"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4949546
Đang truy cập:217

ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA CHA

 Cha hỡi, trong quyền năng thần thượng,
Oai nghi và ân điển phô bày,
Nào ai trong thế giới đây,
Am tri vinh hiển vinh oai của Ngài.
-
Suy tư ân điển Ngài tối thượng,
Tư tưởng con quá xuống thấp mà,
Tình yêu ban Christ ngai Cha,
Vượt qua tâm trí cỗi già của con.
-
Tình yêu đó không còn ngu dốt,
Những kẻ từng được gặp Christ mà,
Không hề xa lạ Chúa Cha,
Làn dân lữ khách kinh qua đường Ngài.
-
Tình yêu ấy giải bày trong Christ,
Dẫn chúng con tìm kiếm đường Cha,
Nơi tình Cha tỏa sáng lòa,
Tìm con nơi chỗ thấp sa đà rày.
-
Nguồn hi vọng dân Ngài ban xuống,
Từ bản chất thần thượng Cha thôi,
Tìm con nơi diệt vong rồi,
Do nơi Christ chẳng còn lời cản ngăn.
-
Dòng sự sống tuôn tràn xuống đó,
Đầy lòng con là chỗ phước ân,
Trái cây sẽ chín toàn phần,
Là do ân phước từ trên của Ngài.
-
Con bước đi nơi đây như con cái,
Tình Cha niềm vui dẫy đầy luôn,
Khi vào sự sáng phi thường,
Được an nghỉ chẳng lo buồn chi đâu.
-
Tình Ngài luôn nói câu an ủi,
Kêu “A- ba, Cha hỡi” hết lòng,
Phước ân vinh hiển vô cùng,
Tình yêu Cha đã ở gần chúng con.
-
Sự chăm sóc chu toàn, Cha hỡi,
Mắt không ngủ, Ngài đoái chúng con,
Nhìn xem bông trái nở đơm,
Đúng theo lời gọi trường tồn trên cao,
-
Con là gì Ngài đều hiểu biết,
Sự thông công không tốt với Ngài,
Chặn ngăn tăng trưởng nơi đây,
Chương trình trên đó lòng nầy cách xa.
-
Tình kì diệu đậm đà luôn nhớ,
Đối tượng chăm sóc đó, Cha ơi,
Xin trừng trị tội con thôi,
Chăm nom, bảo vệ theo lời Chúa đi.
-
Đừng quên con, đừng nghỉ nuôi dưỡng,
Dấu chứng yêu thương hưởng ân Ngài,
Giữ gìn, che chở hôm nay,
Đến khi an nghỉ với Ngài trên cao.
-
Ôi vô hạn, nhiệm mầu, thần thượng,
Kềm chặt bên Ngài mãi, hồn ơi,
Vinh quang thiên thượng chiếu soi,
Ứng theo vầng sáng ở nơi mặt Ngài.
-
Con thấp hèn, yếu gầy, Cha hỡi,
Nhận được ân điển bởi Chúa Con,
Mong chờ phụng sự chu toàn,
Gia thêm ân điển trường tồn vô chung./.
Minh Khải cảm tác

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2