"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4408734
Đang truy cập:150

ĐỨC TIN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

 

Gal. 2:20-Tôi đã bị đóng đinh với Christ trên thập tự giá;dầu vậy tôi sống, nhưng không phải là tôi sống nữa, bèn là Christ sống ở trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt đây, ấy là tôi nhơn đức tin mà sống, tức đức tin đến (trong) Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã thương yêu tôi và phó chính mình vì tôi.

Mác 11: 21-22-21 Phi-e-rơ nhớ lại chuyện vừa qua, bèn thưa cùng Ngài rằng: “Ra-bi, coi kìa! cây vả thầy đã nguyền rủa nay héo đi rồi.” Jêsus cất tiếng đáp rằng: “Hãy có đức tin đến  (của) Đức Chúa Trời.

-
Bạn muốn có đức tin của ông George Müller không? Bạn có nghĩ rằng đây sẽ là một điều tuyệt vời? Trong Mác 11:14 Chúa nói với cây vả, "Có thể không ai ăn trái của mầy mãi mãi!" Cây đã chết, và ngày hôm sau Phiero mời Chúa chú ý đến cây vả ấy, vì ông nhớ những gì Chúa đã nói. Chúa trả lời: "Hãy có đức tin vào Đức Chúa Trời" (c. 22), bởi vì đó là bí mật của phép lạ đó. Câu này không thể dịch nổi. Trong Tân ước tiếng Hi Lạp, từ ngữ "Đức Chúa Trời" nằm trong trường hợp sở hữu cách (the possessive case), vì vậy nó phải được dịch "hãy có đức tin của Đức Chúa Trời". Chúa Jesus chiếm hữu đức tin của Đức Chúa Trời và bởi đức tin đó mà một cái gì đó đã được thực hiện. Ngài đã cảm thấy sự vô ích và tính không hiệu quả của mọi người cầu xin, vì họ không tin vào Đức Chúa Trời nên Ngài nhấn mạnh rằng họ cần phải có chính đức tin của Đức Chúa Trời. Đức tin của Đức Chúa Trời là niềm tin rằng Đức Chúa Trời sở hữu trong lời nói của Ngài. Đức Chúa Trời sáng tạo ra muôn vật bằng quyền uy, không phải bởi năng lực; Đức Chúa Trời không tin vào sức mạnh của Lời Ngài, nhưng tin thẩm quyền của Lời Ngài.
 
Chúa Jesus đã không cầu nguyện với Đức Chúa Trời nguyền rủa cây vả. Ngài đã không cầu nguyện với Đức Chúa Trời đưa ra năng lực, nhưng Ngài đã đưa ra một mệnh lệnh và thẩm quyền có ở đó. Không phải chúng ta có đức tin, nhưng chính đức tin của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Chúng ta phải tin rằng những gì chúng ta nói sẽ xảy ra. "Tôi sống trong đức tin, đức tin trong Con Đức Chúa Trời" (Gal. 2:20). Đây là ý nghĩa của việc có sự sống của Chúa trong chúng ta. Không có gì trong Thánh kinh là trừu tượng cả. Một cái gì đó ở trong Ngài được ban cho chúng ta. Chúng ta tin rằng Chúa đã là sự thay thế của chúng ta trong quá khứ, nhưng chúng ta có tin rằng mình sống bằng sự thay thế của Chúa  ngày hôm nay chăng? Chính Chúa ban chính mình Ngài cho chúng ta. Khi còn trên trái đất, Ngài đã tin vào Chúa Cha và ngày nay chúng ta có thể sống bằng chính đức tin này, không phải là một đức tin tương tự. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ sao chép đức tin của Chúa, nhưng chúng ta có niềm tin rất giống nhau, vì cớ sự sống phục sinh của chúng ta với Chúa. Bây giờ chúng ta đang sống bằng đức tin của Ngài.

Vấn đề không phải là liệu chúng ta có niềm tin hay không, nhưng hoặc chúng ta có tin bằng  niềm tin đó hay không. Đức tin giống như cái nhìn; tin là như nhìn thấy. Việc sở hữu tầm nhìn cho phép chúng ta nhìn thấy, nhưng không đảm bảo rằng chúng ta sẽ thấy. Đức tin được ban cho chúng ta, nhưng chúng ta phải tin, phải sử dụng nó. Thái độ của chúng ta phải là "Tôi có thể tin, tôi sẽ tin!". Chúng ta phải thấy rằng đời sống Cơ Đốc nhân không trừu tượng. Nó luôn luôn là một sự lặp lại của những gì Chúa đã ban cho chúng ta như một di sản. Di sản là gì? Nó là một cái gì đó mà chúng ta không phải làm gì cả để chiếm hữu, nhưng là những gì được để lại cho chúng ta. Những di sản của Chúa ban cho chúng ta. bình an của Ngài, đức tin của Ngài, và tất cả mọi thứ thuộc về Ngài, đều đã được ban cho chúng ta.
W.N.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2