cây to quả đất nầy,
Thời cơ đổ xuống là ngày tận chung,
Jesus hiện đến sau cùng,
Cây nho dân tuyển được vun trồng liền;
Nở hoa, ra nhánh mọi miền,
Địa cầu vị thế ưu tiên một thời ;
Đó là vương quốc Con Người,
Tuyển dân thủ lãnh lên ngôi đại quyền,
Thấy cây tỉnh thức, khẩn nguyền,
Thoát ra đại nạn ưu phiền, bạn ơi !

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2