"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4949379
Đang truy cập:236

LƯƠNG NHƠN CỦA SULAMIT-

 Hỡi con gái của Salem thánh,
Bạn hỏi Người tôi kính mến sao?
Đệ nhất muôn người trong thế giới,
Là Jesus Christ, Chúa tôi yêu.
-
Mặt Chúa hồng hào đầy sức sống,
Lương Nhơn tôi sáng chói muôn đời,
Ngài thanh khiết cách xa dân tội,
Đệ nhất vĩ nhân cả mọi người.
-
Nhờ khải thị tôi nay biết rõ,
Đầu Ngài vàng luyện hiển vinh thay,
Vinh quang, sự sống trời Chàng có,
Thần Cách dẫy đầy bản thể Ngài.
-
Thánh Phụ lập Ngài Đầu các thánh,
Tóc đen như quạ chẳng tàn phai,
Tóc ai lém đém lực suy giảm,
Nhưng Chúa bao giờ sẽ đổi thay ?
-
Đôi mắt chim câu gần suối nước,
Phô bày tình cảm thiết thân thay,
Sống gần bên Chúa tôi hay biết,
Mắt nhìn Sê pha thông cảm rày.
-
Đất hương liệu sánh má chàng mà,
Kẻ ác vả Ngài, Chúa thứ tha,
Môi miệng huệ thơm nhỏ một dược,
Lời đầy ân điển vẫn tuôn ra.
-
Tay Chúa giống vàng nạm ngọc quý,
Linh công Thánh Phụ thi hành xong,
Thủy thương ngọc nói lên nhân tánh,
Ý Chúa Trời Chàng lập đại công.
-
Bụng ngà nạm ngọc lạ lùng thay,
Cảm xúc Chàng do sự chết rày,
Lòng hướng thiên dân đầy trắc ẩn,
Màu xanh thanh ngọc thuộc trời đây.
-
Trụ cẩm thạch chân Chàng chuyển động,
Không ai cản bước Chúa di hành,
Táng vàng dọn lối Ngài đi tới,
Bước Chúa do Thiên Phụ để dành.
-
Tướng mạo tợ Li ban lẫm liệt,
Con Người vốn ngự ở trên trời,
Tuyệt vời giống bá hương cao vút,
Siêu việt Người vinh hóa ngự ngôi.
-
Miệng Chàng êm dịu lạ lùng bấy,
Nếm trước những gì Thánh Phụ ban,
Thể cách của Chàng thật khả ái,
Lương Nhơn tôi quý mến là Chàng.

-
Minh Khải-  Nhã ca 5:10-19
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2