"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4949437
Đang truy cập:222

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT TIÊN TRI NHỎ

buy antidepressant

buy amitriptyline

buy abortion pill

abortion pill online

amoxicillin cost without insurance

amoxicillin price without insurance read amoxil without insurance

xyzal

xyzal open

order abortion pill online usa

abortion pill usa legal westshoreprimarycare.com

viagra

viagra prodej brno click here

 

 
Đây là lời cầu nguyện của một người đã được kêu gọi làm một chứng nhân cho các dân tộc. Đây là những ý nghĩ người đã thốt ra cùng Chúa của mình trong ngày người được phong chức. Sau khi các trưởng lão và chấp sự đã cầu nguyện và đặt tay trên người, người lui ra để tiếp xúc với Cứu Chúa của mình trong nơi kín đáo và yên lặng, một nơi xa hơn cái chỗ mà những anh em có thiện chí của người có thể đem người tới.
 
Lời giao ước và cầu nguyện của một nhà truyền đạo.
 
Người đã thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con đã nghe tiếng Ngài và sợ hãi. Ngài đã kêu gọi con vào một nhiệm vụ kinh khủng trong một ngôi mộ và một giờ phút nguy hiểm. Chúa sắp làm rung động mọi dân tộc, cả trái đất và bầu trời, để cho những gì không thể bị rúng động có thể tồn tại. Ôi Chúa, lạy Cứu Chúa của chúng con, Ngài đã dừng lại tôn vinh con làm đầy tớ của Ngài, không ai có thể tự chiếm lấy cái vinh dự này cho mình trừ ra kẻ được Đức Chúa Trời kêu gọi như Arôn ngày xưa. Chúa đã phong con làm sứ giả của Ngài cho những người cứng lòng và nặng tai. Chúa ôi, họ đã chối bỏ Ngài là Chủ, và cũng không mong gì họ sẽ tiếp rước con là đầy tớ.
Đức Chúa Trời của con ôi, con sẽ không phí thì giờ để phát lộ sự yếu đuối của con và địa vị không xứng đáng của con đối với công tác này. Trách nhiệm không phải là của con, Chúa ôi, bèn là của Ngài. Chúa đã từng phán rằng: “Ta biết ngươi - Ta lập ngươi - Ta đã biệt riêng ngươi”. Và Chúa cũng đã phán rằng: “Ngươi sẽ đi nơi nào Ta sai ngươi đi, và nói những gì Ta truyền cho ngươi nói”. Con là ai mà dám biện luận với Ngài hay dám đề cập đến vấn đề quyền lựa chọn tối cao của Ngài? Sự quyết định không phải là của con, bèn là của Ngài. Vì vậy Chúa ôi, cúi xin ý Chúa được nên, chớ không phải ý con.
 
Con biết rõ rằng Chúa là Đức Chúa Trời của các đấng tiên tri và các sứ đồ, hễ con tôn vinh Chúa thể nào thì Ngài cũng sẽ tôn vinh con thể ấy. Lạy Chúa, vì vậy xin giúp con giữ lời hứa nguyện trọng thể này để tôn vinh Ngài trong cả sinh hoạt và công tác tương lai của con, dầu hơn hay thiệt, dù sống hay chết, và giúp con giữ không bội lời hứa nguyện này trọn đời sống con.
 
Đức Chúa Trời ôi, đây là lúc để cho Ngài hoạt động vì kẻ thù đã xen vào đồng cỏ của Ngài, làm cho chiên bị xâu xé và tản lạc. Những người chăn giả dối đầy dẫy và những người phủ nhận mối nguy hiểm và chế nhạo những tai ương đang vây quanh bầy chiên của Ngài. Chiên đang bị những kẻ chăn thuê này lừa dối và đang chạy theo họ với cả lòng trung thành, trong lúc muông sói đến gần để giết chết và hủy diệt. Con cầu xin Chúa ban cho con có cặp mắt tinh anh để phát giác sự hiện diện của kẻ thù; xin ban cho con có sự hiểu biết để phân biệt đâu là bạn giả và bạn thật. Xin ban cho con thị giác để xem thấy và sự can đảm để nói lại cách trung thực những gì mà con thấy. Xin Chúa ban cho con có tiếng nói giống như chính tiếng nói của Ngài, để đến nỗi những con chiên đau yếu cũng có thể nhận ra tiếng ấy và đi theo Ngài.
 
Lạy Chúa Jêsus, con đến cùng Ngài để nhận được sự chuẩn bị thuộc linh. Xin đặt tay Chúa trên con. Xin lấy dầu của đấng tiên tri đời Tân ước mà xức cho con. Xin đừng để con trở nên một văn sĩ tôn giáo và do đó làm mất sự  kêu gọi có tính cách tiên tri của con. Xin giải cứu con khỏi sự rủa sả đang phủ mờ trước mặt của những giáo phẩm kim thời, sự rủa sả của sự thỏa hiệp bắt chước và của sự vụ chủ nghĩa. Xin cứu con khỏi sự sai lầm khi đoán xét một Hội Chúng theo hình thức của Hội Chúng ấy, hoặc số người ham thích họp lại hay số tiền dâng hàng năm. Xin giúp con nhớ rằng con không phải là một nhà sáng lập hay một lãnh đạo tôn giáo - mà là một tiên tri. Xin giúp con đừng bao giờ trở thành một tên nô lệ của quần chúng. Xin chữa hồn con khỏi những tham vọng xác thịt và xin giải cứu con khỏi sự khao khát được quảng cáo cho mình. Xin cứu con khỏi làm nô lệ vào những sự việc. Xin đừng để con phí mất những ngày của con để sắp đặt việc này việc nọ lẩn quẩn trong nhà. Đức Chúa Trời ôi, xin giáng sự khủng khiếp của Ngài trên con, khi con trễ nải và đuổi con đến nơi cầu nguyện là chỗ mà con có thể tranh chiến với các chủ quyền thế lực, vua chúa của thế giới mờ tối này. Xin giải cứu con khỏi sự ăn quá nhiều và ngủ trưa. Xin dạy con tinh thần kỷ luật để con có thể trở thành một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ.
 
Con bằng lòng nhận công tác khó khăn và phần thưởng nhỏ mọn trong đời này. Con không cầu nguyện Chúa cho một chỗ an nhàn. Con sẽ cố gắng nhắm mắt đối với những con đường nho nhỏ có thể làm cho cuộc đời con thư thái hơn. Nếu những người khác mưu cầu cho được con đường nhàn hạ hơn thì con sẽ cố tìm con đường gian khổ hơn mà giữ không đoán xét họ một cách quá đáng. Con mong đợi có sự chống đối và khi có sự chống đối, con sẽ lặng lẽ tiếp nhận nó. Hoặc giả, cũng như có những trường hợp xảy đến cho các đầy tớ Ngài, nếu dân chúng có lòng hào hiệp của Ngài, đem đến cho con những tặng phẩm tri ân nào thì, Chúa ôi, xin đứng bên con lúc ấy để cứu con khỏi ảnh hưởng không hay sau đó. Xin Chúa dạy con biết sử dụng những gì con nhận lãnh để sẽ không làm tổn thương hồn con, suy giảm linh lực của con, và nếu trong ơn thần hựu cho phép của Ngài, con có được cái vinh dự nào từ Hội Chúng của Chúa, xin đừng để con quên trong giờ phút ấy rằng con không xứng đáng chút nào đối với ân huệ nhỏ hơn hết của Ngài, và rằng nếu người ta biết con thì họ sẽ giữ lại những vinh dự ấy để ban cho người khác xứng đáng nhận lãnh hơn con.
 
Bây giờ, hỡi Chúa của cả trời và đất, con xin cung hiến những ngày còn lại của đời con cho Ngài, nguyện những ngày ấy sẽ dài hay ngắn tùy theo ý Ngài. Xin Chúa giúp con đứng trước những yếu nhân hoặc phục vụ cho những người nghèo nàn, hèn hạ; sự lựa chọn ấy không thuộc về con, và dầu cho có thể nào đi nữa, con nguyện cũng không gây ảnh hưởng trên nó. Con là đầy tớ của Ngài để làm theo ý muốn Ngài, và ý muốn của Chúa đối với con còn thích thú hơn là địa vị, giàu sang và danh vọng, và con xin chọn lựa ý muốn ấy trên tất cả mọi sự vật khác bất cứ trên trời hay dưới đất.
 
Dầu con được Ngài lựa chọn và tôn trọng bởi sự kêu gọi cao cả và thanh khiết của Ngài, nhưng xin Chúa chớ bao giờ để cho con quên rằng con chỉ là một con người tro bụi, một con người với tất cả những lầm lỗi và dục vọng thường tình là những điều tai hại cho dòng dõi loài người. Vì đó, hỡi Chúa và Đấng Cứu Chuộc con, con cầu xin Chúa cứu con thoát khỏi bản ngã của mình và khỏi những gì con có thể tự hại mình trong khi cố gắng trở thành một phước hạnh cho kẻ khác. Xin dùng Đức Thánh Linh đổ đầy quyền năng của Ngài trong con, và con sẽ đi ra trong sức lực của Ngài để nói về sự công nghĩa của Ngài - chỉ sự công nghĩa của Ngài mà thôi. Con sẽ phổ biến khắp nơi sứ điệp về tình yêu thương cứu rỗi của Ngài, khi con còn có sức lực chịu đựng.

Rồi thì, Chúa yêu dấu của con ôi, khi con già cả yếu đuối và không còn đủ sức tiếp tục chức vụ trên đất nữa, xin Chúa dành cho con một chỗ trên trời cao kia, xin cho con được ở giữa vòng các thánh đồ của Ngài trong sự vinh quang đời đời. Amen! Amen!”.

 

A. W. Tozer

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2