"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4421105
Đang truy cập:104

ĐI ĐÚNG HÀNG NGŨ-

 Giô-ên 1:4, 2:8, “Cái gì con châu-chấu đã nhai mà để lại, thì con cào-cào nhung nhúcăn; Và cái gì con cào-cào nhung nhúc vừa để lại, thì con châu-chấu đang bò ăn;Và cái gì con châu-chấu đang bò vừa để lại, thì con cào-cào lột vỏ ăn…Chúng không chen lấn lẫn nhau; Mọi người đều bước đều trong lối đi của mình.Khi chúng xông qua các hang phòng-thủ, Chúng chẳng bỏ hàng ngũ”.

1 Cor 14:33 “vì Đức Chúa TRỜI không là một Thầncó sự hỗn-loạn nhưng có sự hòa-bình, như trong tất cả các hội-thánh của các thánh-đồ”.

-

Chúa là Đức Chúa Trời trật tự,

Vạn vật đều thứ tự an bài,

Cõi thiên nhiên ổn định thay,

Không chi xáo trộn đứng ngoài lệnh trên.

-

Vạn tinh tú, muôn thiên hà đó,

Vẫn vận hành trong chỗ định phân,

Đời đời công bố nhân quần,

Khôn ngoan, vinh hiển Chân Thần kính tôn.

-

Đám mây cào cào còn lạ bấy,

Chúng bay theo đường nấy của mình,

Không chen lấn, phá đội hình,

Mỗi con trước mặt lộ trình cứ bay.

-

Tôi nhìn hội thánh nay phát triển,

Tín đồ xâm phậm đến đồng môn,

Giành giật chổ đứng khác hơn,

Tưởng rằng chỗ ấy độc tôn cho mình.

-

Không nhìn thấy lộ trình Chúa định,

Chen lấn rồi thống lĩnh thiên dân,

Ủy ban đề cử một lần,

Con đường chỉ định thiên dân chẳng còn.

-

Hội thánh nay thành con điểm nhỏ,

Hệ thống phân quyền tỏ rõ thay,

Về Ba-bên lạc hướng rày,

Đâu là Người Mới thuở nay vẫn tìm.

BXL 21-7-2019

 

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2