"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:1630228
Đang truy cập:136
THÁNH KINH LÀ CHÂN LÝ

melatonin and weed reddit

melatonin and weed
Xem chi tiết

LỊCH SỬ NHÂN LOẠI.

am i pregnant or pmsing quiz

am i pregnant
Xem chi tiết

CÂU CHUYỆN VỀ HAI THỊ TRẤN

benadryl pregnancy dosage

benadryl pregnancy
Xem chi tiết

NHÃ CA

pregabaline sandoz

Xem chi tiết

RÍT - BA

buy naltrexone 3mg

where to buy low dose
Xem chi tiết

MẸ CỦA Y-CA-BỐT

buy naltrexone without prescription

Xem chi tiết

TA MA

coping with abortion

Xem chi tiết

KINH THÁNH QUA CÁC THỜI ĐẠI

is there a pill for abortion over the counter

Xem chi tiết
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2