"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4421386
Đang truy cập:148

NGÔI SAO

amoxicillin 500mg for uti

amoxicillin

 Sáng thế kí 1:14-16, “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm; lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao”

Đa ni ên 12:3, “Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi”.

Khải huyền 1:16 a, 20, tay hữu người cầm bảy ngôi sao, ..Sự mầu nhiệm về bảy ngôi sao mà ngươi đã thấy trong tay hữu ta, …thì bảy ngôi sao là các sứ giả của bảy Hội thánh, còn bảy giá đèn là bảy Hội thánh vậy”.

IIPhi-e-rơ 1:19- Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em.

Khải huyền 2:26, 28, “Kẻ đắc thắng và giữ công việc ta đến cùng, …. Ta sẽ cho người ngôi sao mai”

-

Ngôi sao Chúa đặt trời cao,

Rạng soi trái đất, tuyên rao hạn kì,

Thời gian, thời triệu chi chi,

Sao trời bày tỏ diệu kì biết bao.

-

Thánh đồ khôn sáng dường nào,

Sẽ được chói sáng mai sau đời đời,

Đem vào thiên quốc nhiều người,

Trước ngai của Chúa tuyệt vời sống vui.

-

Vào ngày Chúa đến loài người,

Sao trời dẫn lối cho người phương đông,

Ba vua thông thái thỏa lòng,

Thờ tôn Ấu Chúa vô song lâm trần.

-

Ngày nay hội thánh suy tàn,

Chơn đèn kém sáng thiên dân rối bời,

Chúa ban sao sáng kịp thời,

Bên trong hội thánh rạng soi lối đường.

-

Bạn ơi, Nhà Lớn nhiễu nhương,

Đừng theo sao lạc tai ương khổ nàn,

Theo người có ánh thiên quang,

Bạn vào vương quốc vô vàn thỏa vui.

-

Đọc lời Kinh thánh nhiều rồi,

Sao Mai lòa chiếu từ nơi tâm mình,

Hướng đi vương quốc đăng trình,

Ngồi bàn trong đó thỏa tình anh em.

-

Thời đại bóng tối gia thêm,

Sao Mai Chúa hứa ta nên nhớ lời,

Trước giờ xuất hiện Mặt Trời,

Thoát xa đại nạn ta thời hưởng vui.

MK poems

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2