"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4421060
Đang truy cập:82

HÔN CÂY TRƯỢNG CỦA CHÚA

 Thi thiên 23:4: "Cây trượng và cây gậy của Chúa An ủi con".

-

Con cúi đầu, ôi lạy Chúa thánh,

Hôn cây trượng sửa trị yêu thương,

Con biết đã nhiều lần Chúa đánh

Là kỉ luật dạy dỗ tinh tường.

Cuộc đời thô thiển nầy, con muốn,

Làm bản sao sống động của Ngài,

Sống yêu thương, hạ mình, khiêm tốn,

Lòng nhu mì,  hối lỗi hôm nay.

Lẽ thật Chúa con hằng ao ước,

Đặt vào lòng thay đổi mới thay,

Mong hồn con cháy bùng lửa thánh,

Sinh nhiệt thành không mỏi mệt rày;

Chúa là Chủ, cho con cảm biết,

Nỗi đau quặn thắt Chúa đã mang,

Nắn đúc con giống Ngài duy nhất,

Mắt loài người sẽ thấy rõ ràng,

Trong con quặn thắt Chúa miên man!

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2