"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4421415
Đang truy cập:142

MIỀN ĐẤT YÊN LÀNH

 Khải Thị 22:5, “Đêm không còn có nữa; họ không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ sáng toả họ, và họ sẽ làm vua cho đến đời đời vô cùng”

Hỡi người lưu lạc dừng chân,
Quên đi hình ảnh, tiếng ồn thế gian,
Mắt anh cần nhắm lặng trang,
Hướng lòng về Chúa bình an tuyệt vời,
Trong nơi yên tỉnh nghỉ ngơi,
Để Ngài thay đổi cuộc đời anh luôn.

Im đi lý luận ngông cuồng,
Dẹp đi ao ước buông tuồng vu vơ;
Vùng lên buổi sáng tinh mơ
Giấc mơ tiêu cực bây giờ bỏ qua,
Êm thay ngày trường cửu mà,
Tầm nhìn hoang dại nay đà qua lâu.

Buổi mai êm lặng ngọt ngào,
Chúa truyền lời phước ân sâu trong lành,
Ánh quang chói sáng quanh anh,
Ánh quang nhan Chúa tác thành diệu thay,
Lòng Ngài mở lớn tại đây,
Lòng anh thỏa mãn dẫy đầy bao la.

Anh từng nắm báu vật mà
Ngài đang tháo gở anh ra khỏi vòng;
Niền vui, tình ái mông lung,
Làm linh anh đã vô cùng yếu suy;
Chỉ Ngài tác động diệu kỳ,
Tay anh thoát khỏi quyền uy của hồn.

“Tình yêu Chúa tậu hồn con,
Con luôn thuộc Chúa qua muôn muôn đời ,
Còn gì con muốn, Chúa ơi,
Con còn thuộc Chúa đời đời không thôi;
Cô Dâu Chúa kiếm được rồi.
Ân Ban cho Christ tuyệt vời lắm thay.

Trong tay Thợ Gốm là Ngài,
Hồn con được nắn đúc hoài, Chúa ơi,
Ý Ngài nhào nặn hồn rồi,
Mạnh hơn sắc lệnh của người trần gian,
Tạo hình, chuyển động nhịp nhàng,
Con còn thuộc Chúa muôn ngàn đời sau”.

Gehard Tersteegen (1697-1769)

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2