"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134697
Đang truy cập:264

CHO MỘT ĐỒNG ĐƯỢC VẠN QUAN

buy abortion pill

pills for abortion read here buy abortion pill

buy amoxicillin australia

amoxicillin without prescription jensen.azurewebsites.net buy amoxicillin-clavulanate

amoxicillin price without prescription

amoxicillin cost without prescription

buy naltrexone online

buy naltrexone no prescription

zoloft and pregnancy category

zoloft pregnancy

 

               Chúng ta chẳng biết một việc nhân đức nhỏ mọn có thể sanh những hiệu quả gì. Chàng thiếu niên nọ học trường Mỹ thuật, vào phòng làm việc của một danh họa nước Pháp, đang lúc ông đi vắng, chàng thấy một người ăn mày ngồi làm mẫu vẽ, bèn cho đồng tiền.
                Người đó là ai? Té ra Nam tước Jacques de Rothschild. Nam tước rất ưa mỹ thuật, nên bằng lòng ngồi mẫu vẽ người ăn mày, vì họa sĩ bảo đầu Nam tước có cái vẻ đặc biệt lắm.
                Nam tước cầm đồng tiền và cám ơn chàng thiếu niên hào hiệp. Khi họa sĩ trở về, Nam tước mới biết đó là một sinh viên rất nghèo, nhưng giàu tài năng. Nam tước bèn gửi cho chàng một vạn quan, lại cắt nghĩa rằng đó là số lãi của món tiền chàng bố thí.
                Những ai biết sự vui mừng bởi ban cho mà chẳng trông mong được thưởng, nấy sẽ thuật được nhiều việc giống như thế, và sẽ minh chứng cho lẽ thật đã chép trong Châm ngôn 19: 17 “Ai thương xót kẻ nghèo , tức là cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người”.
 
                                                                                         L.B.R
 
 
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2