"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4408821
Đang truy cập:171

PHÂN RẼ KHỎI NHỮNG CHIẾC BÌNH GỖ VÀ ĐẤT-

koop abortuspil online

abortuspil kopen

 -

1 Cor. 3:12-13-Hễ ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây nhà trên nền ấy, 13 thì công việc của mỗi người sẽ được phơi bày rõ ràng. Ngày phán xét sẽ phô bày công trình đó ra vì ngày ấy sẽ xuất hiện trong lửa và lửa sẽ thử nghiệm công việc của mỗi người.
2 Tim. 2:19-22-Tuy nhiên nền móng kiên cố của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn vững chắc nên đã có đóng ấn lời này: “Chúa biết những người thuộc về Ngài” và “phàm ai đã kêu cầu Danh Chúa phải tránh xa điều ác.” Trong một ngôi nhà lớn không phải chỉ có những đồ vật bằng vàng và bạc, nhưng cũng có đồ vật bằng gỗ, bằng sành nữa; có thứ dùng cho việc sang, cũng có thứ dùng cho việc bình thường.  Nếu ai tẩy mình cho sạch những bình gian ác vừa kể ở trên thì sẽ trở nên một đồ vật dùng cho việc sang, dành riêng cho chủ sử dụng. Người đó được thánh hóa, có ích cho chủ, và được chuẩn bị sẵn sàng để làm mọi việc lành. Con phải tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, nhưng hãy hiệp cùng những người kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch mà đeo đuổi nếp sống công chính, trau dồi đức tin, tình yêu thương và giữ gìn sự bình an trong tâm trí-

-
Tôi không tin rằng  Hội thánh ở trong đống đổ nát. Các hội thánh không bao giờ có thể đổ nát, nhưng tôi tin rằng chứng cớ bên ngoài của hội thánh là đống đổ nát. Lẽ thật đã bị mất, các hội thánh bị chia rẽ, và các phe ly giáo được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Nền tảng thì đúng, nhưng việc xây dựng thì không phải bằng vàng và bạc tất cả. Có rất nhiều gỗ, cỏ, và rơm rạ. Chứng cớ đặc biệt với thế giới đã bị mất; con người đã thất bại trong lĩnh vực này, và chúng ta tìm thấy chính mình trong sự xáo trộn rất lớn. Chúng ta là những Cơ Đốc nhân, nhưng chúng ta đã được đưa vào một trạng thái hỗn độn rất lớn. Một nhà truyền giáo già cho biết, "Chúng ta đã được sinh ra hàng trăm năm sau. Bây giờ rất khó khăn để sửa lại những điều sai lạc nầy cho đúng".  Chúng ta đang ở vào thời điểm có sự đổ nát bên ngoài; mọi thứ đều đã ra đi quá xa so với những gì đã được Đức Chúa Trời đặt ra. Bởi vì loại đổ nát này, chức vụ sứ đồ Giăng phải bước vào. Chúng ta có thể gọi đây là ngày "sự lưu đày của hội thánh”. Từng chút một, Chúa đã đưa mọi thứ trở lại, phục hồi lẽ thật đã bị mất.
-
Có Lời Chúa nói với chúng ta những gì chúng ta có thể làm trong những ngày hồi phục chăng? Phần của những người trung thành là gì? Có Thánh kinh bàn về điều này. Đây là sự quý báu đặc biệt của  thơ  Timothe 2. Chương này nói về sự lệch hướng. Tôi tin rằng Chúa cho phép sự suy thoái xảy ra trước khi các sứ đồ chết, để chúng ta có thể có sự hướng dẫn khi chúng ta thấy mình có ở trong một sự lệch hướng tương tự. Thơ 2 Timothe là lá thư cuối cùng được Phao-lô viết và hoàn toàn khác biệt với thơ 1 Timothe. Bức thư đầu tiên bàn về trật tự của hội thánh. Khi ngôi nhà của Đức Chúa Trời có trật tự, các trưởng lão và chấp sự được nói đến.
Nhưng trong thơ  2 Timôthê không có nói gì về những trưởng lão và chấp sự; nhưng chỉ có những người trung thành được nói đến bởi vì ngôi nhà của Đức Chúa Trời không còn trật tự. Chúng ta nên làm gì với chứng cớ khi hội thánh không còn trật tự? Chúng ta phải giao nó cho những người trung thành. Trong ngày lệch hướng, các trưởng lão không hẳn đã trung thành. Trong 1 Timothe hội thánh của Đức Chúa Trời được coi như là "nhà của Đức Chúa Trời", nhưng trong 2 Timothe không có nhắc đến "nhà của Đức Chúa Trời” nữa; mà chỉ có tham chiếu đến "một ngôi nhà lớn".
Phao-lô đã không nói rằng đây là hội thánh, nhưng ông đã sử dụng thuật ngữ này—Nhà lờn-- như là một hình ảnh ngôn từ. Tôi coi "ngôi nhà lớn" như lời chứng bên ngoài trong những ngày đó. Mọi Cơ Đốc nhân đều ở trong đó, nhưng một số người sống "vinh dự" và một số người thì sống "nhục nhã". Đây là  lĩnh vực Cơ Đốc. Theo bản chất của mình, hội thánh không thể thoái hóa như vậy, nhưng lĩnh vực bên ngoài của nó thì có thể sa bại.
-
 "Vả, trong một nhà lớn chẳng những có bình bằng vàng bằng bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa, thứ thì dùng việc sang trọng, thứ thì dùng việc thấp hèn" (câu 20)..”Bình ....dùng việc sang trọng, thứ thì dùng việc thấp hèn" nghĩa là gì? Đó là một sự tách biệt giữa những gì của Đức Chúa Trời và những gì của con người. "Vàng" thay cho những gì là của và từ Đức Chúa Trời mà đến. "Bạc" ngụ ý sự cứu chuộc qua thập tự giá. Vàng là tất cả mọi thứ từ Đức Chúa Trời, và bạc là những gì đã trải qua thập giá của Con Ngài. "Gỗ" đại diện cho nhân tính của con người, và đất, là cuộc sống tự nhiên của con người. "Bằng đất" ám chỉ đến những người đang sống một cuộc sống theo con người và theo cuộc sống tự nhiên. Nó chỉ tỏ ra những người có bản chất là sức mạnh náo động trong họ. Đức Chúa Trời đang tìm cách để có tất cả mọi thứ xuất phát từ Ngài, chứ không ra từ con người. Chúng ta phải từ chối tất cả những gì ra từ con người. Để có một chiếc bình cho danh dự thì phãi có điều kiện nhất định, và có những thứ phải được thực hiện trong Chúa.
Câu 21 nói, "Vậy, nếu ai tự làm sạch khỏi các bình ấy, thì sẽ như bình sang trọng, được biệt ra thánh, thích dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành". Một người phải tách mình ra khỏi các bình bằng  đất. Đây không chỉ là vấn đề hoặc chính mình chúng ta có được làm bằng vàng và bạc; cũng không phải là một vấn đề của cuộc sống cá nhân riêng của mình. Trong câu này, chúng ta được bảo phải thanh tẩy mình khỏi những bình bằng đất bằng cách tách mình khỏi những bình đó. Đức Chúa Trời theo đuổi hai khía cạnh: sự làm sạch của cá nhân chúng ta, và sự liên kết của chúng ta với những người đó. Bản thân tôi không phải đứng bênh vực cho những gì thuộc đất hay bênh vực điều gì của con người, và tôi phải từ chối làm theo bất cứ điều gì xuất phát từ bản thân mình.
Đây là sự tẩy sạch cá nhân. Nhưng đồng thời tôi phải tách riêng bản thân mình khỏi bất cứ ai là bình bằng gỗ hoặc bằng đất. Đây là khía cạnh của sự hiệp hội. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải  tách mình khỏi mọi người là các Cơ Đốc nhân, nhưng tách rời khỏi những gì mà họ đã và đang làm đó --mà là gỗ, cỏ, và rơm rạ. Chúng ta phải tách mình khỏi một Cơ Đốc nhân nào mà công việc là gỗ trong bản chất, và chúng ta không thể kết hợp công việc của chúng ta với công việc của anh ta.
Ở đây nhấn mạnh về các "chiếc bình". Một chiếc bình đứng để làm một cái gì đó; nó đại diện cho một bên của công việc. Mọi người sẽ gọi chúng ta là dân li khai, không chỉ vì chúng ta không được làm những điều đó, nhưng chúng ta cũng sẽ không kết hợp mình với những người làm viêc của họ. Chúng ta sẽ không kết hợp chúng ta với công việc của họ, với thứ tự thành lập của các sự vật, hoặc với hệ thống nhân tạo của họ. Chúng ta phải sáng tỏ ở điểm này. Chúng ta không tách rời khỏi họ như người với người, nhưng như các chiếc bình thấp hèn, bình đất.
Hội thánh Anh Em độc đoán đã cố gắng ném người ta ra ngoài. Chúng ta đang ở trong mối tương giao với mọi tín hữu chân thực của Đức Chúa Trời, nhưng những gì họ đang làm theo tư cách công nhân thì chúng ta phải đứng ngoài. Chúng ta không cần phải liên kết với công việc đó. Đây là điều cắt bớt. Chúng ta không có gì liên hệ với các bình đất. Chúng ta không nên kết nối với hệ thống của sự vật. Chúng ta không thể tách rời khỏi những người khác, là con cái Đức Chúa Trời; chúng ta không thể tách rời khỏi họ là những con người, nhưng chúng ta có thể được tách ra khỏi họ, khi họ là bình. Điều này sẽ có nghĩa là chúng ta đang "được biệt ra thánh, thích dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành”.
Câu 22 nói, "hiệp với những kẻ lấy lòng trong sạch kêu cầu Chúa". Điều này khác với ơn cứu rỗi nơi mà tất cả mọi người được cứu. Điều này chỉ đề cập đến những người kêu cầu Chúa từ một tấm lòng thuần khiết. Chúng ta đi theo  và liên kết mình với những người đó. Họ là đồng công của chúng ta. Sự hiệp hội này được dựa trên bốn điều: sự công bình, đức tin, tình yêu và hòa bình. Chú ý rằng hòa bình được nói đến cuối cùng, không phải trước tiên. Một số người nói, "Hòa bình bằng mọi giá." Con người  luôn luôn đặt hòa bình đầu tiên và sự công bình cuối cùng, nhưng đó không phải là thứ tự của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải duy trì sự tương giao với tất cả con cái của Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời, chúng ta phải tách mình khỏi các chiếc bình của sự ô nhục thấp hèn.

 

Watchman Nee-
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2