"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2792602
Đang truy cập:92

Chỉ Có Bốn Đế Chế Thế Giới Sao?-

 Khải Huyền 13: 2; Xa-cha-ri 6: 1-18; Đa-ni-ên 2

Câu hỏi: Khi nói đến lời tiên tri trong Kinh Thánh, tôi tiếp tục nghe rằng có bốn đế chế thế giới đang được nói đến. Nhưng có hơn bốn đế chế thế giới trong lịch sử không?

Trả lời: Câu hỏi này là hợp lý. Thứ nhất, bốn đế chế thế giới được đề cập, đóng vai trò quan trọng trong lời tiên tri trong Kinh Thánh (xem Đa 2 và 7, 6: 1-8, Khải 13,2):

1.) Đế quốc Ba-by-lôn (khoảng 609-539 TCN)

2.) Đế quốc Mê đi Ba Tư (khoảng 539-330 TCN)

3.) Đế quốc Hi Lạp (khoảng 330-146 TCN)

4.) Đế chế La Mã (khoảng năm 146 trước Công Nguyên)

Trước khi Đế quốc Ba-by-lôn  trở thành cường quốc thống trị, đế chế A-si-ri đã tồn tại. Đế quốc này đôi khi được nhắc đến trong các  sách lịch sử như một đế chế thế giới cổ và cũng rộng lớn như Đế chế Ba-by-lôn. Tuy nhiên, đế quốc A-si-ri không được gọi là đế chế trong sách Đa-ni-ên bởi vì có một khác biệt quan trọng: người Ba-by-lôn  phá hủy Jerusalem và làm cho sự cai trị của nhà vua do Đức Chúa Trời lập lên đã kết thúc tại Israel, cho đến ngày Chúa Jesus trở lại làm Vua. Từ ngày đế quốc tấn công Jerusalem đến ngày Chúa Jesus hiện ra tại núi Olive, được gọi là thời kì các dân tộc.

 

Đức Chúa Trời đặt toàn bộ quyền cai trị trong tay của vua Ba-by-lôn  Nê-bu-cát-nết-sa theo cách của ông ta. Vì vậy, bắt đầu "thời gian của các dân tộc" (Lu 21:24). Israel từ đó trở đi, như Ô-sê 1 diễn tả, "Lo-Ru-ha-ma" (không được tha thứ) và "Lo Am-mi" (không phải là dân của Ta). Liên quan đến việc quản lý trái đất, bây giờ Israel đã bị gạt sang một bên, ngay cả khi Đức Chúa Trời "vẫn" chiếm được người Do thái và ban cho họ một sự phục hưng quốc gia như hiện nay.

 

Năm 539 TCN Ba-by-lôn  đã bị người Medo-Ba-tư chinh phục  (Ê-sai 13:17-22, Đa 6,1). Chỉ hai năm sau, một phần dân sót của người Do Thái có thể trở lại đất nước của họ (E-xơ-ra 1). Người Do thái đã thành lập một nước nhỏ một lần nữa, mặc dù họ phụ thuộc vào quyền lực của các dân tộc khác. Đất nước này cuối cùng đã trở thành một phần của Đế quốc Hi Lạp hoặc vương quốc của Seleucids. Vào năm 63 TCN, Y-sơ-ra-ên phục dưới quyền thống trị của La Mã.

 

Người Do thái đã chiến đấu một vài cuộc đụng độ với lực lượng chiếm đóng, và vào năm 70 sau Công Nguyên, thành phố Jerusalem và ngôi đền thờ đã bị phá hủy. Vào năm 135 sau Công Nguyên, người La Mã đã đập vỡ cuộc nổi dậy cuối cùng của người Do Thái, phá hủy tàn dư của một khu định cư Do Thái lớn hơn và khiến người Do Thái tan tác khắp thế giới. Israel không còn tồn tại như một quốc gia nữa. Bản thân đế chế La Mã sau đó cũng đã bị chiếm mất vào năm 476 sau Công nguyên (tức là, đế chế Tây La Mã ).

Sau thời gian đó, các đế quốc xuất hiện nhưng bị bỏ ra ngoài khỏi suy tư tiên tri vì họ không có sự liên quan trực tiếp với Y-sơ-ra-ên. Chúng bao gồm, ví dụ, đế chế Mông Cổ, hình thành nên sự thống trị tiếp giáp lớn nhất trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, vì lý do được đưa ra, nó không được tính trong số bốn đế chế thế giới. Cũng có đế chế Hồi giáo.

 

Đế quốc La Mã và Israel đã biến mất khỏi bản đồ thế trong nhiều thế kỷ. Nhưng rõ ràng từ lời tiên tri trong Kinh thánh rằng khi Chúa Jêsus xuất hiện trong quyền năng và vinh hiển, thì cả hai quyền lực nầy đều phải tồn tại. Sứ đồ Giăng viết rằng đế quốc La Mã hiện hữu trong thời của ông, năm 100 S.C. và điều đó vẫn còn đúng như vậy ngày hôm nay và đế quốc sẽ trở lại (Khải 17:8).

Đế quốc La mã này, thoát ra khỏi vực thẳm, nhưng sẽ bị loại bỏ khi Chúa Jêsus bắt đầu triều đại của Ngài (Đa 2:44,45; 7:11-14; Khải 13:;  19: 19-21). Ngài cũng sẽ phán xét antichrist và những người Do Thái không tin trước khi lên ngôi tại Giê-ru-sa-lem và bắt đầu các phước lành của Ngài (Ê-sai 30:19, Giê-rê-mi 31:38-40, Ngài 48, Rôma 11:26, 27).

 

Đã có ngày hôm nay khi chúng ta có thể thấy sự phát triển chính trị mà dường như là một sự chuẩn bị cho "thời điểm kết thúc". Vì vậy, vào năm 1948, với sự ngạc nhiên của nhiều người, nhà nước Israel đã ra tuyên ngôn thành lập. Mặc dù đế chế La Mã vẫn chưa nổi lên từ vực thẳm ngày nay, điều đáng chú ý là ngay sau đó, vào năm 1957, một số quốc gia châu Âu đã ký hiệp ước Rome, từ đó tạo ra Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC). Đây là manh nha cho sự phục hồi đế quốc La mã.

Ngay sau khi Israel trở nên quốc gia có thể nhìn thấy một lần nữa ở cấp độ chính trị, châu Âu đã tiến gần hơn! Một điều kỳ diệu: Mất bao lâu để đế chế La Mã nổi lên từ vực thẳm và cho tất cả những gì Kinh thánh dự đoán, bao gồm cả sự phán xét của Israel?

Nhưng điều đó sẽ chỉ xảy ra  sau khi Chúa Jêsus đã đến với sự cất Hội thánh lên. Sau đó, nơi giữ lại (hội thánh trong sức mạnh của nhân chứng), và một trong những người năm giữ (Đức Thánh Linh sống trên trái đất), sẽ được "ra khỏi con đường (cất đi) " (2 Tê 2: 6-7) – kẻ tà ác sẽ phát triển nhanh chóng và thời gian của các dân tộc chế ngự Israel sẽ sớm chấm dứt.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2