"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4949318
Đang truy cập:224

CHIẾC ÁO DÀI TỐT NHẤT


-
Xuân đến, xuân đi bay bon lần,
Thăng trầm cuộc sống giữa thiên dân.
Nhất sinh tận hiến không than tiếc,
Chức vụ Chúa giao chưa vẹn toàn.
Chuyển động con người gây hoạn khổ,
Di hành của Chúa mới từ nhân.
Năm mươi năm vẫn rao lời Chúa ,
“Được lắm” tiếng khen tôi thật cần.
-
"Nhưng tôi chẳng kể mạng sống tôi ra gì, chẳng coi nó là quí cho tôi, duy muốn làm xong cuộc chạy của tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Chúa Jêsus, để làm chứng về Tin Lành của ân điển Đức Chúa Trời" (Công vụ 20:24)..
-
"Nầy, tôi đến để làm theo ý chỉ của Chúa" (Heb. 10:8)

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2