"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:1793253
Đang truy cập:111

NHÂN VẬT THÁNH KINH- 16-

 

-Vua Giô-si-a –Tín Đồ Kết Bạn Thế Giới—
Gia cơ  4:4 Này những người ngoại tình , anh chị em không biết kết bạn với thế giới là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Vậy ai muốn kết bạn với thế giới đều trở thành kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời.

2 Sử 35:20-25- “Sau khi vua Giô-si-a làm mọi việc trùng tu đền thờ CHÚA, thì Nê-cô, vua Ai-cập kéo lên đánh Kạt-kê-mít bên bờ sông Ơ-phơ-rát. Vua Giô-si-a kéo (quân) ra đón người.  Vua Ai-cập sai sứ giả đến nói với vua Giô-si-a: “Vua Giu-đa, Ta và ngài có chuyện gì đâu? Hôm nay ta tiến quân không phải để tấn công ngài, nhưng tấn công nhà thù nghịch với ta; Đức Chúa Trời bảo ta hãy làm việc này nhanh lên, vậy đừng chống lại Đức Chúa Trời, Đấng đang ở với ta, nếu không Ngài sẽ hủy diệt ngươi.”

 Nhưng vua Giô-si-a không chịu rút lui, vua ngụy trang và cứ tiến quân tấn công vua Ai-cập. Vua không chịu nghe lời Đức Chúa Trời cậy miệng vua Nê-cô nói, cứ tiến quân nghênh chiến tại đồng bằng Mê-ghi-đô. Vua Giô-si-a bị tên bắn trúng; vua bảo những người hầu cận: “Hãy đem ta ra ngoài vì ta bị thương nặng.” Những người hầu cận đem vua ra khỏi xe chiến mã, đặt trên một xe chiến mã khác rồi chở vua về Giê-ru-sa-lem và vua chết tại đó. Vua được chôn cất trong lăng cùng với tổ tiên mình. Toàn thể Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đều khóc thương vua Giô-si-a. Giê-rê-mi đã sáng tác một bài ai ca khóc vua Giô-si-a. Ngày nay những người ca hát nam lẫn nữ đều hát bài ai ca khóc vua Giô-si-a và nó trở thành một truyền thống trong Y-sơ-ra-ên; này, nó cũng được ghi chép trong các bài ai ca”.

2 Vua 23:29- “Trong đời Giô-si-a, Pha-ra-ôn Nê-cô, vua Ai cập, đi lên sông Ơ-phơ-rát, hãm đánh vua A-si-ri. Giô-si-a bèn đi ngữ (against: chống) người. Nhưng Pha-ra-ôn vừa khi gặp người, bèn giết đi tại Mê-ghi-đô”.
-
Trong vùng đất Lưỡng hà (Mê-sô-bô-ta-mi) có đế quốc A-si-ri, thủ đô là Ni-ni-ve, là kẻ thù của hai nước Israel và Giu đa. A-si ri đã tiêu diệt bắc quốc Israel, và một vua của A-si-ri là San-chê-ríp đưa 18 sư đoàn quân thiện chiến với ý định làm cỏ Jerusalem trong thời vua Ê-xê-chia. Vì cả triều đình Ê xê chia cầu nguyện, thiên sứ Đức Jehovah đã can thiệp, tiêu diệt cả  đoàn quân địch và giải cứu Jerusalem.

Vua Ê-xê-chia truyền ngôi cho con là Ma na se, Ma na se chết, con trai là A-môn lên kế vị. Giô sia là con trai vua A-môn, tức là cháu cố của vua Ê-xê-chia. Nhưng vua Giô si a quên rằng A si ri là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc mình. Giô si a kết bạn với vị vua cuối cùng của A si ri.
A-si-ri là bá chủ cả vùng trung đông từ khoảng năm 2500 T.C. Vào thời vua Giô si a (khoảng năm 612 T.C.) có cựu đế quốc Ai cập, kết liên minh với nước Babylon, người Canh đê, và nước Ba tư lúc đó còn yếu, thành một khối trục để tấn công tiêu diệt ngôi bá chủ của A-si-ri. Trong lúc đó, vua Giô si-a lại liên minh với vua A-siri để chống lại phe trục kể trên. Khi Pha ra ôn Nê cô đưa quân đội mình ngang qua đất Giu đa để hội quân với bạn bè Babylon, Ba tư mà đánh trận sống mái tại Kạt-kê-mít cạnh bờ sông Ơ –phơ rát với đế quốc Asiri, thi Giô si a đưa quân đội Giu đa cản đường chuyển quân của Ai cập tại thung lũng Mê ghi đô. Kết quả Giô si a bị vua Pha ra ôn giết chết. Sau khi đắc thắng quân Asiri, quân Babylon phản bội liên minh, thanh trừng Ai cập và Ba tư, rồi lên ngôi bá chủ, lập ra đế quốc Babylon. Đó là việc phản phúc của cha con Nê bu cát nết sa mà sử sách còn ghi dấu.
Điều tôi muốn nói đây là Giô si a, một tín đồ kính sợ, nhiệt thành vì nhà Chúa lại đi kết bạn, lại liên minh quân sự với đế quốc A si ri, vừa là kẻ cựu thù và là một dân thờ thần tượng.

Gia cơ, em Chúa nói câu nầy rất đúng, « kết bạn với thế giới là thù nghịch với Đức Chúa Trời.. ai muốn kết bạn với thế giới đều trở thành kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời », đều là người ngoại tình thuộc linh cả.
Bạn có liên minh, kết bạn với dân thế giới không ?. Giô si a ngã chết là gương xấu cảnh tỉnh chúng ta đó. Cái chết vô nghĩa của Giô si a, lại được tiên tri Giê rê mi  sáng tác một bài ai ca, được các ca đoàn Israel truyền tụng ca hát. Bạn nghĩ nội dung bài ai ca là ngợi khen Chúa hay là lời cảnh tỉnh dân Ngài?
Minh Khải- 20-7-2016
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2