"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134551
Đang truy cập:258

NHÀ ĐỜI ĐỜI

amoxicillin price without prescription

antibiotic without prescription

buy amitriptyline uk

buy amitriptyline london link buy elavil uk

buy amoxicillin without insurance

amoxicillin prescription no insurance

melatonin and weed mixed

melatonin and weed mitateren.com

 

                                              
                “Lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi”.
                                                                                         Thi thiên 90: 1
                 “Từ đời này qua đời kia” (All generations) tức các thế hệ, bao gồm tất cả con dân Chúa mọi thời đại đều “ở trong Chúa”, “cư ngụ trong Ngài”. “Nơi Ở” tức là “Nhà” - một nơi để nghỉ ngơi, yên nghỉ. Thế gian hôm nay chỉ là nhà tạm, lều trại; tất cả các Cơ đốc nhân là lữ khách trên trái đất này (Heb 11:13). Quê hương thật là ở trên trời (Heb 11: 14-16). Mọi điều chúng ta sở hữu hôm nay chỉ là tạm thời, chóng qua. Chỉ có Chúa là nơi yên nghỉ thật của tất cả các thánh đồ. Hôm nay, chúng ta cần “ở trong Chúa” (Giăng 15: 4) để kết quả và làm vinh hiển Danh Ngài. Trong tương lai, tất cả chúng ta sẽ được “ở” chung với Chúa (Giăng 14: 3). Rõ ràng, quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta đều thuộc về Chúa, Chúa là “nơi ở” thật của chúng ta.
                 “Kính lạy Chúa, là Đấng yêu thương và cứu con, con cảm tạ Ngài vì Ngài chính là nơi ở thật của con. Nhà tạm này - thế gian - chỉ là chóng qua, con cần bước đi và cứ ở trong Chúa mỗi ngày. Ôi, Chúa Jesus! Ngài chính là” nơi ở "thật của con từ hôm qua, hôm nay và mãi mãi! Cảm ơn Chúa, ở trong Ngài con có sự vui mừng, bình an, yên nghỉ và thoả lòng. Xin giữ con trong Ngài luôn luôn. Amen”.
 
                                                                                       - Olive-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2