"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134373
Đang truy cập:184

ÂN HUỆ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Amoxicillin Over the Counter

buy antibiotics online blog.planningpme.es amoxicillin 500 mg capsules

order naltrexone pills

naltrexone for alcoholism

buy amoxicillin-clavulanate uk

buy amoxicillin

buy antidepressant

amitriptyline 25mg link buy antidepressants mastercard

lopressor

lopressor

buy abortion pills

buy abortion pill

 

                “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Lấy sự nhơn từ và sự thương xót làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng”.
                                                                    Thi thiên 103: 1- 5
 
               “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va”, “Hãy ca tụng Danh thánh Ngài”. Đời sống Cơ đốc đúng đắn là đời sống luôn ca tụng, ngợi khen và làm vinh hiển Danh Chúa. “Chớ quên các ân huệ của Ngài”. Vì con người hay quên nên trước giả khuyên chúng ta “chớ quên” nhưng hãy luôn nhớ các ơn lành Ngài ban. Ấy là : “Ngài tha thứ các tội ác ngươi” – có nghĩa cứu rỗi, tái sinh, chữa lành tâm linh. “Chữa lành mọi bệnh tật ngươi” - chữa lành các bệnh tâm hồn và  thể xác. “Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát” - sự biến hoá và sống lại của các thánh đồ lúc Chúa tái lâm (I Tês 4: 13 – 18).
              “Sự nhơn từ và thương xót làm mão triều”. “Mão” chỉ về cấp bậc trong vinh quang. Tất cả sự vinh hiển, khoe khoang của Cơ đốc nhân chỉ là sự nhơn từ và thương xót của Chúa (II Côr 10: 17).
              “Miệng ngươi được thỏa các vật ngon” chính là sự thỏa mãn, no nê khi đến với Lời Chúa, Lời Chúa là thực phẩm, là Bánh hằng sống (I Côr 3:2, Giăng 1: 14; 6: 48).
               “Tuổi đang thì của ngươi …như của chim phụng hoàng” - được sức mới Chúa ban để tiếp tục theo Chúa, bay cao, vượt trên những thấp thỏi, tầm thường của thế gian (Êsai 40: 31).
 
              “Kính lạy Chúa là Đấng yêu thương, lựa chọn và cứu rỗi con. Con ngợi khen Ngài, con cảm tạ Ngài về các ơn lành Ngài đã ban cho con trong quá khứ. Chúa đã cứu rỗi thể xác, tâm hồn và tâm linh con. Chúa đã dẫn dắt và dưỡng nuôi con trong suốt những năm tháng qua, con xin tri ân, cảm tạ và ngợi khen Ngài. Chúa ôi, con không là gì, không có gì, nhưng ấy là bởi sự nhơn từ và thương xót của Ngài, ấy là bởi ân điển Ngàiì. Con xin cảm tạ và ngợi khen Ngài. Amen!”
 
                                                                                              - Olive-
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2