"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3113552
Đang truy cập:68

Quy Luật Dành Cho Dân Israel Mới

 Tôi không dám sánh mình với Gia-cốp, nhưng tôi đồng thanh với lời phát biểu của ông với vua Pha-ra-ôn ở Ai cập như sau: “Các năm của đời tôi thật ngắn ngủi và nhọc nhằn không được bằng các năm phiêu lưu của thân phụ tôi”.

Tôi sanh sau, đẻ muộn, kém thua các bậc tiền bối thuộc linh trong thời đại trước. Nhưng tôi trăn trở rất nhiều tại sao có lắm bậc trưởng thượng thuộc linh lại sa ngã. Nhiều người được lên cao trong địa vị, nổi tiếng trên địa cầu, thì không bao lâu sau đó lại sa ngã thảm thương. Người ta thường nói “mật ngọt chết ruồi”. lời khen ngợi quá đáng của ab5n sẽ giết chết nhiều tôi tớ Chúa đấy.
Bạn tôi ngậm ngùi gởi cho tôi bốn câu thơ:
-
“Được người khen ngợi dễ chết ngang,
Biết bao tớ thánh ngã giữa đàng,
Mật ong nịnh hót làm hư hỏng,
Ruồi chết vì đẫm mật vinh quang”.
-
Châm ngôn 21:27 BDM dịch: “Lò luyện kim để thử bạc, lò lửa để thử vàng; Một người được thử bằng lời khen ngợi”. Còn bản Hiện đại dịch: “Lửa dùng thử bạc, thử vàng, Lời khen câu tán thử đo con người”-
Phước hạnh cho chúng ta nếu không biết hết kết quả chức vụ của mình, không được nghe nhiều lời khen ngợi nịnh hót từ con cái Chúa, sùng bái tán dương. Đó là một ngọn lửa cực nóng thử nghiệm các tôi tớ được xức dầu của Chúa.
-
Tôi biết vài bậc vĩ nhân, sau khi thành đạt, giàu sang, ông thường một mình vào một phòng riêng chứa những cổ vật kỷ niệm cảnh hàn vi của mình ngày trước, để suy nghiệm. Do đó ông không thể kiêu ngạo về sự thành đạt hiện tại.
Khi gần đến ngày lâm chung, tức là trong tình trạng thuộc linh trưởng thành, sứ đồ Phao-lô thú nhận: 1 Timothy 1:15 – “Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief”. “I am chief”: tôi là thủ lĩnh, tôi đứng đầu.. Bản DM dịch: “Chúa Cứu Thế Giê-su đã đến trần gian để cứu người tội lỗi, mà ta là người nặng tội nhất”
Phao lô không ngụ ý ông sa ngã, nhưng ngụ ý bản chất của ông vẫn là một tội nhân đầu lĩnh, nếu bước ra ngoài Chúa, ông sẽ sa ngã ngay.
-
Trong quy luật dành cho dân Israel đến với Chúa, họ phải dâng của lễ chuộc tội trước và sau đó mới dâng của lễ thiêu cho mình-
Xuất hành 29:10-17- Đoạn, hãy dắt con bò tơ đực lại gần trước hội mạc, A-rôn cùng các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu con bò đó. Ngươi hãy giết bò đực trước mặt Đức Giê-hô-va, tại nơi cửa hội mạc; …ấy là một của lễ chuộc tội vậy.-- Ngươi cũng hãy bắt một trong hai con chiên đực, A-rôn và các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu nó; rồi giết chiên đực đó, ấy là một của lễ thiêu, có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va”.
Thứ tự dâng của lễ chuộc tội trước và của lễ thiêu sau được lặp đi lặp lại nhiều lần trong thời cụu ước- “Môi-se gọi A-rôn và các con trai người cùng những trưởng lão của Y-sơ-ra-ên, rồi dạy A-rôn rằng: Hãy bắt một con bò con đực đặng làm của lễ chuộc tội, một con chiên đực làm của lễ thiêu, đều không tì vít chi, và dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va” (Lê 9: 1-2).
Dân Israel mới ngày hôm nay cũng phải dùng lời cầu nguyện trình dâng Chúa Jesus là của lễ chuộc tội và của lễ thiêu thay thế cho mình hằng ngày.
Chúng ta là con người còn bản chất tội lỗi, không đủ tư cách đến trước mặt Đức Chúa Trời như của lễ thiêu. Chúng ta hãy hạ mình xuống, nhận mình vẫn còn bản chất tội nhân, như Phao lô nhìn nhận, và cầu xin Chúa Jesus làm của lễ chuộc tội mỗi ngày cho mình.
Nếu mỗi buổi sáng, trong giờ dưỡng linh, bạn vẫn thấy mình, và nhìn nhận mình vẫn còn là tội nhận cần Chúa là của lễ chuộc tội thay thế, và của lễ thiêu của Ngài bao phủ, bạn có thể ít khả năng kiêu ngạo, và chết vì những lời khen ngợi quá đáng của hội thánh.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2