"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6467681
Đang truy cập:19

ĐƯỜNG ĐẾN SI - ÔN

clomid uk to buy

clomid uk success rates redirect clomid uk pct

clomid online

buy clomid tablets

prometrium

prometrium recursosred.es

am i pmsing or pregnant quiz

am i fat or pregnant quiz

cialis 5 mg

cialis online open

 

Đường đi tới sức mới thêm hoài,
Trũng khóc than nên suối nước đây.
Chúa mặt trời hồng luôn chói sáng,
Christ là khiên thuẫn đỡ đêm ngày.
Ngài ban ân điển hôm nay đủ,
Đấng cấp vinh quang cuối rốt đầy.
Kiến ốc Cha nay dân thánh trú,
Si-ôn vĩnh cửu sẽ gần Ngài.
 
 
 
  ZADOK
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2