"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3113491
Đang truy cập:35

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?-

 

Người nào có nhà vững chắc
-
Mathio 7:24-27-Vậy, hễ ai nghe lời ta đây mà làm theo, ví như người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa tuôn, nước đổ, gió thổi, bổ vào nhà ấy, song không sập, vì đã lập trên vầng đá. Còn hễ ai nghe lời ta đây mà không làm theo, ví như kẻ ngu dại cất nhà mình trên cát. Có mưa tuôn, nước đổ, gió thổi, đập vào nhà ấy, thì bị sập, đổ nát rất lớn."
Lu ca 6:47-49-Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo, thì giống ai. Kẻ ấy ví như một người kia cất nhà, đào sâu, lập nền trên vầng đá; khi lụt tràn ngập, ngọn nước đổ vào nhà đó, thì không rúng động được, vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe mà không làm theo, thì ví như người kia cất nhà trên đất không nền tảng; ngọn nước đổ vào nhà đó, tức thì sụp xuống, và sự hư hại lớn lao.”
-
Chủ đề tôi vẫn đang theo đuổi là những ai sẽ được đậu và nước ngàn năm của Chúa Jesus.
Tôi trả lời trước là chỉ những ai mà ngôi nhà của họ xây không bị sụp đổ thì người đó sẽ vào nước ngàn năm của Chúa. Còn cả hai loại người trong mấy câu kinh thánh trên đây đều là tín đồ đã được cứu rỗi chắc chắn rồi. Vấn đề là ai sẽ được vào nước ngàn năm, chứ không phải vào thiên đàng.
1/.Người khôn ngoan:
Chúa ví sánh cuộc đời và công việc hầu việc Chúa của dân Ngài như là ngôi nhà. Nhà người khôn “đào sâu, lập nền trên vầng đá” xong mới xây nhà mình xây trên Đá tảng. Đá đây là Chúa Jesus và Lời của Ngài. Vì chính thân vị Ngài cũng Lời.
Cuộc đời ai xây dựng theo lời Kinh thánh thì cuộc đời đó đứng nổi sau ba sự thử nghiệm mà Đức Chúa Trời cho phép sau đây:
a/ Mưa tuôn từ trời xuống, tức là thử thách từ Đức Chúa Trời.
b/.Nước đổ. Mathio nói nước tuôn đổ đến ngôi nhà, còn Lu ca diễn thêm là: “khi lụt tràn ngập, ngọn nước đổ (đập) vào nhà đó”-- Nước lũ lụt từ loài người, như những biến chuyển, nhưng vòng xoáy thế sự đập vào ngôi nhà.
c/.Gió thổi. Satan ở không trung, nên gió đây ngụ ý sự tấn công của satan vào ngôi nhà.
2. Người dại-
Mathio nói kẻ dại “cất nhà mình trên đất cát”, còn Lu ca nói “cất nhà trên đất không nền tảng”—Nhà cất trên đất cát hay đất không có nền tảng là trên tư tưởng, ý kiến của loài người, chứ không trên lời của Đức Chúa Trời. Người dại sẽ bị quăng vào nơi khóc lóc nghiến răng.
Kết luận:-
Có nhiều hội thánh xây nhà mình trên lời truyền khẩu, trên ý kiến vĩ nhân nào đó, chứ không xây trên Lời Kinh thánh tinh ròng. Nhiều cuộc đời sống và làm theo lời loài người, theo giáo lí sai lầm của loài người chứ không đứng trên lẽ thật, trên Kinh thánh, cho nên nhà của họ sẽ sập đổ. Có thể những ngôi nhà đó vẫn còn đứng đó, như những giáo hội tà đạo, nhưng bên trong ngôi nhà đó đã có sự mục nát, suy sụp về mặt thuộc linh lắm rồi. Chờ cơn đại nạn đến sẽ bị xóa sổ mất dạng.
Tôi chỉ hỏi nhà cuộc đời bạn là ngôi nhà nào? Nếu bạn là người khôn ngoan thì chúng ta hi vọng sẽ được vào nước ngàn năm vậy.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2