"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4408675
Đang truy cập:111

TẤM LÒNG VÀ ÁNH SÁNG--

abortion pill philippines

pregnancy termination in manila avonotakaronetwork.co.nz abortion pill online philippines

 

Kinh văn: Math. 5: 8; 6: 21-23; 2 Cor. 3:16; Thi. 73: 1, 13, 16-17, 25
Những phân đoạn kinh văn nầy nói về tấm lòng và ánh sáng. Chúng ta hãy xem xét mối quan hệ giữa tấm lòng và ánh sáng.
Mathio 5: 8 nói: "Phúc thay những ai có tấm lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Đức Chúa Trời." Nhìn thấy có liên quan đến ánh sáng. Nếu bạn có thể nhìn thấy, thì phải có ánh sáng. Nếu không có ánh sáng, không thể nhìn thấy. Câu này cũng cho biết, "Họ sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời". Đức Chúa Trời là ánh sáng. Vì vậy, nhìn thấy Đức Chúa Trời là nhìn thấy ánh sáng. Điều kiện để nhìn thấy ánh sáng là có một tấm lòng trong sạch; những người có tâm hồn trong sạch có thể nhìn thấy ánh sáng.
Mathiơ 6: 21-23 nói, "Vì chưng của báu ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.
"Đèn của thân thể là con mắt. Nếu mắt ngươi tốt, thì cả thân thể ngươi đều sáng sủa; nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể ngươi đều tối tăm. Vậy, nếu sự sáng trong ngươi là tối tăm, thì sự tối tăm ấy lớn biết bao!". Câu này một lần nữa đề cập đến mối quan hệ giữa tấm lòng và ánh sáng. Bất cứ khi nào tấm lòng của bạn theo đuổi báu vật trần thế, mắt của bạn không thể đơn thuần; bạn đang ở trong bóng tối và không thể nhìn thấy ánh sáng.
2 Corinthians 3:16 nói, "Nhưng hễ khi nào lòng đó xây về Chúa, thì bấy giờ màn ấy mới cất khỏi". Tấm màn che là gì? Tấm màn ngăn chặn một người nhìn thấy. Bất cứ lúc nào tấm lòng của bạn quay sang Chúa và đúng đắn, tấm màn che trong bạn sẽ được loại bỏ và sẽ có ánh sáng.

-
Thánh vịnh 73: 1 tuyên bố, "Đức Chúa Trời thật đãi Y-sơ-ra-ên cách tốt lành,
Tức là những người có lòng trong sạch". Đây là chủ đề. Sau đó, tác giả thánh vịnh nói rằng trải một thời gian dài, đôi mắt của ông dõi theo sự thịnh vượng và thành công của kẻ ác, và ông gần như trượt ngã. Tuy nhiên, ông đã không ngã vì tấm lòng anh vẫn còn một chút tinh khiết. Ông không hiểu gì cho đến khi ông bước vào đền thờ của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng trước khi ông nhìn thấy ánh sáng, ông giống như một con thú, phi lý và dốt nát. 
Nhưng khi ông bước vào đền thờ của Đức Chúa Trời, ông đã nhìn thấy; sau đó, ông nói, " Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa" (c. 25). Đây là kinh nghiệm của một con người nhìn thấy ánh sáng sau khi đã ở trong bóng tối cùng cực. Ông đã không ngã vào bóng tối hoàn toàn vì tấm lòng ông vẫn còn tinh khiết một phần nào. Do đó, vẫn còn có cơ hội cho ông nhận được ân sủng của Đức Chúa Trời và nhận được ánh sáng.

Bốn phân đoạn nầy cho chúng ta thấy rằng khi tấm lòng tinh khiết, con người thấy Đức Chúa Trời; khi tấm lòng đơn thuần, có ánh sáng bên trong; khi tấm lòng hướng về Chúa, tấm màn che được cất bỏ đi; và khi tấm lòng tinh khiết, người ta không trượt ngã và có thể biết Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa. Vì có mối quan hệ gần gũi giữa tấm lòng và ánh sáng như vậy, nên cần xử lí tấm lòng của chúng ta để nhìn thấy ánh sáng.
-
“Tấm lòng” có nghĩa là gì? Nó ám chỉ đến những gì? Điều nầy không dễ giải thích. Theo Kinh Thánh, con người được chia thành ba phần. Phía bên ngoài có thân thể của anh, và bên trong có tâm linh của anh; giữa thân thể và tâm linh có tâm hồn. Tấm lòng ở trong tâm linh hoặc trong tâm hồn? Thật khó nói. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói tấm lòng của con người bao gồm lương tâm của anh (Heb 10:22; 1 Giăng 3: 20-21)., tâm trí của anh (Giăng 12:40; Lu 2:35), tình cảm của anh (Giăng 14: 1; Lu 24:32), và ý muốn của anh (Công 11:23).
Tâm trí của chúng ta biểu thị phần mà chúng ta suy nghĩ, các tình cảm của chúng ta biểu thị phần mà chúng ta cảm thấy, và ý muốn của chúng ta biểu thị phần mà chúng ta thực hiện các quyết định. Tấm lòng có liên quan đến tâm linh và cũng liên kết với tâm hồn. Chúng ta có thể nói rằng tấm lòng bao gồm tâm trí, nhưng tấm lòng không chỉ là tâm trí; tấm lòng bao gồm các tình cảm, nhưng tấm lòng không chỉ là những tình cảm; tấm lòng cũng bao gồm ý muốn, nhưng tấm lòng không chỉ là ý muốn. Tấm lòng là một cái gì đó ở giữa tâm linh và tâm hồn. Tấm lòng chiếm một vị trí quan trọng trong con người. Những vấn đề của sự sống xuất phát từ tấm lòng của chúng ta, và tình trạng tấm lòng của chúng ta xác định các vấn đề của cuộc sống (Châm ngôn. 4:23).
-
Ánh sáng là gì? 1Giăng 1: 5 nói, "Đức Chúa Trời là ánh sáng." Chỉ có Đức Chúa Trời là ánh sáng. Chúng ta không thể bắt gặp ánh sáng mà không bắt gặp Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Cha của các vì sáng (Gia 1:17). Đức Chúa Trời là nguồn gốc của ánh sáng. Vì vậy, khi chúng ta nói rằng chúng ta nhìn thấy ánh sáng, có nghĩa là chúng ta thấy Đức Chúa Trời; chúng ta đã gặp Ngài trong lòng. Bởi vì chúng ta thấy Đức Chúa Trời, chúng ta có ánh sáng.
Loại tấm lòng nào cho phép một người nhìn thấy Đức Chúa Trời? Những người trong sạch trong tấm lòng sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Tinh khiết trong tấm lòng có nghĩa là gì? Một tấm lòng trong sạch chỉ mong muốn Đức Chúa Trời và tập chú vào Đức Chúa Trời. Đó là một tấm lòng không vì điều gì khác trong vũ trụ này, ngoại trừ Đức Chúa Trời. Chỉ những người có một tấm lòng trong sạch như vậy có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời và có thể nhìn thấy ánh sáng.

Anh chị em thân mến ơi, chúng ta có nhìn thấy các thánh đồ khác vấp ngã chăng? Tại sao họ đã vấp ngã? Kinh Thánh cho chúng ta một nguyên tắc: Những người vấp ngã đã ở trong bóng tối. Một số người có thể vấp ngã vào ban ngày, nhưng đó là vì họ không nhìn thấy những điều làm họ vấp ngã. Điều này cũng giống như những người đi trong bóng tối. 
Bất kỳ loại vấp ngã nào cũng chứng minh rằng một con người đang ở trong bóng tối. Anh chị em ơi, bất kể lời bào chữa nào của bạn có thể lành mạnh đến đâu, nếu bạn vấp ngã, bạn đang ở trong bóng tối. 1 Giăng 2: 10-11 nói, "Ai thương yêu anh em mình thì cứ ở trong sự sáng, trong người chẳng có cớ vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, cũng giong ruổi trong sự tối tăm, không biết mình đi đâu, vì sự tối tăm đã làm mù mắt người". Nếu một người đang ở trong ánh sáng, anh ta sẽ không vấp ngã. Nếu anh vấp ngã, rõ ràng anh đã ở trong bóng tối và không ở trong ánh sáng. Một con người có tấm lòng chỉ dành cho Đức Chúa Trời và không vì điều gì khác thì có thể vấp ngã không?

 
Nếu tấm lòng của bạn dành cho Đức Chúa Trời và không theo đuổi điều gì khác, thì không có gì có thể làm bạn vấp ngã. Thậm chí nếu bạn đang bị tất cả mọi người hiểu lầm, khinh bỉ, và phản đối, bạn sẽ vẫn không bị vấp ngã. 

 

Điều này là do tấm lòng của bạn không chạy theo sự hiểu biết, sự quý trọng, sự cảm thông, hoặc lời khen ngợi của con người; tấm lòng của bạn chỉ theo đuổi Đức Chúa Trời. Nếu bạn chạy theo sự hiểu biết và lòng quý trọng của con người, chắc chắn bạn sẽ vấp ngã khi những người khác hiểu lầm hoặc khinh khi bạn. Nhưng nếu tấm lòng của bạn chỉ theo Đức Chúa Trời, bạn sẽ không bị vấp ngã, ngay cả khi hoàn cảnh của bạn tồi tệ hơn mười lần. Chỉ có một loại người vấp ngã– là người có lòng không xu hướng về phía Đức Chúa Trời mà lại đang tìm kiếm và khao khát một cái gì đó ngoài Đức Chúa Trời. Loại người nầy sống trong bóng tối. Đức Chúa Trời như là mặt trời, và chúng ta giống như gương soi. Để cho một tấm gương phản chiếu ánh sáng của mặt trời, gương phải đối mặt với mặt trời. Bất cứ khi nào tấm gương lệch một chút, nó sẽ làm mất ánh sáng. Tương tự như vậy, bất cứ khi nào tấm lòng của chúng ta không tập chú đúng mức, lời nói của chúng ta sẽ không được chú trọng đúng mức; ngay lập tức chúng ta sẽ có những lời phàn nàn, những lời càu nhàu, phê phán, và tán gẫu. Đây là một bằng chứng rất mạnh mẽ rằng chúng ta đang ở trong bóng tối và không ở trong ánh sáng. Những người ở trong ánh sáng không vấp ngã. Một số anh chị em có thể ngợi khen trong khi những giọt nước mắt của họ chảy ròng ròng. Mặc dù tấm lòng của họ buồn, họ vẫn có thể ca ngợi Đức Chúa Trời. Họ có thể làm điều này bởi vì tấm lòng của họ đang xu hướng về phía Đức Chúa Trời. Họ sống trong ánh sáng, và không có gì có thể làm họ vấp ngã.
 
-
Ví dụ, nếu tấm lòng của bạn dành cho Đức Chúa Trời và không vì quần áo của mình, bạn sẽ không tức giận hay phàn nàn khi quần áo của bạn bị cướp đoạt hay bị rách nát. Nếu tấm lòng của bạn không vì Đức Chúa Trời, nhưng đúng hơn là vì quần áo của mình, ngay giây phút quần áo của bạn bị hư hỏng, tấm lòng của bạn bị khiêu khích, bạn sẽ nổi giận và phàn nàn. Điều này cho thấy rằng bạn đang ở trong bóng tối. Chỉ khi nào tấm lòng của bạn hướng về Đức Chúa Trời thì bạn sẽ không bị xao động khi quần áo của mình bị cướp mất. Chỉ sau đó bạn sẽ có ánh sáng, và chỉ khi đó bạn sẽ thấy một cái gì đó.
Giả sử lòng của bạn hướng về con cái của mình, và bạn yêu chúng nhiều hơn Đức Chúa Trời. Khi bạn làm điều này bạn đang ở trong bóng tối. Điều này không có nghĩa là cha mẹ không nên yêu thương con cái của mình. Nhưng có nghĩa nếu tấm lòng của các bậc cha mẹ đang bị con cái của họ cầm tù, nếu họ nuông chiều tình yêu của mình dành cho chúng nó và lưu tâm chúng hơn là lưu tâm Đức Chúa Trời, họ sẽ không có bất kỳ ánh sáng nào. Một số anh chị em rất sáng tỏ những thứ khác, nhưng họ đui mù với tình yêu dành cho con cái của họ. Đối với họ, điều đó là hợp lý ngay cả khi con cái của họ cư xử một cách vô lý. Những anh chị em nầy đang ở trong bóng tối. Tấm lòng của họ phải quay về với Đức Chúa Trời trước khi họ có thể được tự do khỏi ách nô lệ đối với con cái mình và trước khi họ có thể có ánh sáng và nhìn thấy.
-
Với một số anh chị em khác, tấm lòng của họ thì tham lam tiền bạc. Họ chắc chắn ở trong bóng tối vì Chúa nói rõ ràng rằng "kho báu của ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó." Khi tiền bạc ở trước mắt của họ, họ sẽ không nhìn thấy Đức Chúa Trời hoặc bất kỳ ánh sáng nào, và chắc chắn họ ở trong bóng tối. Nhưng nếu họ giải phóng tấm lòng mình khỏi tiền bạc, họ sẽ tiếp nhận được ánh sáng.
Bất cứ khi nào bạn muốn tham gia vào một cuộc tranh cãi với người khác, trước tiên bạn nên kiểm tra xem liệu bạn đang nên đối phó với người này trực tiếp hoặc bạn phải quay sang Đức Chúa Trời trước tiên. Sau đó, bạn có thể đối phó với người này trong khi vẫn giữ tấm lòng của bạn nơi Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào tấm lòng của bạn nhắm vào Đức Chúa Trời nó sẽ được soi sáng; chỉ sau đó nó sẽ nhìn thấy cách chính xác. Nếu không, bạn sẽ nói chuyện cách ngu ngốc và tranh luận một cách ngu ngốc. Bạn sẽ nhấn mạnh rằng người kia là sai trật còn bạn thì đúng. Nếu tấm lòng của bạn tập chú vào Đức Chúa Trời, nhiều vụ tranh luận sẽ không trở thành vấn đề.
Nhưng vẫn chưa hết vấn đề. Những người đang học tập phục vụ Chúa nên được cảnh báo về một điều: không chỉ có thể con người, các sự vật, và các vấn đề trở thành nguồn gốc bóng tối của chúng ta, nhưng ngay cả sự phụng sự của chúng ta với Chúa, hay ân tứ và tài năng của chúng ta từ Đức Chúa Trời ban cho, cũng có thể trở thành nguồn gốc bóng tối của chúng ta. Bất kể Đức Chúa Trời làm cho chúng ta nên hữu ích thế nào và có bao nhiêu ân tứ và quyền năng Ngài ban cho chúng ta, những điều này có thể dễ dàng cắt đứt mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Nếu tấm lòng của chúng ta gắn chặt với công việc, hay ân tứ của mình, thời gian nguy hiểm nhất là khi công việc của chúng ta được thịnh vượng, bởi vì chúng ta có thể rơi vào bóng tối một cách dễ dàng. Điều này bởi vì không có điều nào trong những điều này là ánh sáng; chỉ có Chúa là ánh sáng. Ngoài Đức Chúa Trời không có ánh sáng. Nếu chúng ta đặt tấm lòng của mình nơi bất cứ điều gì ngoài Đức Chúa Trời, cho dù điều đó tốt hay xấu, nó sẽ ngăn cản chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời. Tấm lòng của chúng ta không nên được công việc của chúng ta nắm giữ; nó cũng không nên được ân tứ của chúng ta hoặc kết quả của công việc của chúng ta nắm lấy. Tấm lòng của chúng ta phải hướng về Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó chúng ta có thể có ánh sáng, và chỉ khi đó chúng ta sẽ thấy.

Anh chị em ơi, tấm lòng của chúng ta phải đúng đắn và tinh khiết, và nó phải hướng về Đức Chúa Trời. Nếu tấm lòng của chúng ta không hướng về Đức Chúa Trời, chắc chắn chúng ta sẽ ở trong bóng tối. Thật đáng thương khi ở trong tình trạng như vậy. Khi tấm lòng của chúng ta tập chú vào Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng. Một khi chúng ta có ánh sáng, tất cả những điều không đúng đắn sẽ tự phát rơi khỏi chúng ta. Khi tấm lòng đúng đắn, sẽ có ánh sáng. Khi ánh sáng đến, nó sẽ cứu chúng ta khỏi lỗi lầm. Càng có thêm ánh sáng, chúng ta càng có sự giải thoát. Nếu chúng ta được tự do khỏi những lỗi lầm, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta là những con người đang ở trong ánh sáng. Vì vậy, để có ánh sáng, chúng ta phải xử lí tấm lòng.của mình trước tiên./. 
Watchman Nee-
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2