"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4408685
Đang truy cập:119

NGUYÊN TẮC CẦU NGUYỆN BA LẦN-

buy abortion pill philippines

abortion pill philippines

 

Matt. 26:44-Ngài lại bỏ họ mà đi cầu nguyện lần thứ ba, lặp xin như lời trước
2 Cor. 12: 8-Về điều nầy tôi đã ba lần nài xin Chúa khiến nó lìa khỏi tôi-
-
Một chìa khóa để cầu nguyện là sự cầu nguyện "ba lần" với Chúa. "Ba" không thể có nghĩa đen với con số ba; nó chỉ có nghĩa vô số. Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Trời ba lần trong vườn Cây Dầu, và khi Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của Ngài, Ngài dừng cầu nguyện. Phao-lô cũng cầu nguyện ba lần với Chúa, và khi ông nhận được câu trả lời từ Chúa, ông dừng cầu nguyện. Do đó, tất cả những lời cầu nguyện phải chú ý theo nguyên tắc cầu nguyện ba lần. Điều này không có nghĩa là chúng ta nên cầu nguyện một lần, hai lần, ba lần và sau đó dừng lại. Nó có nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện cho đến khi chúng ta vượt qua và cho đến khi Đức Chúa Trời đáp lời chúng ta.

Nguyên tắc của sự cầu nguyện ba lần là một nguyên tắc quan trọng. Không những chúng ta phải chú ý đến các nguyên tắc cầu nguyện ba lần trong sự cầu nguyện cá nhân của mình, nhưng chúng ta cũng phải chú ý cùng nguyên tắc nầy trong các buổi nhóm cầu nguyện. Nếu chúng ta mong đợi lời cầu nguyện của mình làm tròn chức vụ cầu nguyện của hội thánh và hoàn thành những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta thực hiện, chúng ta phải giữ nguyên tắc này trong tâm trí.

Nguyên tắc cầu nguyện ba lần có nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện một cách kỹ lưỡng. Chúng ta phải cầu nguyện cho đến khi chúng ta được vượt qua, cho đến khi chúng ta sáng tỏ về ý muốn của Đức Chúa Trời, và cho đến khi chúng ta nhận được câu trả lời từ Chúa. Trong cuộc nhóm họp cầu nguyện chúng ta đừng bao giờ phải nghĩ rằng chỉ vì một vấn đề đã được đưa lên và một anh em cầu nguyện về điều đó, chúng ta không cần phải cầu nguyện về nó nhiều hơn. Giả sử một chị em bị bệnh, và chúng ta cầu nguyện cho chị ấy. Sau khi một anh em đã cầu nguyện, không có nghĩa là tôi không cần phải cầu nguyện thêm nữa. Không, sau khi anh đó đã cầu nguyện, tôi vẫn có thể cầu nguyện, và một người khác vẫn có thể cầu nguyện thêm. Điều này không có nghĩa là mọi vấn đề phải được ba lời cầu nguyện che phủ. Nó có nghĩa là bất cứ ai có gánh nặng nên cầu nguyện. 


Đôi khi chúng ta cần phải cầu nguyện năm hay mười lần. Điều quan trọng là phải cầu nguyện cho đến khi gánh nặng được giải phóng. Đây là nguyên tắc cầu nguyện ba lần. Đây là chìa khóa để thành công trong buổi cầu nguyện của chúng ta.
Lời cầu nguyện của chúng ta không phải như các con châu chấu, nhảy từ nơi này đến nơi khác. Chúng ta không nên nhảy đến một điều thứ hai trước khi điều đầu tiên đã được cầu nguyện triệt để và sau đó nhảy trở lại điều đầu tiên, trước khi điều thứ hai được cầu nguyện triệt để. Loại cầu nguyện bỏ qua nầy sẽ không giải phóng được gánh nặng hay tiếp nhận được câu trả lời từ Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện như vậy là vô ích và không hoàn thành chức vụ cầu nguyện.

Để hoàn thành chức vụ cầu nguyện, chúng ta phải có một gánh nặng để cầu nguyện trước mặt Chúa. Chúng ta không thiết lập một quy luật; chúng ta chỉ đặt xuống một nguyên tắc. 
Chúng ta phải biết gánh nặng là chìa khóa để cầu nguyện. Nếu một người không cảm thấy có bất kỳ gánh nặng nào để cầu nguyện cho một điều gì đó, anh ta sẽ không thành công trong việc cầu nguyện của anh. Trong buổi nhóm cầu nguyện, nhiều anh chị em đề cập đến nhiều điều trong lời cầu nguyện. Nhưng nếu bạn không cảm động về những điều đó, bạn không thể cầu nguyện cho chúng. Mỗi anh em và chị em phải đến buổi cầu nguyện với một gánh nặng để cầu nguyện trước khi họ có thể cầu nguyện. Đồng thời, chúng ta không nên chỉ chú ý đến gánh nặng của mình mà thôi, nhưng đến gánh nặng của các anh chị em khác nữa. Giả sử một chị em có một người chồng mà đã làm cho chị gặp một thời gian khó khăn, và trong khi đó có một anh em khác đã mắc bệnh. Trong buổi nhóm cầu nguyện, một anh em có thể cầu nguyện cho sự cứu rỗi của chồng chị ấy. Sau đó, một anh em khác có thể cầu nguyện Chúa chữa lành cho anh em bị bệnh. Sau đó, một người anh thứ ba có thể nhớ một vấn đề khác. Những lời cầu nguyện nầy là những cầu nguyện cô lập; họ không theo nguyên tắc của sự cầu nguyện ba lần. 

Đã không có một sự cầu nguyện triệt để trong một vấn đề trước khi đi vào vấn đề khác. Trong buổi nhóm cầu nguyện, chúng ta phải quan sát xem liệu gánh nặng cho sự cầu nguyện đã được giải phóng chưa. Nếu gánh nặng cầu nguyện cho chị em ấy đã được giải phóng, chúng ta có thể tiếp tục cầu nguyện cho người anh em bị bệnh. Nhưng nếu gánh nặng cầu nguyện đầu tiên đã không được giải phóng, chúng ta không nên nhảy đến điều thứ hai hoặc thứ ba và cầu nguyện cho những vấn đề đó. Nếu gánh nặng của toàn bộ cuộc nhóm họp không được giải phóng liên quan đến một vấn đề nào đó, chúng ta không nên chèn lời cầu nguyện khác theo cảm xúc cá nhân của mình. Chúng ta phải cảm nhận được linh của toàn bộ cuộc nhóm họp và gia nhập vào cảm xúc của toàn bộ cuộc nhóm họp. Một số vấn đề được trả lời sau một lời cầu nguyện. Một số vấn đề được trả lời sau hai lời cầu nguyện. Một số vấn đề cần ba hoặc năm lời cầu nguyện trước khi gánh nặng có thể được giải phóng. Bất luận có bao nhiêu lời cầu nguyện, gánh nặng phải được giải phóng trước khi những lời cầu nguyện có thể dừng lại. Nguyên tắc cầu nguyện ba lần là phải cầu nguyện cho đến khi gánh nặng được giải phóng.

Chúng ta phải lưu ý sự khác biệt giữa những lời cầu nguyện cá nhân và những cầu nguyện trong buổi nhóm cầu nguyện. Khi chúng ta tự mình cầu nguyện, chúng ta chỉ phải chú ý gánh nặng cá nhân của chúng ta. Nhưng trong buổi nhóm cầu nguyện, chúng ta phải chú ý gánh nặng của cuộc họp, và chúng ta không phải lo cho gánh nặng cá nhân của mình. Vì vậy, trong buổi cầu nguyện, chúng ta phải học tập cách cảm nhận được cảm xúc của cuộc họp. Một số vấn đề chỉ yêu cầu một lời cầu nguyện; không có nhu cầu cầu nguyện thêm nữa cho vấn đề đó, vì cuộc họp không có nhiều gánh nặng về nó. Nhưng một số vấn đề đòi hỏi nhiều lời cầu nguyện hơn, chúng cần được cầu nguyện nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Nếu một gánh nặng không được giải phóng, chúng ta không nên cầu nguyện cho vấn đề khác. Chúng ta chỉ có thể thay đổi chủ đề khi gánh nặng được giải phóng rồi. Chỉ khi đó chúng ta có thể nhặt lên một gánh nặng khác từ Chúa để cầu nguyện. 
Trong buổi hóm cầu nguyện, chúng ta phải học hiểu rằng khi một người cầu nguyện cho một vấn đề, người thứ hai, thứ ba, thứ tư, và thứ năm cũng nên cầu nguyện cho cùng một vấn đề. Thậm chí nếu một người có thể cầu nguyện một mình hoặc năm người có thể cầu nguyện một mình, khi họ đến với nhau, họ không có thể có khả năng cầu nguyện trong sự hiệp một. Sự cầu nguyện hòa hợp là điều mà một người cần học tập. Một người có thể biết làm thế nào để cầu nguyện một mình, và năm người có thể biết cách cầu nguyện một mình. Nhưng khi họ đến với nhau, họ vẫn cần phải học một loại cầu nguyện mới mẻ; họ cần phải học cách cầu nguyện trong sự hiệp một. Lời cầu nguyện của chúng ta trong buổi họp này là cái gì đó phải học tập; nó không phải là một cái gì đó mà chúng ta biết làm đúng ngay từ đầu.

Nếu hai người cầu nguyện trong sự hòa hợp, Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu nguyện này (Mathio. 18:19).—“Ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi đồng tâm hiệp ý ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ làm việc ấy cho họ”.- Đây không phải là một điều nhỏ. Chúng ta phải bước vào cảm xúc của người khác và biết lời cầu nguyện của hội thánh là gì. Chúng ta phải học cách cảm xúc coi gánh nặng lời cầu nguyện đã được giải phóng hay không. Nếu chúng ta làm được điều này, chúng ta sẽ biết làm thế nào để thực hiện chức vụ của cầu nguyện trong cuộc nhóm họp.
W.N.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2