"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6334847
Đang truy cập:69

CHÍN DANH NHÂN TRONG GENESIS

clomid uk

clomid london link clomid online reviews

buy sertraline uk

buy sertraline uk fascinatedwithsoftware.com buy sertraline canada

perindopril

perindopril sebtiz13.fr

where can i buy naltrexone

buy naltrexone from trusted pharmacy makeuprainbow.com

otc inhaler canada

over the counter asthma inhalers redirect

 

 

 

 

 

1.Ađam “đất đỏ” Chúa làm ra,                         
   Biểu lộ trị vì thế Chúa Cha;                              
   Bởi quá yêu người vợ hái trái,                          
   Ađam phạm lỗi khác người ta.                           
 
2.“Làn hơi nước” ý nghĩa Abên,                       
   Vì Chúa hết lòng trưởng dưỡng chiên;           
   Kẻ ác ghét ganh người tuận đạo,                     
   Chết rồi còn nói đến thiên niên.                         
 
3.Đời người “yếu ớt” chóng mau qua,              
   Ê-nót kêu cầu Giê-hô-va;                               
   Kêu lớn Danh Ngài ta luyện tập,                        
   Mọi sự là Chúa cấp ban ta.                               
 
4.Mười vạn ngày cùng Chúa bước đi,,               
   Ơn ban Hênóc nói tiên tri;                                 
   Tên ông có nghĩa là “dâng hiến”,                        
   Chúa rước ra đi rất diệu kỳ.                                
 
5.Nô-ê, thầy giảng đạo công bình,
   Đóng chiếc tàu do Chúa khải minh;
   Điều chẳng thấy, lòng tin vững chắc,
   Cứu sinh vật với cả nhà mình.
 
6.Kia Ápram là tổ đức tin,
   Urơ gặp gỡ Đấng quang vinh;
   Qua bao thử thách càng tăng trưởng,
   Xứng đáng Bạn thân của Chúa mình.
 
7.Người già sinh nở đáng cười vui,
   Ysác kế thừa cha đấy thôi;
   Yên nghỉ, hưởng vui, không khổ nhọc,
   Là Christ với các thánh Ngài rồi.
 
8.Nhiều năm xử lý bởi Laban,
   Giacốp nên người biến đổi ngoan;
   Đến lúc Israel càng tỏa sáng,
   Trưởng thành tầm thước rất đường hoàng.
 
9.Áo đẹp, con yêu dấu của Cha,
   Ngôi cao Giôsép đã thấy qua;
   Lời thiêng thử thách bao năm chịu,
   Giôsép trị vì khắp đất xa.
 
                       - Zadok -
 

                  

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2