"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6467713
Đang truy cập:51

CẦU NGUYỆN

fluoxetine

fluoxetine transeo.se

naloxone and naltrexone are examples of

naltrexone and naloxone read here

viagra wikipedia

viagra torta website

                                      

                Tôi có thể dùng kính thiên lý mà nhìn xem hàng triệu cây số của không gian. Nhưng tôi có thể bỏ kính, vào phòng riêng, quì xuống, sốt sắng cầu nguyện. Và như vậy, tôi lại được thấy rõ thiên đàng và gần Đức Chúa Trời hơn là nhờ mọi kính thiên lý và mọi dụng cụ thế gian.
 
                                                                     - Sir Issac Newton -
 
                           
                 SỰ CẦU NGUYỆN LÀ GÌ ?
 
Là cách kẻ yếu đuối nương cậy Đấng Toàn năng.
Là lúc tấm lòng gặp Đức Chúa Trời mình.
Là đức tin nhận các lời của Đức Chúa Trời.
Là tiếng linh hồn đang khát xin ban nước Sự Sống.
Là lòng trông cậy hay thấy trước trái chín.
Là hơi thở của Đức Chúa Trời bổ dưỡng sự sống cho loài người.
Là hoàn cảnh thuận tiện cho các đức tính của thánh đồ phát triển và đạt bậc trọn lành.
Là cây gậy giúp người đi đường.
Là con cái nắm tay Cha để được Ngài bổ sức và dẫn dắt.
Là lời khuyên giục ta leo thang lời hứa và chiếm các thực tại thiêng liêng.
Là bàn tay của tín đồ đưa ra, là con mắt nhìn lên trời để tìm kiếm sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời.
Là thanh thần kiếm làm cho tính tình trở nên thánh khiết và đổi cơn thử thách, cám dỗ, buồn thảm ra vàng ròng.
Là cánh cửa mở toang mà tín đồ hoặc  Hội thánh đã thấy sự yếu đuối của mình hóa ra năng quyền, cơn chiến đấu của mình hóa ra cuộc đắc thắng đời đời.
 
                                       - Tạp chí The Christian Evangelist -
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2