"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4949507
Đang truy cập:225

TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA CHA-


Ôi vô hạn cứu ân, Cha hỡi,
Nguồn niềm vui vô đối của Ngài,
Hướng về chỗ ở tương lai,
Nơi an nghỉ đó do Ngài dắt đưa.
-
Nơi đó tình thương đời đời nghỉ,
Nơi đại phúc vinh quý yêu thương,
Trong Ngài được phước khôn lường,
Bài ca họ hát phi thường biết bao.
-
Phần họ hưởng xiết bao quý giá,
Là tình thương cao cả của Ngài,
Tâm trung có Chúa dẫy đầy,
Trí năng an nghỉ đời đời phước ân.
-
Christ trung tâm của toàn quần chúng,
Vinh quang Ngài tỏa sáng huy hoàng,
Không ai có thể chiêm quan,
Trừ ra các thánh thiên ân cứu rồi.
-
Nghị quyết Chúa không người cản được,
Thần quyền mau chóng thực thi mà,
Phô bày vinh hiển ngai Cha,
Nơi con vui sống bao la muôn đời.
-
Sâu sắc thay niềm vui êm ái,
Tình thương Cha dức dấy thêm lên,
Mọi lòng tìm được năng quyền
Đời đời khen ngợi Cha thiên thượng rày.
-
Vị ngọt tình Cha nay bày tỏ,
Minh chứng trong việc của Cha rồi,
Ta vui chiếm hữu chẳng thôi,
Tình nầy trong Christ muôn đời khải minh./.
John Nelson Darby-

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2