"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3113609
Đang truy cập:56

Xức dầu-

 “Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con; Chúa xức dầu cho đầu con, Chén con đầy tràn”(Thi Thiên 23: 5).

Trong câu thứ hai của bài Thánh Vịnh nổi tiếng này, chúng ta thấy sự cung cấp của Chúa cho sự đói lòng và khát khao của chúng ta. Trong câu hiện ra trước mặt chúng ta, chúng ta thấy sự cung ứng của Ngài cho sự hiệp thông của chúng ta với Ngài. Không nghi ngờ gì, tất cả những gì xảy ra trước điều này được chuẩn bị cho điều này. Ở đó Ngài đã dẫn dắt, Ngài cho ăn, Ngài phục hồi, và Ngài an ủi. Nhưng để chuẩn bị bàn ăn trước mặt chúng ta, Ngài cung cấp cho một cái gì đó trên hết những điều này. Trong hình thức đơn giản nhất của nó, đây là một khu vực được chuẩn bị sẵn trên mặt đất. Và Đấng chuẩn bị nó cũng là Đấng Phục Sinh. Bạn và tôi là khách mời của Ngài. Nhưng theo phần còn lại của bài Thánh Vịnh, chúng ta có những gì ở đây là sự kết giao cá nhân với Chủ Nhà của chúng ta. Chính sự hiệp thông cá nhân này với Chúa nên đi trước sự tụ họp của chúng ta, như là một hội đồng để nhớ đến Ngài về sự chết của Ngài cho chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng cái bàn ăn này được nhắc đến sau "thung lũng bóng tối của sự chết". Trong bữa Tiệc thánh của Chúa, chúng ta nhìn lại Gô gô tha và hướng về sự trở lại của Ngài (I Cô-rinh-tô 11:26).

Vì vậy, khi nhớ về Chúa chúng ta đang làm điều gì cho Ngài? Nhưng đồng thời Ngài cũng làm điều gì đó cho chúng ta. "Chúa xức dầu đầu tôi," là cách  được diễn tả ở đây. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Đa-vít đã được xức dầu ba lần; lần đầu tiên bởi Sa-mu-ên (1 Sam 16:13), rồi bởi người Giu-đa (2 Sa-mu-ên 2: 4), và cuối cùng bởi các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên (2 Sa 5: 3). Nhưng ở đây ông nói với chúng ta về một sự xức dầu khác của chính Chúa. Và đó là sự xức dầu thần thượng này thay thế cho tất cả những sự xức dầu khác.

Chúa đã tìm thấy Đa-vít và đã xức dầu ông bằng dầu thơm của Ngài (Thi 89:20—“Ta đã tìm được Đa-vít là đầy tớ Ta, Xức cho người bằng dầu thánh của Ta”). do đó biệt riêng ông ra ngoài cho chính Ngài. Đây là điều mà Ngài làm cho mỗi người mà Ngài tìm thấy. Sự cứu rỗi và thánh hóa đi chung với nhau. "Nếu ai không có Linh của Đấng Christ, thì người ấy không thuộc về Ngài" (Rôma 8: 9). Chính nhờ Thần Linh của Ngài, Ngài biệt riêng chúng ta cho Ngài.
Sự tách biệt này không phải là sự chia li chính thức, hay chết chóc. "Dầu thánh" mà chúng ta đã được xức cũng là "dầu hưng phấn" (Thi 45: 7). Chủ yếu, tất nhiên, điều này áp dụng cho Đấng Mê-si-a. Nhưng sự đề cập đến "đồng bạn" của Ngài khuyến khích chúng ta tin rằng mình cũng chia sẻ trong sự xức dầu vui mừng này, không đến cùng mức độ như Ngài có,  vì chắc chắn Ngài đã "ở trên các anh em của Ngài." Trong đó, cũng như mọi thứ khác, Ngài phải có tính ưu việt. Nhưng nhờ ân sủng của Ngài chúng ta có thể hát,

"Có một nơi đức thương xót tuôn tràn
Dầu vui vẻ xức trên đầu chúng tôi ".
Chúng ta thu thập từ thi thiên 23,  chúng ta thấy rằng nơi đó là bàn ăn của Ngài.
Nó  hoàn toàn phù hợp sự việc là đầu được xức dầu. Như vậy "dầu thơm quý giá" có thể tuôn đổ trên y phục – ngụ ý cách cư xử, các thói quen,-- đều được dầu ảnh hưởng (xem Thi thiên 133). Và bởi vì chúng ta thuộc về chức tế lễ thánh mà chức năng của nó là dâng các sinh tế thuộc linh nhờ Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã chấp nhận  (1Phiero 2: 5). Cả A Rôn và các con của người đều được xức "dầu xức thánh" (Xuất 30:30).
Chúng ta thấy rằng mình "được xức dầu mới" (Thi Thiên 92:10). Kinh Thánh nói về sự đổi mới của Đức Thánh Linh, Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách phong phú qua Chúa Giê Su Christ, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta (Tít 3: 5, 6). Nhưng ngày hôm qua "sự cung cấp của Thánh Linh" (Phil 1:19) sẽ không như cho hôm nay. Bằng cách đến với cái bàn mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta, chúng ta sẽ thấy rằng sự xức dầu mới làm cho khuôn mặt chúng ta  tỏa sáng -Thi 104: 15-.”Rượu nho khiến lòng người hứng khởi, Dầu làm cho mặt mày rạng rỡ, Và bánh để ăn cho đỡ đói lòng”.
"Chính Đức Chúa Trời, Đấng đã làm cho cả chúng tôi và anh em vững vàng trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng tôi. Ngài cũng đã đóng ấn Ngài trên chúng ta, và ban Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta để làm bảo chứng "(II Côr 1:21, 22). "Vì chúng tôi là hương thơm của Đấng Christ dâng lên Đức Chúa Trời " (2 Cor 2:15). Nguyện Đức Chúa Trời cho phép chúng ta mang hương thơm này bất cứ nơi nào chúng ta đi vì vinh quang của Ngài vì "Danh Ngài là dầu thơm đổ ra".
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2