"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4421163
Đang truy cập:147

ĐÁ NỀN VÀ ĐÁ GÓC NHÀ-

 “hãy ham thích sữa thuộc linh tinh khiết như con đỏ mới đẻ, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà đạt đến sự cứu rỗi 3 nếu anh em thật đã nếm Chúa là nhân từ. Hãy đến cùng Ngài là hòn đá sống, thật bị người ta loại ra, song đối với Đức Chúa Trời thì được lựa chọn và quí trọng;  anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thuộc linh, làm chức tế lễ thánh, để dâng linh tế nhờ Jêsus Christ được Đức Chúa Trời vui nhận. 6 Vì Kinh Thánh rằng: “Kìa, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá đầu góc nhà, được lựa chọn và quí trọng, Ai tin đến đá ấy, hẳn chẳng bị hổ thẹn.” Vậy nên, sự quí trọng ấy thuộc về anh em là kẻ đã tin; nhưng đối với những kẻ bội nghịch thì “Hòn đá bị thợ xây loại ra đó, Đã trở nên đá đầu góc nhà” (1 Phiero 2:3-7)

 

 

 

 

--

Chúa là hạt giống của Lời,

Gieo vào lòng dạ của người tín nhân,

Cây trồng là Đấng Thần-Nhân,

Lớn lên trong chúng ta dần dần đây;

Rễ cây cải tạo đất lầy,

Tánh người tin Chúa đến ngày đổi thay,

Đất sình thành đá sống đây,

Dễ liên kết với những ai một loài;

Chính Ngài đá sống, quý thay,

Ta nên tiếp cận mỗi ngày càng hơn,

Đá nền chống đỡ thiên dân,

Dựa trên nền ấy muôn phần vững an,

Xây trên nền tảng giáo hoàng,

Ngôi Nhà sụp đổ tan hoang khốn cùng,

Chúa là Đá Góc “Nhà chung”,

Nhờ Ngài kết nối bao dung tín đồ,

Tại sao bạn lại bỏ lơ

Anh em trong Chúa bạn chờ tìm ai,

Mãi lo gắn kết người ngoài,

Mà không liên kết trong bầy Chúa ta;

Chúa là Đá Góc ngôi Nhà,

Nhờ Ngài bạn sẽ hiệp hòa anh em.

BXL 21-7-2019

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2