"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4949322
Đang truy cập:227

NHÀ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

accutane without side effects

buy accutane pills

 Vì rằng run rẩy sợ anh mình,
Gia-cốp ra đi dạ khiếp kinh,
Qua đêm tại Bê-tên hoang vắng,
Gối đầu trụ đá giữa đêm thanh.
-
Chập chờn giấc ngủ, mơ kinh hoàng,
Thang cao từ đất tận thiên đàng,
Thiên thần lên xuống thang không ngớt,
Chúa Trời ngự trị tại đầu thang.
-
Chúa phán những lời quá cao xa,
Dẫu thuộc lòng, ông chẳng hiểu ra,
Thức dậy rụng rời và kinh hãi,
Dựng lên trụ đá tượng trưng nhà.
-
Hai chục năm sau trở lại đây,
Tên mới “Ên Bê-tên" tại chỗ nầy,
Từ nhà đến Chủ nhà ông hiểu,
Israel tăng trưởng lạ thay.
-
Ngày nay có Na-tha-na-ên,
Chúa gọi ông là Israel,
Ông hiểu Ngài là thang kết nối,
Mặt đất loài người với thượng thiên.
-
Bê-tên, Nhà Chúa của ngày nay,
Nhiều đá xức dầu góp chung xây,
Thang kỳ diệu nối liền hai cõi,
Cửa trời rộng mở tại nhà Ngài.
-
Minh khải

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2