"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4949297
Đang truy cập:217

QUEN PHẠM TỘI-

 QUEN PHẠM TỘI-
Beo kia sống ở rừng hoang,
Thế nào đổi được đốm vằn bộ lông?
Người ưa làm ác hướng lòng
Quay về Chúa sẽ đổi xong tánh nầy.
-
Ê-thi-ô-bi đen thay,
Làm sao gột rửa chuyển xoay da màu,
Cần chôn nguyên tánh thật sâu,
Con người cũ sẽ còn đâu phô bày.
-
Tánh tình hư xấu sống dai,
Không hề chịu kiểm soát hay tạm dừng,
Nào ai trên đất làm ngưng,
Chuyển xoay hồn vẫn buông lung của người.
-
Chúa ơi, tôi nợ đời đời,
Việc Ngài thay đổi lòng tôi lạ kỳ,
Tấm lòng tạo mới huyền vi,
Kỳ quan ân điển Chúa thì tạo nên.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2