"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4421378
Đang truy cập:147

NHÂN VẬT THÁNH KINH

abortion pill over the counter uk

where to buy abortion pill uk hutoncallsme.azurewebsites.net abortion pill usa legal uk

 1. A-hi-tô-phe- 2 Sam.16:23; 17:14,23; Thi 41:9-
Mưu sĩ của vua nổi tiếng rày,
Bạn thân ăn bánh phản vì ai,
Báo thù cháu nội không thành đạt,
Thắt cổ treo thân ô nhục thay.

 

2. Hu-sai- 2 Sam 15:32-37
Bạn hữu Hu-sai Đa vít đó,
Đón vua chạy loạn cảm thương thay,
Về thành phá hủy mưu không khéo,
Cứu mạng sống vua thoát họa tai.-
 

3. Ê-lê-sa-sa- 2 Sam 23:9-10
Đứng vững hiên ngang giữa trận chiến,
Thiên dân tháo chạy bỏ mình ông,
Bàn tay tê cứng huơ gươm chém,
Thắng trận Chúa ban lập đại công.
 

4. Sa-ma- 2 Sam. 23:11-12-
Sa-ma anh dũng biết bao nhiêu,
Doàn lũ Phi-li-tin quá nhiều,
Dân thánh sợ run và bỏ chạy,
Một mình giữa ruộng thắng cao siêu.
 

5. Bê-na- gia-2 Sam. 23 :20-22 ; 1 Vua 2 :34-
Hai người Mô-áp với sư tử,
Ông thắng cả ba quá lạ lùng,
Ai-cập không lồ ông cũng giết,
Cả luôn Giô-áp quá đau lòng.
Minh Khải
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2