"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6334878
Đang truy cập:95

Nhà Tiên Tri Tân Ước

 Đọc Kinh Thánh: Công vụ 21:4, 10-11; 1 Cor. 14:3-4

“Khi tìm gặp môn đồ rồi, bèn ở lại đó bảy ngày. Họ được linh cảm, bảo Phao-lô chớ lên Giê-ru-sa-lem.- Chúng tôi trọ tại đó mấy ngày, có một tiên tri tên là A-ga-bút từ Giu-đê xuống. 1 Người đến cùng chúng tôi lấy dây nịt của Phao-lô trói chơn tay mình, mà nói rằng: “Thánh Linh phán như vầy: 'Tại Giê-ru-sa-lem, dân Do-thái sẽ trói người có dây nịt nầy như vậy, và nộp vào tay người Ngoại bang.'

“Còn như kẻ nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên lơn, và yên ủi. 4 Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng cho mình, song kẻ nói tiên tri xây dựng Hội thánh.”

Hôm nay chúng ta muốn nhìn thấy yêu cầu đầu tiên của một công nhân. Để thấy điều này, chúng ta phải quay trở lại chính sự khởi đầu. Trước tiên, chúng ta hãy xem xét các tiên tri trong Cựu Ước và các công tác của họ.

Công tác của các tiên tri trong Cựu Ước

Theo như tôi có thể nhớ, các tiên tri Cựu Ước đã làm ba điều. Đầu tiên, họ nói tiên tri, có nghĩa là báo trước những điều sắp xảy ra. Có nhiều tiên tri đã làm điều này. Thứ hai, họ đã nói thay cho Đức Chúa Trời, công bố ý muốn của Đức Chúa Trời cho con người. Một số tiên tri không chỉ nói tiên tri, họ cũng đã được Đức Chúa Trời sai đến những người nhất định để làm một điều đặc biệt-- là công bố ý muốn của Đức Chúa Trời cho những người không biết gì về nó. Cả các tiên tri và các thầy tế lễ là trung gian giữa Đức Chúa Trời và con người. Trong thời Cựu Ước người ta không có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài, tất cả các vấn đề thờ phượng phải được thực hiện thông qua các thầy tế lễ (2 Sử. 26:18.).

Tuy nhiên, các thầy tế lễ không phải là những người duy nhất giữa Đức Chúa Trời và con người, các tiên tri cũng là trung gian. Các thầy tế lễ là trung gian từ con người đến với Đức Chúa Trời, trong khi các tiên tri là các trung gian từ Đức Chúa Trời đến con người. Đức Chúa Trời đã không nói trực tiếp với con người, Ngài đã nói qua các tiên tri. Ngũ Kinh nói rằng Đức Chúa Trời nói với Môi-se, sau đó người nói với dân chúng và ban cho họ Mười Điều Răn. Mười Điều Răn đã được truyền đến dân Y-sơ-ra-ên qua Môi-se. Thứ ba, các tiên tri Cựu Ước cũng đã khuyến khích và an ủi những con người. Những lời khuyên lơn và an ủi này bao gồm các nguyên tắc chung. Chúng giống như sứ điệp chúng tôi đã giảng sáng nay--- thông báo cho con người rằng Đức Chúa Trời là công bình và rằng chúng ta nên phục vụ Ngài trong sự thánh thiện và sự công bình. Đây là những công tác của các tiên tri trong Cựu Ước. Họ nói tiên tri, họ đã công bố ý muốn của Đức Chúa Trời cho con người, và họ khuyên lơn, an ủi, và hướng dẫn con người liên quan đến các nguyên tắc chung.

Công tác của các tiên tri Tân Ước

Chúng ta phải rõ ràng về một vấn đề rất quan trọng. Trong khi có ba khía cạnh công việc của các tiên tri trong Cựu Ước, thì có ít khía cạnh hơn về công việc của các tiên tri Tân Ước. Các tiên tri Tân Ước chỉ làm các khía cạnh đầu tiên và khía cạnh thứ ba của công việc của các tiên tri Cựu Ước, họ không tham gia vào khía cạnh thứ hai của công việc các tiên tri trong Cựu Ước. Nếu chúng ta không rõ ràng về điều này, chúng ta sẽ còn sống theo thời Cựu Ước, mặc dù chúng ta đang ở trong thời Tân Ước. Công việc của các tiên tri Tân Ước là bãi bỏ khía cạnh thứ hai trong công việc của các tiên tri Cựu Ước, đó là nói với con người họ nên làm điều gì.

Đây là một công việc quan trọng của các tiên tri trong Cựu Ước, nhưng các tiên tri Tân Ước không làm điều này. Một tín hữu Tân Ước cầu nguyện, dâng lời tạ ơn, ca tụng, hoặc tìm kiếm Chúa mà không có nhu cần của một nhà tiên tri hành động thay mặt cho anh. Phước lành lớn nhất đối với một tín hữu Tân Ước là khả năng nhận được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, như Hê-bơ-rơ 8:11 nói, " Họ sẽ chẳng cần mỗi người dạy kẻ lân cận mình.Và anh em mình, rằng: 'Hãy nhận biết Chúa,'Vì họ hết thảy, Từ kẻ nhỏ cho đến kẻ lớn, đều sẽ biết Ta ". Chúng ta có nhiều đồng bào và anh em, nhưng không cần họ dạy cho chúng ta, nói rằng, "Hãy biết Chúa." Chúng ta có Đức Thánh Linh trong chúng ta. Đức Linh là Vịị Tiên Tri của chúng ta ngày hôm nay. Trong Cựu Ước có Nathan, Gát, và nhiều tiên tri khác, thêm vào nhiều "đồng bào". Nhưng trong Tân Ước, chúng ta không cần tất cả những "đồng bào" nầy dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta.

Trong Tân Ước, Đức Thánh Linh đã thay thế công việc của các tiên tri trong Cựu Ước. Hôm nay chúng ta có tiên tri trong hội thánh. Một số có thể nói tiên tri, trong khi những người khác có thể khuyên nhủ và an ủi. Nhưng chúng ta không có tiên tri cá nhân đến và cho chúng ta biết những gì chúng ta nên làm. Nếu có bất cứ ai đến để bảo chúng ta làm điều này hoặc điều kia, anh ta không phải là một nhà tiên tri, nhưng một thầy phù thủy. Đúng là Agabus và bốn con gái của Philip là các tiên tri, và họ đã nói tiên tri (Công. 11:28; 21:8-11), nhưng công việc chính yếu của các tiên tri Tân Ước là rao giảng và nói thay cho Đức Chúa Trời. Hiếm khi các tiên tri Tân Ước nói tiên tri (tiên đoán), công việc chính của họ là rao giảng Lời Chúa. I Cô-rinh-tô 14 đặc biệt đề cập đến công việc của các tiên tri. Câu 3 nói rõ ràng rằng công việc chính của các tiên tri Tân Ước là để xây dựng, khuyến khích, và an ủi những con người. Không đề cập đến bất kỳ sự tiên đoán nào về tương lai. Điều này cho thấy rằng tiên đoán là một công việc tình cờ, đôi khi nó được thực hiện bởi một số ít người, nhưng nó không phải là công việc chính yếu.

Một vị tiên tri không có thể cung cấp sự hướng dẫn cho bất cứ cá nhân nào, đây là thể yếu của Tân Ước. Trong Tân Ước không có các tiên tri cá nhân. Mọi người đều có thể nhận biết Đức Chúa Trời cách trực tiếp và được Đức Chúa Trời dẫn dắt và biết ý muốn của Đức Chúa Trời cách trực tiếp. Bạn có một vị tiên tri không? Tôi xấu hổ khi nhiều người đã coi tôi là một tiên tri, có nghĩa là loại tiên tri cá nhân đã đề cập ở trên. Sự nguy hiểm của một công nhân là tự chất gánh nặng cho mình về công việc của một nhà tiên tri. Khi có quá nhiều tiên tri cá nhân, vị trí thích hợp của các tiên tri Tân Ước được bãi bỏ. Hội thánh Tân Ước không cần bất kỳ người khổng lồ thuộc linh nào hoạt động như các tiên tri cá nhân để dạy cho người khác những gì họ nên làm. Đó là công việc của Đức Thánh Linh, không phải là công việc của các tiên tri. Công việc chính của các tiên tri Tân Ước là dành cho sự xây dựng, khuyến khích, và an ủi những con người. Đây là công việc mà các công nhân của Đức Chúa Trời nên làm ngày hôm nay.

Các Tư Cách Của Công Nhân

Có một số tư cách tối thiểu của một công nhân: (1) Anh phải là một người sống trong Tân Ước, và (2) Anh phải có khả năng để biết Đức Chúa Trời cách trực tiếp. Nếu không có hai tư cách này, một con người không đủ tư cách làm việc cho Đức Chúa Trời. Nếu bạn thấy mình không thể cung cấp sự hướng dẫn cho các anh em mà không có sự giúp đỡ của một nhà tiên tri, và nếu bạn thấy mình không thể biết ý muốn của Đức Chúa Trời hoặc đem sự giúp đỡ cho hội thánh mà không có sự giúp đỡ của một nhà tiên tri, bạn không đang sống trong Tân Ước. Nếu một cái gì đó xảy ra và bạn phải viết thư, gửi điện tín, hoặc thực hiện các cuộc gọi đường dài để tham khảo ý kiến người khác, sau đó trong thực tế, bạn đang tham khảo ý kiến của các tiên tri và làm tổn hại đến Tân Ước.

Nhiều người không hiểu được ý nghĩa của Công vụ 21. Tôi đã không hiểu nó trước đây.. Tuy nhiên, trong hai hoặc ba tháng qua, nó đột nhiên trở nên rõ ràng với tôi. Paul đã không đi theo với sự cầu xin của các thánh đồ từ Tyre. Ông đã theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh hay không? Ông muốn đi đến Giê-ru-sa-lem, nhưng các môn đồ đã được Đức Thánh Linh cảm động khuyên ông không đi. Tại sao Paul không tiếp nhận lời khuyên của họ? Các thánh đồ Tyre có sai trật trong việc nói năng không?

Vấn đề không phải là liệu họ đã sai trật. Vấn đề là họ muốn làm các nhà tiên tri Tân Ước cho Phao-lô, họ muốn cho Paul thấy con đường cá nhân của ông. Điều này phá vỡ nguyên tắc của Tân Ước. Paul thà tiếp lấy con đường sai trật và không biết ý muốn của Đức Chúa Trời hơn là cho phép một tín đồ Tân Ước trở thành vị tiên tri cá nhân của mình. Ông sẽ không cho phép một " công dân lân cận " trở thành nhà tiên tri của ông, bởi vì ông biết rằng ông đã ở trong Tân Ước.

Anh em ơi, chúng ta đang làm điều tương tự ở đây. Chúng ta chỉ có thể nói các nguyên tắc tổng quát về những điều Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể quyết định con đường cá nhân của người khác. Chúng ta có thể khuyên nhủ các anh em biết vâng lời, không yêu thế giới, và dâng hiến chính mình. Đây là những nguyên tắc. Nhưng nếu tôi nói với một người anh em làm một điều đặc biệt nào đó vào lúc 6 giờ sáng hôm sau, tôi đang làm một cái gì đó không được tìm thấy trong Tân Ước. Trong Tân Ước, chúng ta có thể nhận được lời khuyên lơn từ con người, nhưng chúng ta không thể nhận sự hướng dẫn cụ thể từ con người.
Chúng ta có thể chấp nhận các nguyên tắc từ con người, nhưng chúng ta không thể chấp nhận huấn thị chi tiết từ con người. Hôm nay chúng ta có quyền vui hưởng phước lành Tân Ước của Đức Thánh Linh. Trong tất cả mọi thứ mà chúng ta làm, chúng ta phải hỏi hoặc trước hết Đức Thánh Linh đã thực hiện một công việc bên trong trong chúng ta hay không, và cho dù chúng ta đang làm công việc này như là một kết quả của sự ép buộc của tình yêu Chúa. Nếu một công nhân không thể biết ý muốn Đức Chúa Trời cách trực tiếp, tôi khuyên anh ta không nên làm một công nhân. Anh không đủ tư cách là một đồng công vì anh ta thậm chí không phải là một cơ đốc nhân trong một ý nghĩa thích hợp. Cơ đốc nhân Tân Ước phải có khả năng biết ý muốn của Đức Chúa Trời cách trực tiếp.

Không Làm Các Tiên Tri Cá Nhân

Có hai điều rất quý giá trong Tân Ước. Đầu tiên, tất cả chúng ta đều có thể là các thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời trong sự hiện diện của Ngài. Thứ hai, Đức Thánh Linh ở trong chúng ta và chúng ta có thể biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không có điều thứ hai, chúng ta chỉ là người Do Thái và các tín đồ đã lỗi thời. Vấn đề quan trọng nhất trong Tân Ước là Đức Thánh Linh sống trong các tín đồ. Khi một số người trong chúng ta tiếp nhận được sự tuôn tràn của Đức Thánh Linh, họ nói tiếng lạ, nói tiên tri, nhận các sự khải thị, hoặc trải nghiệm nhiều điều tương tự. Nếu một người chị em tuyên bố rằng cô đã nhận được một lời tiên tri hay một mặc khải, bạn sẽ làm gì? Giả sử một cái gì đó xảy ra trong nhà của bạn. Bạn sẽ đi đến chị này và hỏi cô ấy? Bạn sẽ trả chi phí của mình để cô thông báo cho bạn về bất kỳ sự mặc khải nào cô đã nhận được không? Nếu bạn đã làm điều này, bạn sẽ không chỉ từ bỏ quyền Tân Ước của bạn, nhưng bạn sẽ mở ra cánh cửa cho sự lừa dối của các linh tà ác tràn vào. Trong Cựu Ước, có các phù thủy, có công việc tương tự mà theo nguyên tắc như là công việc của các tiên tri. Tiên tri truyền đạt ý muốn của Đức Chúa Trời cho con người, trong khi các phù thủy truyền đạt cho con người ý muốn của các linh tà ác. Cả hai đều là những người trung gian. Trong Cựu Ước, nếu một con người tuyên bố rằng ông không cần một phù thủy, ông phải là một chuyên gia cho mình.

Tuy nhiên, trong Tân Ước, không có tiên tri chiếm một vị trí trung gian. Mọi người tín hữu có thể giao tiếp trực tiếp với Đức Chúa Trời. Trong Tân Ước, đang khi một số thầy "phù thủy" vẫn còn, Đức Thánh Linh sẽ không truyền đạt lời của Đức Chúa Trời cho con người. Nếu một số anh em có một vài ân tứ của Đức Thánh Linh như là kết quả của sự tuôn đổ, và nếu họ bảo bạn làm điều này và điều kia, họ đang hành động như các tiên tri Cựu Ước và là một trung gian cho bạn. Bạn không nên chấp nhận những lời của họ. Việc tuôn đổ Đức Thánh Linh không thể thay thế sự hướng dẫn bên trong của Đức Thánh Linh. Nếu không, một lớp trung gian của người dân sẽ được sản xuất và sẽ có các thầy "phù thủy".

Đường Lối Tân Ước

Paul khước từ nhận lời của các tín hữu tại Tyre để duy trì quyền uy tuyệt đối của Tân Ước. Việc ông đi Giê-ru-sa-lem không phải là một câu hỏi đúng hay sai. Ông đã phải đi bất kể có điều gì sẽ xảy ra với ông. Hoặc các tín hữu của Tyre đã do Đức Thánh Linh mà nói ra hay không, thì không quan trọng nhiều đối với ông. Điều quan trọng là Paul đã phải tìm hiểu để biết ý Chúa ở bên trong. Điều này không có nghĩa là những người khác không thể biết con đường của chúng ta trong thời Tân Ước. Người khác có thể biết con đường của chúng ta, nhưng họ không thể cung cấp sự chỉ đạo cho chúng ta. Chúng ta có thể so sánh những gì chúng ta biết với những gì người khác đã nói, nhưng trong con mắt của Chúa, chúng ta phải tự mình biết Đức Chúa Trời.

Chúng ta phải tự mình hiểu ý muốn của Ngài. Chúng ta phải là tiên tri của chính mình, vì Đức Thánh Linh là Đấng Tiên Tri. Đồng thời, chúng ta phải từ chối làm tiên tri cho người khác. Chúng ta không thể nói cho người khác những gì họ nên làm, về những vấn đề gia đình của họ, con đường nào họ nên noi theo, những điều nào họ nên làm, hoặc làm thế nào họ đối phó với vô số điều trong cuộc sống hàng ngày của họ. Chúng ta chỉ có thể dạy cho họ các nguyên tắc tổng quát của Kinh Thánh. Nếu có ai đến và hỏi bạn, họ nên làm gì, chúng ta có thể trả lời, "Đây là việc giảng dạy Kinh Thánh cho tôi, nhưng bạn có Đức Thánh Linh bên trong, và bạn phải tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời."

Chúng ta phải giáo thác tất cả các anh chị em vào bàn tay của Đức Chúa Trời, chúng ta phải gao phó họ cho Đức Thánh Linh. Nếu một người không rõ ràng về ý muốn của Đức Chúa Trời, tốt hơn là anh không làm bất cứ điều gì. Điều Đức Chúa Trời vui lòng nhất là khi chúng ta hành động theo ý muốn của Ngài. Là các công nhân, chúng ta không ở đây để hành động như là các nhà tiên tri cho những người khác, nói với họ những gì họ nên làm. Chúng ta không nên làm giáo viên cho nhiều người. Công việc của chúng ta nên vì sự xây dựng, an ủi, và khuyến khích những người khác. Chúng ta nên cung cấp cho người khác các nguyên tắc Kinh Thánh, nhưng họ có Đức Thánh Linh bên trong họ, và họ có thể tự mình tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đây là công việc chính yếu của các tiên tri Tân Ước. Xin Chúa thương xót chúng ta và chỉ đạo chúng ta bước đi trong con đường Tân Ước.

Nee To Sheng—1936

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2